• Nowe zasady obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Słubicach! Gmina
  Nowe zasady obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Słubicach!
  Czytaj więcej
 • Dzieci potrzebujące wsparcia będą miały w tej świetlicy superwarunki! Gmina
  Dzieci potrzebujące wsparcia będą miały w tej świetlicy superwarunki!
  Czytaj więcej
 • Spis Rolny – Infolinia Spisowa Powszechny Spis Rolny
  Spis Rolny – Infolinia Spisowa
  Czytaj więcej
 • Od 1 września Urząd Miejski w Słubicach czynny od 8:00 do 16:00 Gmina
  Od 1 września Urząd Miejski w Słubicach czynny od 8:00 do 16:00
  Czytaj więcej
 • Radni pochwalili burmistrza i udzielili mu absolutorium Gmina
  Radni pochwalili burmistrza i udzielili mu absolutorium
  Czytaj więcej
 • Gmina daje pieniądze na wymianę kopciuchów! Gmina
  Gmina daje pieniądze na wymianę kopciuchów!
  Czytaj więcej
 • Tego placu zabaw dzieci z ul. Konstytucji 3 Maja nie mogą się już doczekać! Gmina
  Tego placu zabaw dzieci z ul. Konstytucji 3 Maja nie mogą się już doczekać!
  Czytaj więcej
 • Segregacja odpadów komunalnych? Czekają nas wielkie zmiany! Gmina
  Segregacja odpadów komunalnych? Czekają nas wielkie zmiany!
  Czytaj więcej
Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert z zakresu:

25 lutego 2020r.
 •   Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 •   działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz promocji i organizacji,
 •   ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 
 •   kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 •   ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 •   pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
 •   porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa ochrony ludności,
 •   wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 •   porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Załączniki

zarzadzenie-w-zakresie-przeciwdziałania-uzależnieniom-i-patologiom-społecznym.pdf
133.95 KB
zarządzenie-w-zakresie-działalności-na-rzecz-organizacji-pozarządowych-oraz-promocji-i-organizacji.pdf
123.51 KB
zarządzenie-w-zakresie-ekologii-i-ochrony-zwierząt-oraz-ochrony-dziedzictwa-przyrodniczego-.pdf
121.91 KB
zarządzenie-w-zakresie-kultury-sztuki-ochrony-dóbr-kultury-i-tradycji.pdf
122.84 KB
zarządzenie-w-zakresie-ochrony-i-promocji-zdrowia-oraz-działalności-na-rzecz-osób-niepełnosprawnych.pdf
126.60 KB
zarządzenie-w-zakresie-pomocy-społecznej-w-tym-pomocy-rodzinom-i-osobom-w-trudnej-sytuacji-życiowej.pdf
121.49 KB
zarządzenie-w-zakresie-porządku-i-bezpieczeństwa-publicznego-oraz-ratownictwa-ochrony-ludności.pdf
119.86 KB
zarządzenie-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej.pdf
126.69 KB
zarzadzenie-w-zakresie-porządku-i-bezpieczeństwa-publicznego-oraz-ratownictwa-i-ochrony-ludności.pdf
120.17 KB

Akademicka 1
69-100 Słubice

tel: 95 737 20 00

fax: 95 758 28 80
email: slubice@slubice.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

Przyjęcia interesantów:

mieszkańcy przyjmowani i obsługiwani są w poniedziałki wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8:00 – 14.00
w środy w godzinach: 10.00 – 16.00.

>Klauzule informacyjne RODO<

>Deklaracja dostępności<

BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PRACOWNIKAMI URZĘDU

Pełna lista telefonów i adresów e-mail z podziałem na poszczególne wydziały i biura urzędu znajduje się w strukturze urzędu.
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ