• Dwumiasto
  Dwumiasto „odpala” iluminację mostu
  Czytaj więcej
 • Mamy w Słubicach rondo Tajnej Organizacji Nauczycielskiej Gmina
  Mamy w Słubicach rondo Tajnej Organizacji Nauczycielskiej
  Czytaj więcej
 • Inwestycji wodno-kanalizacyjnej o takim rozmiarze nie było w naszym mieście od początków jego istnienia Gmina
  Inwestycji wodno-kanalizacyjnej o takim rozmiarze nie było w naszym mieście od początków jego istnienia
  Czytaj więcej
 • To jest modelowe współdziałanie. Do gminy płyną kolejne unijne pieniądze Gmina
  To jest modelowe współdziałanie. Do gminy płyną kolejne unijne pieniądze
  Czytaj więcej
 • Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza bez głosu sprzeciwu Gmina
  Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza bez głosu sprzeciwu
  Czytaj więcej
 • Zabytkowe arkady na stadionie odzyskają blask Gmina
  Zabytkowe arkady na stadionie odzyskają blask
  Czytaj więcej
 • Do USC i wydziału spraw obywatelskich trzeba się umówić telefonicznie Gmina
  Do USC i wydziału spraw obywatelskich trzeba się umówić telefonicznie
  Czytaj więcej
 • Tu znajdziesz informacje dotyczące szczepień Gmina
  Tu znajdziesz informacje dotyczące szczepień
  Czytaj więcej
 • Wizytę w Wydziale Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich trzeba umówić telefonicznie! Gmina
  Wizytę w Wydziale Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich trzeba umówić telefonicznie!
  Czytaj więcej
 • InPost Urząd 24 – Nowa usługa Urzędu Miejskiego w Słubicach Gmina
  InPost Urząd 24 – Nowa usługa Urzędu Miejskiego w Słubicach
  Czytaj więcej
 • Przypominamy, gdzie w Słubicach można to zrobić... Gmina
  Przypominamy, gdzie w Słubicach można to zrobić…
  Czytaj więcej
 • Kto wyrzuci z domu kopciucha dostanie od gminy dotację na ekologiczny piec Gmina
  Kto wyrzuci z domu kopciucha dostanie od gminy dotację na ekologiczny piec
  Czytaj więcej

Opłata za gospodarowanie odpadami

ZMIANA METODY NALICZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ZMIANA WYSOKOŚCI STAWEK OD 1 STYCZNIA 2021 R.

Od 1 stycznia 2021 r. nastąpi zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych powinni złożyć w Urzędzie Miejskim w Słubicach nowe deklaracje o wysokości opłaty.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy będzie ponoszona od gospodarstwa domowego. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 49 zł od gospodarstwa domowego.

W przypadku jeżeli właściciel nieruchomości nie dopełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych w/w stawka zostanie podwyższona na kwotę 98 zł od gospodarstwa domowego.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadający przydomowy kompostownik oraz kompostujący bioodpady, będą zwolnieni w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w wysokości 3 zł na miesiąc od gospodarstwa domowego. Częściowe zwolnienie przysługiwać będzie właścicielom nieruchomości którzy złożą deklarację, w której będzie informacja o posiadaniu przydomowego kompostownika i kompostowaniu w nim bioodpadów.

 Od dnia 1 stycznia 2021 r. w Gminie Słubice zmianie ulegają również przepisy dotyczące odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych wynosi:

1)        4 zł za jednorazowe opróżnienie worka o pojemności 60 litrów,

2)        6 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 120 litrów,

3)        12 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 240 litrów,

4)        58 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1100 litrów,

5)        174 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 7000 litrów.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniać obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny ustalono podwyższoną stawkę opłaty, stanowiącą dwukrotność stawki podstawowej.

Załączniki

DEKLARACJA DO-1_2021
178.33 KB
ZALACZNIK DO-Z1 - nieruchomosci_2021
153.09 KB
ZALACZNIK DO-Z2 - wspolwlasciciele_2021
138.50 KB
ZALACZNIK DO-Z3-lokale_2021
95.04 KB
Oświadczenie o przystąpieniu do systemu przez firmy
538.88 KB
Oświadczenie o przystąpieniu do systemu przez firmy
208.82 KB
UCHWAŁA NR XXV/249/2020 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słubice
283.79 KB
UCHWAŁA NR XXV/250/2020 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych
197.19 KB
Uchwała Nr XXV/251/2020 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
146.95 KB
Uchwała Nr XXV/252/2020 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
185.38 KB
UCHWAŁA NR XXV/253/2020 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących odpady
150.16 KB
UCHWAŁA NR XXVI/264/2020 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/252/2020 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
285.37 KB
Uchwała Nr XXVI/265/2020 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1.20 MB
UCHWAŁA NR XXVI/266/2020 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH z dnia 26 listopada 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słubice.
281.37 KB

Akademicka 1
69-100 Słubice

tel: 95 737 20 00

fax: 95 758 28 80
email: slubice@slubice.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

Przyjęcia interesantów:

mieszkańcy przyjmowani i obsługiwani są w poniedziałki wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8:00 – 14.00
w środy w godzinach: 10.00 – 16.00.

>Klauzule informacyjne RODO<

>Deklaracja dostępności<

BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PRACOWNIKAMI URZĘDU

Pełna lista telefonów i adresów e-mail z podziałem na poszczególne wydziały i biura urzędu znajduje się w strukturze urzędu.
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ