• Zdjęcie z Urzędu Miasta Szostka Gmina
  Apel o pomoc dla miasta partnerskiego Szostka na Ukrainie
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Zapraszamy na bożonarodzeniowy jarmark!
  Czytaj więcej
 • 1 grudnia rozpoczynamy Aktywny Kalendarz Adwentowy Gmina
  Ależ to będzie piękny czas. Sprawdźcie nasz Aktywny Kalendarz Adwentowy!
  Czytaj więcej
Gmina

Pracujesz zdalnie na kwarantannie? Nie dostaniesz zasiłku chorobowego!

13 listopada 2020r.

– Na kwarantannie przebywa obecnie ponad 8 tys. Lubuszan. Mogą oni w tym czasie pobierać świadczenia za czas choroby albo wykonywać pracę  zdalnie. Nie mogą jednak łączyć tych ewentualności – informuje ZUS.

Brak możliwości wykonywania pracy przez osobę na kwarantannie jest przez ZUS traktowany tak samo jak niezdolność do pracy z powodu choroby. W tym wypadku jednak aby otrzymać świadczenie nie jest potrzebne zwolnienie lekarskie.

Zasiłek chorobowy ma nam zrekompensować to, że nie możemy pracować a co za tym idzie zarabiać pieniędzy. Jeżeli więc podczas kwarantanny pracujemy zdalnie, świadczenie nam się nie należy.

W przeciwieństwie do niezdolność do pracy z powodu choroby osoba będąca na kwarantannie może być zdrowa. Nic nie stoi więc na przeszkodzie żeby mogła pracować zdalnie. Jeśli więc pracownik w związku z odbywaniem kwarantanny nie wystąpi o zasiłek chorobowy oraz w uzgodnieniu ze swoim pracodawcą będzie wykonywał pracę zdalną, prawo do zasiłku chorobowego nie będzie mu przysługiwało. Otrzyma natomiast wynagrodzenie za wykonaną pracę. Innymi słowy nie można pracować, gdy wystąpiło się o wypłatę świadczenia chorobowego za czas kwarantanny. Nie wolno bowiem łączyć pracy z jednoczesnym pobieraniem zasiłku. Nie ma jednak obowiązku wnioskować o świadczenie chorobowe za czas kwarantanny.

Źródło: lubuski oddział ZUS