• Gmina
  Zapraszamy na Przebojową Zimę w Mieście z Radiem ZET
  Czytaj więcej
 • Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych Gmina
  Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych
  Czytaj więcej
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
Gmina

Pandemia odkryła braki, ale też skłoniła do działań na polsko-niemieckim pograniczu

14 lipca 2021r.

Temat pandemii COVID-19  i wspólnych działań na przyszłość dominował podczas dzisiejszego spotkanie burmistrza Mariusza Olejniczaka z Minister Finansów i Spraw Europejskich Brandenburgii Katrin Lange.

Burmistrz M. Olejniczak podkreślał, że skutki pandemii znacząco dotknęły wszystkie grupy osób, które z różnych powodów musiały regularnie przekraczać granicę. Przez wiele miesięcy wstrzymany lub utrudniony był ruch pracowników transgranicznych, studentów, młodzieży i dzieci uczęszczających do placówek oświatowych w kraju sąsiada. Szczególnie trudna była sytuacja uczniów ostatnich klas, którzy mieli przed sobą egzaminy końcowe.

Burmistrz nawiązał też do spotkania 16 czerwca w Słubicach, z okazji 30. rocznicy Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, na które zaprosił wspólnie z nadburmistrzem Frankfurtu Rene Wilke, samorządów od Świnoujścia i Heringsdorf do Gubina i Guben oraz przedstawicieli euroregionów z naszej części pogranicza.

Uczestnicy wypracowali wspólny apel do rządów obu państw i instytucji unijnych, podkreślając, że regiony graniczne to miejsca szczególnego współdziałania, które potrzebują osobnych regulacji prawnych. – Zwróciliśmy uwagę, że głosy płynące w czasie pandemii z regionów granicznych były zbyt rzadko brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji przez rządy państw, a brak możliwości koordynacji działań na szczeblu regionalnym i lokalnym naruszyło poczucie bezpieczeństwa mieszkańców pogranicza – mówił burmistrz.

Minister Katrin Lange temat był dobrze znany ponieważ w czerwcowym spotkaniu w Słubicach brał też udział premier Brandenburgii Dietmar Woidke. K. Lange jest zdania, że choć Polska i Niemcy współpracują w wielu zakresach, to pandemia jest czymś zupełnie nowym i jest potrzeba opracowania nowych przepisów.

Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak, która gościła wczoraj u siebie minister K. Lange, poinformowała, że zarządzanie kryzysem i standardy działań w pandemii będą tematem obrad Komitetu Współpracy Międzyregionalnej. Spotkanie ma się odbyć w październiku w Gdańsku.

Pandemia przysporzyła też samorządom innych problemów. – Poprosiłem dziś Panią minister o zgodę na przedłużenie terminów realizacji unijnych projektów, które obecnie realizujemy w gminie Słubice: ”Język sąsiada w Dwumieście” i „Doświadczyć Dwumiasta” – mówi burmistrz. Swojego gościa burmistrz zabrał też na budowę wieży widokowej, współfinansowanej z Unii Europejskiej, która powstaje w sąsiedztwie historycznej Wieży Kleista.