• Otwarcie boisk w Kunowicach Dzieci
    Hura! Teren przy szkole w Kunowicach zagospodarowany. Jest gdzie poćwiczyć!
    Czytaj więcej
  • Dzieci
    Ruszyła rekrutacja do gminnych przedszkoli. Ile miejsc jest w placówkach?
    Czytaj więcej
Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert

21 lutego 2023r.

Burmistrz Słubic ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku.

Rodzaje zadań:

– przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

– przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – wspieranie dodatkowych, zorganizowanych form spędzania czasu wolnego dzieci oraz młodzieży pochodzących ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologiami społecznymi, w tym organizacja wypoczynku letniego w formie półkolonii, kolonii oraz obozów z obowiązkowym programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z gminy Słubice;

– kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;

– ochrona zdrowia i jego promocja oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym;

– ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, a także turystyka i krajoznawstwo;

– wspieranie kultury fizycznej i jej upowszechnianie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych zadań znajdują się w załącznikach.

Załączniki

ogłoszenie konkurs 2-sig
449.00 KB
ogłoszenie konkursu 1 doc-sig
453.97 KB
ogłoszenie konkursu 3.doc-sig
435.37 KB
ogłoszenie konkursu 4-sig
437.79 KB
ogłoszenie konkursu 5-sig
424.68 KB
ogłoszenie konkursu 6-sig
440.38 KB
Zestawienie dokumentów księgowych do ogłoszenia zadania publicznego pn. „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, a także turystyka i krajoz
31.00 KB
Zestawienie dokumentów księgowych do ogłoszenia zadania publicznego pn. „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji”
30.50 KB
Zestawienie dokumentów księgowych do ogłoszenia zadania publicznego pn. „Ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i osób w
31.00 KB
Zestawienie dokumentów księgowych do ogłoszenia zadania publicznego pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”
30.50 KB
Zestawienie dokumentów księgowych do ogłoszenia zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”
31.00 KB
WZÓR OFERTY NA-REALIZACJĘ-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1
51.89 KB
WZÓR SPRAWOZDANIA -Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-5
36.07 KB
Zarządzenie Nr 570 Kierownika Urządu Miejskiego w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Słubice
1.22 MB