• Spotkanie z Krzysztofem Zanussim Gmina
  Spotkanie z Krzysztofem Zanussim w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury
  Czytaj więcej
 • Głosujmy na przedszkole Dzieci
  Głosujmy na przedszkole “Jarzębinka”! Pomóżmy przedszkolakom wygrać ogródek warzywny
  Czytaj więcej
 • Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich będzie obsługiwał interesantów w systemie kolejkowym - przez biletomat Gmina
  Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich będzie obsługiwał interesantów w systemie kolejkowym
  Czytaj więcej
 • Otwarcie boisk w Kunowicach Dzieci
  Hura! Teren przy szkole w Kunowicach zagospodarowany. Jest gdzie poćwiczyć!
  Czytaj więcej
Gmina

Prof. dr Eduard Mühle nowym prezydentem Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. To wielki przyjaciel Polski

3 listopada 2022r.

W środę, 2 listopada br., Senat i Rada Fundacji Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą wybrały historyka prof. dr. Eduarda Mühle na prezydenta uczelni.

Przewodniczący Senatu Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, prof. dr Christoph Brömmelmeyer, nie krył zadowolenia, bo jak podkreślił  ” znaleźliśmy w Eduardzie Mühle znakomitego następcę Julii von Blumenthal. Eduard Mühle jest właściwą osobą nie tylko dlatego, że jako wieloletni dyrektor Instytutu im. Leibniza ma doświadczenie potrzebne do profesjonalnego zarządzania uczelnią, która odnosi sukcesy w badaniach i kształceniu. Jest właściwą osobą na to stanowisko również dlatego, że będzie nadal rozwijać szczególne relacje Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą z Polską: mówi po polsku, wiele lat mieszkał w Polsce jako dyrektor Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, jako historyk intensywnie zajmował się historią Polski. Jest też uznanym ekspertem do spraw Ukrainy, a także Rosji, może więc reprezentować Viadrinę także w innych krajach”.

Nominacja i objęcie urzędu nastąpią na początku semestru letniego 2023 r. Do czasu przekazania urzędu Uniwersytetem Europejskim Viadrina nadal będzie kierować prof. dr Eva Kocher jako p.o. prezydentka.

Prof. dr Eduard Mühle podziękował za wybór tymi słowami: „Polityka uniwersytecka i naukowa są mi bardzo bliskie od początku pracy zawodowej, humanistyka to moje powołanie akademickie, a Polska i Europa Wschodnia od dziesięcioleci są mi bardzo bliskie, zarówno zawodowo, jak i prywatnie – dlatego Viadrina jest dla mnie właściwym miejscem, w którym mogę wziąć na siebie odpowiedzialność jako prezydent Uniwersytetu. Stać na czele Viadriny i pracować nad tym, by ten wyjątkowy uniwersytet w tak szczególnym miejscu stał się jeszcze bardziej widoczny jako instytucja atrakcyjnego kształcenia, innowacyjnych badań naukowych, międzynarodowej współpracy i społecznie istotnych transferów, a także jeszcze efektywniej wnosił naukowy wkład w przezwyciężanie aktualnych kryzysów i nadchodzących wyzwań na przyszłość, to zadanie, które jest równie ekscytujące, jak i wymagające, i któremu poświęcę całą swoją energię”.

Minister nauki kraju związkowego Brandenburgia, dr Manja Schüle, pogratulowała: „Uniwersytet Europejski Viadrina od momentu założenia w 1991 roku buduje akademickie i społeczne mosty do Polski i innych krajów Europy Wschodniej. Bardzo się cieszę, że wraz z prof. dr. Eduardem Mühle uczelnia ma teraz prezydenta, który jest jednym z najwybitniejszych uczonych zajmujących się Europą Środkowo-Wschodnią w Niemczech. Ponadto posiada doświadczenie w zarządzaniu placówkami naukowymi, w badaniach naukowych, realizowaniu swoich celów i dysponuje doskonałą siecią międzynarodowych kontaktów. W uniwersyteckim dwumieście Słubice i Frankfurt nad Odrą prof. dr Eduard Mühle jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu”.

Biografia

Po studiach w Paderborn, Jerozolimie, Münster i Londynie oraz pobytach badawczych w Kijowie, Leningradzie, Nowogrodzie i Moskwie prof. dr Eduard Mühle uzyskał tytuł doktora w Münster w 1990 roku. Następnie został kierownikiem działu zarządu w Niemieckiej Fundacji Badawczej (DFG) i osobistym doradcą ówczesnego prezesa DFG Huberta Markla, a także kierownikiem działu międzynarodowego w sekretariacie Niemieckiej Konferencji Rektorów. W latach 1995-2005 był dyrektorem Instytutu Badań Historycznych Europy Środkowo-Wschodniej im. Leibniza (Instytut Herdera) w Marburgu. W 2004 roku habilitował się na Uniwersytecie w Marburgu, a rok później został powołany na katedrę historii Europy Środkowo-Wschodniej na Uniwersytecie w Münster. Od 2008 do 2013 roku był dyrektorem Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Ten międzynarodowy historyk posiadający szeroką sieć kontaktów jest m.in. laureatem Stypendium Naukowego im. Aleksandra von Humboldta przyznawanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz zagranicznym członkiem Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. W 2021 r. otrzymał medal Lux et Laus Stałego Komitetu Mediewistów Polskich za wybitne zasługi dla współpracy polsko-niemieckiej i badań nad średniowieczem. Jako profesor wizytujący i senior visiting fellow wykładał i prowadził badania w Oxfordzie, Cambridge, Princeton i Pradze. W ostatnim czasie jego badania koncentrowały się na Polsce średniowiecznej, historii Słowian i dyskursie słowiańskim, niemieckim nowożytnym postrzeganiu europejskiego wschodu oraz historii polsko-niemieckich sąsiedztw.

Fot. René Matschkowiak

Źródło: Collegium Polonicum w Słubicach