• Gmina
  Od 1 września Urząd Miejski w Słubicach czynny od 8.00 do 16.00
  Czytaj więcej
 • Stypendyści gminy Gmina
  Do tych uzdolnionych uczniów powędrowały nagrody i stypendia burmistrza
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Blisko 1,6 mln zł na wakacyjne remonty w placówkach oświatowych
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Gmina dostanie blisko 2 mln zł na przebudowę ul. Witosa
  Czytaj więcej
 • Przypominamy, że do do końca sierpnia Urząd Miejski w Słubicach jest otwarty od 7.00 do 15.00
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Miejskie Święto Hanzy? Bawimy się dalej!
  Czytaj więcej
 • Lato kulturalne w Dwumieście Gmina
  To już w najbliższy weekend rozpoczynamy Miejskie Święto Hanzy!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Wiele powodów do radości. Burmistrz dostał wotum zaufania od radnych i absolutorium
  Czytaj więcej
 • Festiwal piosenki w Gmina
  Ale nam się pięknie rozśpiewała “Jarzębinka”
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Wszystkiego najlepszego kochane dzieci!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Superwiadomość! Dostaniemy prawie 15 mln zł na gminne inwestycje!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Jak ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania uchodźców.
  Czytaj więcej
 • Otwarciue sali przy SP3 Gmina
  Uczniowie” trójki” zachwyceni nową salą sportową!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Wielka radość. Gmina zdobyła ponad 2,2 mln zł na remont ul. Kopernika!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Mamy to! Gmina buduje kolejną ścieżkę rowerową i drogę
  Czytaj więcej
 • Podpisanie umowy na przebudowę ul. Kopernika Gmina
  Rozpoczynamy przebudowę ulicy Kopernika. Umowa podpisana!
  Czytaj więcej
 • Bez kategorii
  Na inwestycje w 2022 roku gmina przeznaczy ponad 29 mln zł
  Czytaj więcej
 • Podpisanie umowy na modernizację parku przy al. Niepodległości Gmina
  Park przy alei Niepodległości zmieni się nie do poznania! Burmistrz podpisał umowę z wykonawcą
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Mamy to! Dostaliśmy ponad 4,7 mln zł na ścieżkę rowerową od ul. Sportowej do Drzecina
  Czytaj więcej
 • Dwumiasto “odpala” iluminację mostu
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Do USC i wydziału spraw obywatelskich trzeba się umówić telefonicznie
  Czytaj więcej
Gmina

Pozbyliśmy się z gminy 89 ton azbestu

8 września 2021r.

Co roku, mając na uwadze niebezpieczny i wysoce szkodliwy charakter materiałów budowlanych zawierających azbest, nasza gmina zleca ich demontaż i doprowadza do ich unieszkodliwienia.

Zadanie to jest realizowane w ramach gminnego programu usuwania azbestu. Każdy mieszkaniec, jako osoba fizyczna oraz jako osoba prawna (firmy) może złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania.

We wniosku należy określić m.in.
a. lokalizację budynku (adres) i sposób jego użytkowania (np. mieszkalny, gospodarczy),
b. numer ewidencyjny działki,
c. rodzaj wyrobu zawierającego azbest (np. płyta: wysoka fala, niska fala, płaska),
d. ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do utylizacji w m2 (należy doliczyć zakładki na dachu)
e. oraz należy określić czy wniosek obejmuje demontaż, transport i utylizację wyrobów, czy sam transport i utylizację zeskładowanych na działce wyrobów zawierających azbest.

Do wniosku należy dołączyć:
a. kopię dokumentu potwierdzającego przyjęcie przez Starostę Słubickiego zgłoszenia robót budowlanych związanych z demontażem lub rozbiórką pokrycia dachowego zawierającego azbest.
b. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością.
c. mapę (szkic) z lokalizacją wyrobów zawierających azbest.

Wnioski przyjmowane są na bieżąco i rejestrowane zgodnie z datą ich wpływu. Złożenie wniosku nie gwarantuje podstawy do kierowania roszczeń o przyznanie dofinansowania w bieżącym roku, gdyż potrzeby mieszkańców są wyższe niż środki jakimi co roku dysponuje na ten cel gmina.

Zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Słubice nie obejmuje zakupu i wykonania nowego pokrycia.