• Gmina
  Zapraszamy na Przebojową Zimę w Mieście z Radiem ZET
  Czytaj więcej
 • Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych Gmina
  Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych
  Czytaj więcej
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
Gmina

Oświadczenie Burmistrza Słubic

6 listopada 2020r.

Oświadczam, że w bieżącej kadencji nie zwiększyłem zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Słubicach o 15 nowych etatów. Informuję, że „fakty”, które przedstawia radny Piotr Gołdyn są nieprawdziwe, a przedstawianie kłamstw w zakresie struktury zatrudnienia z Urzędzie Miejskim w Słubicach ma jedynie na celu wprowadzenie w błąd opinię publiczną.

 

Stan zatrudnienia w jednostce kształtuje się następująco:

ROK

Osoby UM w Słubicach (etaty)

Osoby w Straży Miejskiej

2018

85 (83)

6

2019

85 (83)

6

2020

86 (84)

7

 

Kwestia polityki kadrowej nie stanowi żadnej tajemnicy, a każdy radny, w tym również radny Piotr Gołdyn ma prawo o takie sprawy pytać. Najbardziej stosownym miejscem wydaje się być posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej w Słubicach, a nie fora internetowe, czy też media społecznościowe.

Struktura zatrudnienia zmieniła się na przestrzeni ostatnich lat w niewielkim stopniu, choć skład osobowy zmienił się dość znacznie. Wynika to po prostu z faktu, że część pracowników odeszła na emeryturę, część rozwiązała umowę o pracę, a także w roku poprzednim odeszło od nas dwóch pracowników w tragicznych okolicznościach.

Dla przykładu w roku 2019 z różnych przyczyn 12 pracowników odeszło, a 3 nie świadczyło pracy powyżej roku (urlopy macierzyńskie, zdrowotne, wychowawcze). Wobec powyższego zatrudniono 11 osób w celu uzupełnienia braków etatowych.

W bieżącym roku zaś odeszło 5 osób, zatrudniono 7, w tym dwie osoby na umowę na zastępstwo za osoby, które w sposób długotrwały nie świadczą pracy (urlopy macierzyńskie).

Powyższe dane są prawdziwe i przedstawiają rzetelny stan faktyczny. Podkreślę, że każdy ma prawo o tego typu sprawy pytać. Pytać, a nie kłamać i wprowadzać w błąd.

Pozostałe informacje przekazywane przez radnego również mijają się z prawdą lub są najdelikatniej mówiąc nierzetelne. Chociażby kwestia Wydziału Inwestycji i Drogownictwa, który powstał we wrześniu 2019r. również została przedstawiona w taki sposób, aby zasugerować, że zatrudniono 4 nowe osoby wraz z naczelnikiem. Jest to nieprawda. Wydział ten powstał z podziału wcześniej funkcjonującego Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska, w którym zatrudnionych było 12 osób. Aktualnie w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa pracuje 5 osób, a w Wydziale ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska pracuje 7 osób. Łatwo więc podsumować, że ilość etatów się w tym zakresie nie zmieniła. Ówczesny zastępca naczelnika przejął zakres inwestycji, zostając naczelnikiem. W żadnym z tych wydziałów nie ma natomiast stanowiska zastępcy naczelnika i nie planuję takich stworzyć.

Wydział Administracyjny i Wydział Organizacyjny funkcjonują w strukturze urzędu od 2014r. Trudno zatem wskazać, skąd radny Piotr Gołdyn posiada wiedzę o ich utworzeniu. Struktura zatrudnienia w tych wydziałach również nie uległa zwiększeniu.

Kłamstwem również jest, że od lat nie było osoby zatrudnionej na stanowisku ds. kontroli wewnętrznej i nadzoru. Poprzedni pracownik odszedł ze stanowiska w lutym 2019r. Faktem jest, że ciężko było znaleźć osobę na to stanowisko, a konkursy pozostawały bez rozstrzygnięcia. Dopiero w czerwcu 2020r. udało się uzupełnić ten etat.

Podsumowując należy wskazać, że „nowe twarze”, które pojawiły się w urzędzie, zostały zatrudnione, ale w miejsca wakatów. Jeśli nie ma takiej potrzeby nie podejmuję decyzji o zwiększeniu zatrudnienia. Jednakże ilość zadań nowych, dodatkowych, które są nakładane na gminę może powodować niewielkie zmiany w strukturze zatrudnienia. Zawsze jednak analizuję możliwości i staram się optymalizować zakresy czynności pracowników w zespole urzędu.

W kwestii podwyżek dla pracowników Urzędu Miejskiego w Słubicach informuję, że faktycznie zostały przyznane. Średnia ich wartość to ok. 300 zł – 350 zł brutto dla pracownika. Procentowo u niektórych zatrudnionych wzrost wynagrodzenia nie wyrównał nawet stopnia inflacji. Pozostawiam Państwa ocenie czy to dużo? Należy podkreślić również, że na konkursy na wolne stanowiska urzędnicze nie ma chętnych lub po usłyszeniu wysokości proponowanego wynagrodzenia odmawiają podpisania umowy o pracę. Uważam zatem, że wynagrodzenia pracowników w tutejszej jednostce nie są wygórowane, a chętnych do pracy wcale nie przybywa.

Na przyszłość zachęcam wszystkich do rozmowy lub zadawania pytań, np. na sesji aby uzyskać wiarygodną i rzetelną informację. Powielane kłamstw, niedomówień czy też plotek wprowadza wszystkich w błąd. Od radnych zaś należałoby się spodziewać przede wszystkim informowania o różnych sprawach w sposób rzetelny, prawdziwy i obiektywny.