• Gmina
  Zapraszamy na Przebojową Zimę w Mieście z Radiem ZET
  Czytaj więcej
 • Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych Gmina
  Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych
  Czytaj więcej
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
Gmina

Opłaty za śmieci? To będzie bardzo trudna decyzja

14 września 2021r.

– Nie ma dobrej metody naliczania opłat za odpady komunalne, bo zawsze jakaś grupa będzie się czuła pokrzywdzona – stwierdzili zgodnie uczestnicy spotkania zorganizowanego wczoraj przez burmistrza Mariusza Olejniczaka. Mimo to staniemy wkrótce przed tym trudnym wyborem.

Jak już wcześniej informowaliśmy gmina przymierza się do nowych stawek opłat za wywóz śmieci i wyboru metody ich naliczania. Wynika to z tego, że rząd wprowadził od stycznia 2021 roku obowiązek segregacji śmieci na 5 frakcji, co spowodowało bardzo duży wzrost kosztów funkcjonowania systemu odbioru odpadów i ich unieszkodliwiania.

Po pierwszym roku funkcjonowania systemu, okazało się, że w całej Polsce gminy stają dziś przed koniecznością wprowadzenia zmian w opłatach, bo zostały one niedoszacowane. W przypadku naszej gminy wygląda to tak: obecnie łączne dochody z opłat za odpady wynoszą ponad 5,7 mln zł, natomiast prognozowane koszty systemu w 2021 roku szacowane są na blisko 8,7 mln zł. Ten niedobór trzeba pokryć.

W jaki sposób? O tym dyskutowali uczestnicy wczorajszego spotkania. Burmistrz M. Olejniczak zaprosił na nie wszystkich słubickich zarządców nieruchomości (obecni byli: Bartosz Lutycz, Mariusz Dubacki, Andrzej Siebert), przedsiębiorców (w spotkaniu uczestniczył Dariusz Krzeptowski), radnych na czele z przewodniczącym Grzegorzem Cholewczyńskim, a także prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Artura Smoleńskiego, prezesa Zakładu Usług Wodno-Ściekowych Kazimierza Górę oraz dyrektorkę ZUO International Ewę Bury. Z ramienia Urzędu Miejskiego w Słubicach w spotkaniu wzięli też udział , zastępca burmistrza Adriana Dydyna-Marycka, skarbnik Rafał Dydak, sekretarz gminy Katarzyna Mintus-Trojan oraz naczelnik Wydziału ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska Bartosz Sianożęcki i naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Marcin Wołowicz, którzy przygotowali prezentację na temat m.in. wad i zalet proponowanych metod naliczania opłat za odpady komunalne (zdjęcia poniżej).

Dała ona m.in. odpowiedź na pytanie, jakie są przyczyny wzrostu kosztów odbioru odpadów. Najważniejsze to: wzrost cen energii, paliwa, kosztów pracy, drastyczny wzrost opłaty środowiskowej z 24, 15 zł za tonę w 2017 roku do 301,84 zł obecnie. Inne to m.in.: zmiana przepisów, brak odpowiedzialności producentów za opakowania, napływ odpadów zza granicy, kosztowne wymogi dla firm zajmujących się odbiorem odpadów!

Po roku funkcjonowania systemu gmina zastanawia się też, nad wyborem metody naliczania opłat. Prawo określa, że można je naliczać od:
– od gospodarstwa domowego
– od powierzchni lokalu mieszkalnego
– od ilości zużytej wody w danej nieruchomości
– od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Z danych statystycznych dotyczących całej Polski wynika, że 85 proc. gmin stosuje metodę od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, 12 proc. od gospodarstwa domowego, 4 proc. od ilości zużytej wody z danej nieruchomości, a 2 proc. od powierzchni lokalu mieszkalnego.
Uczestnicy wczorajszego spotkania byli zgodni, że w ogóle nie warto brać pod uwagę kryterium naliczania opłat od powierzchni lokalu mieszkalnego. Inne metody będą nadal analizowane i poddawane dyskusji.