• Otwarcie boisk w Kunowicach Dzieci
  Hura! Teren przy szkole w Kunowicach zagospodarowany. Jest gdzie poćwiczyć!
  Czytaj więcej
 • Dzieci
  Ruszyła rekrutacja do gminnych przedszkoli. Ile miejsc jest w placówkach?
  Czytaj więcej
 • Zwiedzaj z nami Dwumiasto! Gmina
  Zwiedzaj z nami Dwumiasto!
  Czytaj więcej
Gmina

Od 25 maja zmiany w funkcjonowaniu szkół

22 maja 2020r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że od poniedziałku, 25 maja, w szkołach podstawowych mogą być prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. W naszych placówkach odbywać się będą od 8.00 do 15.30. 

 

 Jednocześnie przypominamy, że nauczanie zdalne będzie nadal prowadzone na dotychczasowych warunkach. Rodzice, którzy zgłosili konieczność objęcia dziecka zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi muszą mieć na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną, reżim sanitarny zastosowany w szkole według wytycznych GIS oraz MZ. Pozostałe informacje zostaną przekazane rodzicom poprzez e-dziennik.

Od 25 maja 2020r. na terenie szkoły za zgodą rodziców realizowane będą również zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Harmonogram zajęć uzgodniony będzie z rodzicami mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną.

Jednocześnie informujemy, że zajęcia w oddziałach przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych oraz punktach przedszkolnych pozostają zawieszone do 5 czerwca 2020 r. Praca zdalna w zakresie edukacji przedszkolnej odbywa się dotychczasowych warunkach.

Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy szkół.

Wszelkie informacje znajdują się na stronach internetowych poszczególnych szkół podstawowych:

www.sp1slubice.edupage.org

www.sp2slubice.edupage.org

www.sp3slubice.edupage.org

www.spkunowice.pl

www.spgolice.edupage.org