• Gmina
  Zapraszamy na Przebojową Zimę w Mieście z Radiem ZET
  Czytaj więcej
 • Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych Gmina
  Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych
  Czytaj więcej
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
Gmina

Pozbyliśmy się z gminy 92 ton azbestu!

29 sierpnia 2022r.

Co roku, w trosce o zdrowie mieszkańców, gmina zleca demontaż pokryć dachowych zawierających azbest i dba o unieszkodliwienie tego niebezpiecznego materiału. Zadanie to realizujemy w ramach gminnego programu usuwania azbestu.

Każdy mieszkaniec, jako osoba fizyczna lub osoba prawna (firmy) może złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania.
Trzeba wskazać m.in. lokalizację budynku, sposób jego użytkowania, numer ewidencyjny działki, rodzaj wyrobu zawierającego azbest, jego ilość, a także określić czy wniosek obejmuje demontaż, transport i utylizację wyrobów, czy sam transport i utylizację składowanych na działce wyrobów zawierających azbest.

Do wniosku należy dołączyć:
kopię dokumentu potwierdzającego przyjęcie przez Starostę Słubickiego zgłoszenia robót budowlanych związanych z demontażem lub rozbiórką pokrycia dachowego zawierającego azbest
oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością
mapę (szkic) z lokalizacją wyrobów zawierających azbest.
Wnioski przyjmowane są na bieżąco i rejestrowane zgodnie z datą ich wpływu. Ponieważ jest ich bardzo dużo, składając wniosek trzeba mieć świadomość, że nie wszystkie wnioski będą mogły zostać zrealizowane w bieżącym roku.
Fot. Pixabay