• Gmina
  Blisko 1,6 mln zł na wakacyjne remonty w placówkach oświatowych
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Gmina dostanie blisko 2 mln zł na przebudowę ul. Witosa
  Czytaj więcej
 • Przypominamy, że do do końca sierpnia Urząd Miejski w Słubicach jest otwarty od 7.00 do 15.00
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Miejskie Święto Hanzy? Bawimy się dalej!
  Czytaj więcej
 • Lato kulturalne w Dwumieście Gmina
  To już w najbliższy weekend rozpoczynamy Miejskie Święto Hanzy!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Wiele powodów do radości. Burmistrz dostał wotum zaufania od radnych i absolutorium
  Czytaj więcej
 • Festiwal piosenki w Gmina
  Ale nam się pięknie rozśpiewała “Jarzębinka”
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Wszystkiego najlepszego kochane dzieci!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Superwiadomość! Dostaniemy prawie 15 mln zł na gminne inwestycje!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Jak ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania uchodźców.
  Czytaj więcej
 • Otwarciue sali przy SP3 Gmina
  Uczniowie” trójki” zachwyceni nową salą sportową!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Wielka radość. Gmina zdobyła ponad 2,2 mln zł na remont ul. Kopernika!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Mamy to! Gmina buduje kolejną ścieżkę rowerową i drogę
  Czytaj więcej
 • Podpisanie umowy na przebudowę ul. Kopernika Gmina
  Rozpoczynamy przebudowę ulicy Kopernika. Umowa podpisana!
  Czytaj więcej
 • Bez kategorii
  Na inwestycje w 2022 roku gmina przeznaczy ponad 29 mln zł
  Czytaj więcej
 • Podpisanie umowy na modernizację parku przy al. Niepodległości Gmina
  Park przy alei Niepodległości zmieni się nie do poznania! Burmistrz podpisał umowę z wykonawcą
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Mamy to! Dostaliśmy ponad 4,7 mln zł na ścieżkę rowerową od ul. Sportowej do Drzecina
  Czytaj więcej
 • Dwumiasto “odpala” iluminację mostu
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Do USC i wydziału spraw obywatelskich trzeba się umówić telefonicznie
  Czytaj więcej
Gmina

Od 25 maja zmiany w funkcjonowaniu szkół

22 maja 2020r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że od poniedziałku, 25 maja, w szkołach podstawowych mogą być prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. W naszych placówkach odbywać się będą od 8.00 do 15.30. 

 

 Jednocześnie przypominamy, że nauczanie zdalne będzie nadal prowadzone na dotychczasowych warunkach. Rodzice, którzy zgłosili konieczność objęcia dziecka zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi muszą mieć na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną, reżim sanitarny zastosowany w szkole według wytycznych GIS oraz MZ. Pozostałe informacje zostaną przekazane rodzicom poprzez e-dziennik.

Od 25 maja 2020r. na terenie szkoły za zgodą rodziców realizowane będą również zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Harmonogram zajęć uzgodniony będzie z rodzicami mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną.

Jednocześnie informujemy, że zajęcia w oddziałach przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych oraz punktach przedszkolnych pozostają zawieszone do 5 czerwca 2020 r. Praca zdalna w zakresie edukacji przedszkolnej odbywa się dotychczasowych warunkach.

Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy szkół.

Wszelkie informacje znajdują się na stronach internetowych poszczególnych szkół podstawowych:

www.sp1slubice.edupage.org

www.sp2slubice.edupage.org

www.sp3slubice.edupage.org

www.spkunowice.pl

www.spgolice.edupage.org