• Gmina
  Zapraszamy na Przebojową Zimę w Mieście z Radiem ZET
  Czytaj więcej
 • Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych Gmina
  Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych
  Czytaj więcej
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert z zakresu:

25 lutego 2020r.
 •   Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 •   działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz promocji i organizacji,
 •   ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 
 •   kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 •   ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 •   pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
 •   porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa ochrony ludności,
 •   wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 •   porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Załączniki

zarzadzenie-w-zakresie-przeciwdziałania-uzależnieniom-i-patologiom-społecznym.pdf
133.95 KB
zarządzenie-w-zakresie-działalności-na-rzecz-organizacji-pozarządowych-oraz-promocji-i-organizacji.pdf
123.51 KB
zarządzenie-w-zakresie-ekologii-i-ochrony-zwierząt-oraz-ochrony-dziedzictwa-przyrodniczego-.pdf
121.91 KB
zarządzenie-w-zakresie-kultury-sztuki-ochrony-dóbr-kultury-i-tradycji.pdf
122.84 KB
zarządzenie-w-zakresie-ochrony-i-promocji-zdrowia-oraz-działalności-na-rzecz-osób-niepełnosprawnych.pdf
126.60 KB
zarządzenie-w-zakresie-pomocy-społecznej-w-tym-pomocy-rodzinom-i-osobom-w-trudnej-sytuacji-życiowej.pdf
121.49 KB
zarządzenie-w-zakresie-porządku-i-bezpieczeństwa-publicznego-oraz-ratownictwa-ochrony-ludności.pdf
119.86 KB
zarządzenie-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej.pdf
126.69 KB
zarzadzenie-w-zakresie-porządku-i-bezpieczeństwa-publicznego-oraz-ratownictwa-i-ochrony-ludności.pdf
120.17 KB