• Otwarcie boisk w Kunowicach Dzieci
  Hura! Teren przy szkole w Kunowicach zagospodarowany. Jest gdzie poćwiczyć!
  Czytaj więcej
 • Dzieci
  Ruszyła rekrutacja do gminnych przedszkoli. Ile miejsc jest w placówkach?
  Czytaj więcej
 • Zwiedzaj z nami Dwumiasto! Gmina
  Zwiedzaj z nami Dwumiasto!
  Czytaj więcej
Gmina

Poradnictwo prawne i obywatelskie nadal tylko przez telefon lub internet

1 lipca 2020r.

Z powodu koronawirusa starosta słubicki zdecydował, że do 27 lipca 2020 r. nie będzie można bezpośrednio korzystać z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego na  terenie powiatu słubickiego.  Poniżej komunikat w tej sprawie.

Ogłoszenie z dnia 30 czerwca 2020 r., dotyczące funkcjonowania na terenie powiatu słubickiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w związku z  zagrożeniem koronawirusem.

 

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID – 19, o  których mowa w  art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 r. poz. 374), starosta słubicki informuje, że  do dnia 27 lipca 2020 r. przedłuża się tymczasowe zawieszenie działalności punktów w formie bezpośredniej obsługi interesantów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na  terenie powiatu słubickiego oraz organizuje się udzielanie porad przez telefon i  z  wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość. Przewidziany termin przywrócenia działalności punktów w formie bezpośredniej obsługi to 28 lipiec 2020 r., o  czym osoby zamierzające skorzystać z pomocy zostaną poinformowane w  odpowiednim komunikacie. Jednocześnie przypomina się, że nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

W czasie zawieszenia działalności punktów, możliwe jest skorzystanie z  porad w  sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, przez telefon i  z  wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość (np.   email). Zapisy na porady oraz informacje na temat świadczonych usług udzielane są  pod numerem telefonu: 95 759 20 29 oraz 95 759 20 28.

 

Starosta Słubicki

Leszek Bajon