• Spotkanie z Krzysztofem Zanussim Gmina
  Spotkanie z Krzysztofem Zanussim w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury
  Czytaj więcej
 • Głosujmy na przedszkole Dzieci
  Głosujmy na przedszkole “Jarzębinka”! Pomóżmy przedszkolakom wygrać ogródek warzywny
  Czytaj więcej
 • Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich będzie obsługiwał interesantów w systemie kolejkowym - przez biletomat Gmina
  Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich będzie obsługiwał interesantów w systemie kolejkowym
  Czytaj więcej
 • Otwarcie boisk w Kunowicach Dzieci
  Hura! Teren przy szkole w Kunowicach zagospodarowany. Jest gdzie poćwiczyć!
  Czytaj więcej
Gmina

Od jutra zmiany związane z ruchem granicznym

18 maja 2021r.

Słubicko-Frankfurckie Biuro Kooperacji poinformowało o nowych przepisach związanych z przekraczaniem granicy. Będą obowiązywać od 19 maja.

Zwolnienie z kwarantanny, obowiązku rejestracji i testów obejmuje osoby, które:

 • przebywają w Polsce lub Niemczech mniej niż 24 godziny w ramach tzw. „małego ruchu granicznego”
 • z powodów zawodowych, studiów lub szkoły regularnie przekraczają granicę i przynajmniej raz na tydzień wracają do swojego miejsca zamieszkania w innym kraju niż pracują, studiują lub uczęszczają do szkoły („pendlerzy”)
 • sprawują opiekę nad osobami z poprzedniego punktu i zawożą lub odbierają te osoby z innego kraju niż miejsce zamieszkania
 • przebywają do 72 h w Niemczech lub w Polsce w związku z odwiedzinami krewnego pierwszego stopnia, małżonka lub konkubenta, który nie jest członkiem tego samego gospodarstwa domowego, lub w związku ze sprawowaniem wspólnej opieki lub wykonywaniem prawa do kontaktów z dzieckiem
 • wjeżdżają do Niemiec w celach tranzytowych i opuszczą Niemcy najszybszą trasą (tranzyt przez Niemcy)
 • wjeżdżają do Niemiec jako pracownicy transportu, pod warunkiem przestrzegania odpowiednich zasad ochrony i higieny.

Zwolnione tylko z kwarantanny, ale nie zwolnione z obowiązku rejestracji pobytu i negatywnego testu (przy czym równoważne z testem jest posiadanie zaświadczenia o szczepieniu lub o statusie ozdrowieńca) są m.in. osoby, które:

 • przebywają w Niemczech dłużej niż 72 h w związku z odwiedzinami krewnego pierwszego stopnia, małżonka lub konkubenta, który nie jest członkiem tego samego gospodarstwa domowego, lub w związku ze sprawowaniem wspólnej opieki lub wykonywaniem prawa do kontaktów z dzieckiem,
 •  wjeżdżają do Niemiec w celu odwiedzin krewnych drugiego stopnia niezależnie od czasu pobytu
 • wjeżdżają do Niemiec w celu wykonania pilnego zabiegu medycznego
 • wjeżdżają do Niemiec w celu realizacji zadań związanych z udzielaniem wsparcia lub w związku z opieką nad osobami potrzebującymi ochrony lub pomocy
 • wjeżdżają do Niemiec albo wyjeżdżają z Niemiec na okres do pięciu dni z powodów bezwzględnie koniecznych związanych z pracą, działalnością gospodarczą, studiami lub nauką z uwagi na sytuację niecierpiącą zwłoki (nie dającą się odsunąć w czasie).

Uwaga osoby rejestrujące się na portalu www.einreiseanmeldung.de mają tam możliwość dołączenia zaświadczenia o negatywnym teście, szczepieniu albo o byciu ozdrowieńcem.

W Niemczech są honorowane zaświadczenia w j. niemieckim, angielskim, francuskim hiszpańskim i włoskim.
Urlopy w Polsce, nie połączone z odwiedzinami krewnych, jeszcze do 30 czerwca 2021 r. wymagają odbycia w Niemczech kwarantanny po powrocie.

Przypominamy, że według przepisów polskich do 5.6.2021 przy wjeździe do Polski z Niemiec nadal wymagany jest test (chyba że jest się pracownikiem transgranicznym albo osobą zaszczepioną albo ozdrowieńcem). Zaświadczenia muszą być sporządzone w j. polskim lub angielskim.