• Gmina
  Zapraszamy na Przebojową Zimę w Mieście z Radiem ZET
  Czytaj więcej
 • Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych Gmina
  Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych
  Czytaj więcej
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
Gmina

Pozbyliśmy się z gminy 89 ton azbestu

8 września 2021r.

Co roku, mając na uwadze niebezpieczny i wysoce szkodliwy charakter materiałów budowlanych zawierających azbest, nasza gmina zleca ich demontaż i doprowadza do ich unieszkodliwienia.

Zadanie to jest realizowane w ramach gminnego programu usuwania azbestu. Każdy mieszkaniec, jako osoba fizyczna oraz jako osoba prawna (firmy) może złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania.

We wniosku należy określić m.in.
a. lokalizację budynku (adres) i sposób jego użytkowania (np. mieszkalny, gospodarczy),
b. numer ewidencyjny działki,
c. rodzaj wyrobu zawierającego azbest (np. płyta: wysoka fala, niska fala, płaska),
d. ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do utylizacji w m2 (należy doliczyć zakładki na dachu)
e. oraz należy określić czy wniosek obejmuje demontaż, transport i utylizację wyrobów, czy sam transport i utylizację zeskładowanych na działce wyrobów zawierających azbest.

Do wniosku należy dołączyć:
a. kopię dokumentu potwierdzającego przyjęcie przez Starostę Słubickiego zgłoszenia robót budowlanych związanych z demontażem lub rozbiórką pokrycia dachowego zawierającego azbest.
b. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością.
c. mapę (szkic) z lokalizacją wyrobów zawierających azbest.

Wnioski przyjmowane są na bieżąco i rejestrowane zgodnie z datą ich wpływu. Złożenie wniosku nie gwarantuje podstawy do kierowania roszczeń o przyznanie dofinansowania w bieżącym roku, gdyż potrzeby mieszkańców są wyższe niż środki jakimi co roku dysponuje na ten cel gmina.

Zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Słubice nie obejmuje zakupu i wykonania nowego pokrycia.