• Uczniowie Gmina
  Uczniowie” trójki” zachwyceni nową salą sportową!
  Czytaj więcej
 • Już można ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania uchodźców. Gmina
  Już można ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania uchodźców.
  Czytaj więcej
 • Wielka radość. Gmina zdobyła ponad 2,2 mln zł na remont ul. Kopernika! Gmina
  Wielka radość. Gmina zdobyła ponad 2,2 mln zł na remont ul. Kopernika!
  Czytaj więcej
 • Mamy to! Gmina buduje kolejną ścieżkę rowerową i drogę Gmina
  Mamy to! Gmina buduje kolejną ścieżkę rowerową i drogę
  Czytaj więcej
 • Rozpoczynamy przebudowę ulicy Kopernika. Umowa podpisana! Gmina
  Rozpoczynamy przebudowę ulicy Kopernika. Umowa podpisana!
  Czytaj więcej
 • Na inwestycje w 2022 roku gmina przeznaczy ponad 29 mln zł Bez kategorii
  Na inwestycje w 2022 roku gmina przeznaczy ponad 29 mln zł
  Czytaj więcej
 • Park przy alei Niepodległości zmieni się nie do poznania! Burmistrz podpisał umowę z wykonawcą Gmina
  Park przy alei Niepodległości zmieni się nie do poznania! Burmistrz podpisał umowę z wykonawcą
  Czytaj więcej
 • Mamy to! Dostaliśmy ponad 4,7 mln zł na ścieżkę rowerową od ul. Sportowej do Drzecina Gmina
  Mamy to! Dostaliśmy ponad 4,7 mln zł na ścieżkę rowerową od ul. Sportowej do Drzecina
  Czytaj więcej
 • Dwumiasto
  Dwumiasto “odpala” iluminację mostu
  Czytaj więcej
 • Do USC i wydziału spraw obywatelskich trzeba się umówić telefonicznie Gmina
  Do USC i wydziału spraw obywatelskich trzeba się umówić telefonicznie
  Czytaj więcej
Konsultacje społeczne

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2029 dla gminy Słubice

16 listopada 2021r.

Burmistrz Słubic ogłasza, że opracowano projekt „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 – 2029 dla Gminy Słubice”, w związku z tym zapraszamy mieszkańców gminy Słubice do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, które będą trwały do dnia 7 grudnia 2021 r.

 

Konsultacje odbywają się na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. (Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm.);
 2. Uchwały nr III/21/20215 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słubice.

 

Przedmiotem konsultacji jest projekt aktu normatywnego: Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 – 2029 dla Gminy Słubice.

W ramach konsultacji  zachęcamy do zgłaszania uwag lub propozycji oraz zapraszamy mieszkańców do wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym mającym na celu przedyskutowanie wyżej wymienionego dokumentu.

 

Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w następujący sposób:

 1. Przyjmowanie wniosków i uwag na formularzu konsultacji, które będą dostępne wraz z przedstawionymi do konsultacji dokumentami:
  • na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Słubicach: slubice.pl w zakładce Konsultacje społeczne;
  • w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach;
  • w Biurze spraw społecznych Urzędu Miejskiego w Słubicach;
 1. Zamieszczeniu informacji o konsultacjach społecznych na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach;
 2. Organizacji otwartego spotkania dla mieszkańców gminy, które odbędzie się1 grudnia 2021 roku o godz. 12.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach, pl. Wolności 17.

 

Wnioski do projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 – 2029 dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słubicach, w Biurze spraw społecznych Urzędu Miejskiego w Słubicach oraz siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach można przekazać drogą elektroniczną na adres: sabina.matkowska@slubice.pl, sekretariat@ospslubice.pl, drogą korespondencyjną na adres:  Urząd Miejski, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice – Biuro spraw społecznych, osobiście w Biurze obsługi Urzędu Miejskiego w Słubicach lub sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach a także podczas spotkania otwartego, które odbędzie się
1 grudnia 2021 roku o godz. 12.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach, pl. Wolności 17.

 

 

Załączniki