• Zdjęcie z Urzędu Miasta Szostka Gmina
  Apel o pomoc dla miasta partnerskiego Szostka na Ukrainie
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Zapraszamy na bożonarodzeniowy jarmark!
  Czytaj więcej
 • 1 grudnia rozpoczynamy Aktywny Kalendarz Adwentowy Gmina
  Ależ to będzie piękny czas. Sprawdźcie nasz Aktywny Kalendarz Adwentowy!
  Czytaj więcej
Gmina

Policjanci apelują o właściwe numerowanie posesji

22 lutego 2022r.

Policjanci zwracają się z apelem do mieszkańców Słubic oraz powiatu słubickiego o właściwe znakowanie posesji. Brak wyraźnych numerów na budynkach może utrudniać pracę służbom ratunkowym.

Właściciel, użytkownik lub administrator posesji, nieruchomości zabudowanej zobowiązany jest do oznakowania posesji stosownym numerem. Numeracja budynków musi być czytelna i podświetlona. Jest to bardzo ważne, ponieważ w momencie gdy wzywamy na pomoc służby ratunkowe, brak odpowiedniego oznakowania może wydłużyć dojazd służb ratowniczych pod wskazany adres. W takich sytuacjach cenna jest każda minuta, którą niejednokrotnie służby ratunkowe poświęcają na odnalezienie właściwego adresu z powodu braku stosownego oznakowania posesji. – W przypadku ujawnienia nieprawidłowości związanych z numeracją domów, będą przeprowadzane rozmowy z mieszkańcami, celem wyeliminowania nieprawidłowości w tym zakresie. Natomiast wobec osób, które nie stosują się do przepisów mogą zostać zastosowane sankcje wynikające z art. 64 Kodeksu Wykroczeń, gdzie niewykonanie obowiązku zagrożone jest karą grzywny do 250 złotych lub karą nagany – informuje
aspirant Agnieszka Kaczmarek z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach.