• Gmina
  Zapraszamy na Przebojową Zimę w Mieście z Radiem ZET
  Czytaj więcej
 • Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych Gmina
  Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych
  Czytaj więcej
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
Gmina

Oświadczenie burmistrza Słubic Mariusza Olejniczaka w sprawie ulg podatkowych i pomocy publicznej

4 marca 2021r.

Odnosząc się do dyskusji, która toczy się na forach internetowych, a dotyczy ulg podatkowych i pomocy publicznej ze strony gminy chciałbym, żeby mieszkańcy poznali fakty.

Nieprawdziwe są powielane w przestrzeni publicznej informacje, że w niejasnych okolicznościach, jako burmistrz Słubic, udzieliłem pomocy finansowej wybranym firmom ze Słubic. To, że m.in. wymieniane firmy korzystają z ulg jest konsekwencją wcześniejszych decyzji, które mają podstawy w uchwałach Rady Miejskiej w Słubicach podejmowanych w latach 2006 – 2016.

Co ważne zwolnienia nigdy nie miały charakteru uznaniowości! Rada Miejska jasno określiła zasady zwolnienia z podatku od nieruchomości udzielane w formie pomocy de minimis. Każdy, kto na przestrzeni lat 2006-2020 spełniał warunki określone w uchwałach rady, taką pomoc otrzymywał. Dotyczyło to wszystkich przedsiębiorców, którzy zrealizowali nowe inwestycje i stworzyli nowe miejsca pracy. Czas trwania zwolnienia zależny był od wielkości inwestycji lub ilości utworzonych nowych miejsc pracy. Wynosił maksymalnie 5 lat.

Na wsparcie lokalnych przedsiębiorców gmina zdecydowała się po to, żeby pobudzić lokalną gospodarkę. W 2017 roku programy pomocowe zostały wygaszone między innymi dlatego, że wyczerpały się tereny inwestycyjne, a stopa bezrobocia w powiecie słubickim była niewielka.

Ponieważ pomoc przedsiębiorcom udzielana była do 5 lat, ci, którzy nabyli prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości w ostatnim roku obowiązywania uchwały, czyli w 2017 roku, mogą korzystać ze zwolnień do końca 2021 roku, mimo, że program został już wygaszony.

Chcę też podkreślić, że wszelkie dane dotyczące udzielonych ulg podatkowych i pomocy publicznej są jawne i każdy może się z nimi zapoznać, na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej. Co roku publikujemy tam wykaz osób i jednostek organizacyjnych, którym udzielono ulg podatkowych i pomocy publicznej.

Burmistrz Słubic

Mariusz Olejniczak