• Gmina
  Zapraszamy na Przebojową Zimę w Mieście z Radiem ZET
  Czytaj więcej
 • Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych Gmina
  Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych
  Czytaj więcej
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
Konsultacje społeczne

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2029 dla gminy Słubice

16 listopada 2021r.

Burmistrz Słubic ogłasza, że opracowano projekt „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 – 2029 dla Gminy Słubice”, w związku z tym zapraszamy mieszkańców gminy Słubice do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, które będą trwały do dnia 7 grudnia 2021 r.

 

Konsultacje odbywają się na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. (Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm.);
 2. Uchwały nr III/21/20215 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słubice.

 

Przedmiotem konsultacji jest projekt aktu normatywnego: Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 – 2029 dla Gminy Słubice.

W ramach konsultacji  zachęcamy do zgłaszania uwag lub propozycji oraz zapraszamy mieszkańców do wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym mającym na celu przedyskutowanie wyżej wymienionego dokumentu.

 

Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w następujący sposób:

 1. Przyjmowanie wniosków i uwag na formularzu konsultacji, które będą dostępne wraz z przedstawionymi do konsultacji dokumentami:
  • na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Słubicach: slubice.pl w zakładce Konsultacje społeczne;
  • w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach;
  • w Biurze spraw społecznych Urzędu Miejskiego w Słubicach;
 1. Zamieszczeniu informacji o konsultacjach społecznych na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach;
 2. Organizacji otwartego spotkania dla mieszkańców gminy, które odbędzie się1 grudnia 2021 roku o godz. 12.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach, pl. Wolności 17.

 

Wnioski do projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 – 2029 dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słubicach, w Biurze spraw społecznych Urzędu Miejskiego w Słubicach oraz siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach można przekazać drogą elektroniczną na adres: sabina.matkowska@slubice.pl, sekretariat@ospslubice.pl, drogą korespondencyjną na adres:  Urząd Miejski, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice – Biuro spraw społecznych, osobiście w Biurze obsługi Urzędu Miejskiego w Słubicach lub sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach a także podczas spotkania otwartego, które odbędzie się
1 grudnia 2021 roku o godz. 12.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach, pl. Wolności 17.

 

 

Załączniki