• W czasie wakacji nasz urząd czynny od 7.00 do 15.00 Gmina
  W czasie wakacji nasz urząd czynny od 7.00 do 15.00
  Czytaj więcej
 • Radni pochwalili burmistrza i udzielili mu absolutorium Bez kategorii
  Radni pochwalili burmistrza i udzielili mu absolutorium
  Czytaj więcej
 • Gmina daje pieniądze na wymianę kopciuchów! Gmina
  Gmina daje pieniądze na wymianę kopciuchów!
  Czytaj więcej
 • Sala sportowa przy Gmina
  Sala sportowa przy „dwójce”? Już ją prawie mamy!
  Czytaj więcej
 • Tego placu zabaw dzieci z ul. Konstytucji 3 Maja nie mogą się już doczekać! Gmina
  Tego placu zabaw dzieci z ul. Konstytucji 3 Maja nie mogą się już doczekać!
  Czytaj więcej
 • Od 4 maja zmiany w przyjęciu interesantów w Urzędzie Miejskim w Słubicach Gmina
  Od 4 maja zmiany w przyjęciu interesantów w Urzędzie Miejskim w Słubicach
  Czytaj więcej
 • Od czwartku będziemy musieli zakrywać usta i nos! Gmina
  Od czwartku będziemy musieli zakrywać usta i nos!
  Czytaj więcej
 • Segregacja odpadów komunalnych? Czekają nas wielkie zmiany! Gmina
  Segregacja odpadów komunalnych? Czekają nas wielkie zmiany!
  Czytaj więcej
 • Co trzeba wiedzieć o koronawirusie? Gmina
  Co trzeba wiedzieć o koronawirusie?
  Czytaj więcej
 • Blisko 900 tys. zł dostaną od gminy organizacje pozarządowe na projekty służące mieszkańcom! Gmina
  Blisko 900 tys. zł dostaną od gminy organizacje pozarządowe na projekty służące mieszkańcom!
  Czytaj więcej
 • Jakub Czak ze stypendium marszałka województwa. Wyróżnienie dostała też gmina! Gmina
  Jakub Czak ze stypendium marszałka województwa. Wyróżnienie dostała też gmina!
  Czytaj więcej
Gmina

Od 1 czerwca ZAMK wznawia bezpośrednią obsługę mieszkańców

29 maja 2020r.

Ponieważ koronawirus jest nadal zagrożeniem  w Zakładzie Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach, będą obowiązywać nowe zasady przyjęć interesantow. Szczegóły w komunikacie dyrektora ZAMK Krzysztofa Radkiewicza.  

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r.
(Dz. U z 2020 r., poz. 878 ze zmianami) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, informuję że z dniem 01 czerwca 2020 r. wznawiam bezpośrednią obsługę interesantów w Zakładzie Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach z zachowaniem aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa, wobec czego proszę o stosowanie się do zasad opisanych poniżej:

 1. Wyznaczam dni i godziny, w których pracownicy Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach świadczyć będą bezpośrednią obsługę interesantów:

poniedziałek w godzinach od 1000 do 1300,

środa w godzinach od 1000 do 1300,

piątek w godzinach od 1000 do 1300.

 1. Wtorek oraz czwartek są dniami wyłączonymi z bezpośredniej obsługi interesantów przez pracowników Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach, natomiast Zakład nie przerywa pracy, w związku z tym kontakt z pracownikami Zakładu jest możliwy przede wszystkim przez formę korespondencji elektronicznej lub telefonicznie na numer telefonu centrali 95 758 40 90 pod numery wewnętrzne:

110 – księgowość,

109 – najem lokali użytkowych,

103 – najem lokali mieszkalnych,

112 – dział techniczny, bądź na numery telefonów komórkowych:

885 480 550 – dział księgowości: Justyna Kowalska, Barbara Tomaszewicz,

885 480 560 – najem lokali użytkowych: Tatiana Mochel,

885 480 540 – najem lokali mieszkalnych: Iwona Matusiak,

885 480 530 – dział techniczny: Aneta Sitek
(administrator, Targowisko Miejskie ul. Kopernika),

885 150 540 – dział techniczny: Grzegorz Rusiecki

(administrator, Targowisko Miejskie ul. Sportowa),

602 753 588 – kierownik działu technicznego: Dariusz Pilżys.

Proszę dzwonić wyłącznie w godzinach pracy Zakładu tj. w poniedziałek
w godzinach od 800 do godziny 1600, wtorek – piątek w godzinach od 700
do godziny 1500.

 1. Przyjmowanie interesantów przez dyrektora Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach odbywać się będzie w poniedziałek w godzinach od 1000 do 1300 – po wcześniejszym telefonicznym wyznaczeniu godziny przyjęcia, pod numerem telefonu 95  758 40 90. Przyjęcia interesantów odbywać się będą z zachowaniem co najmniej 15 / 30 minutowych odstępach czasu.
 2. Do Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach wstęp będą miały wyłącznie osoby mające zasłonięte usta oraz nos przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki bądź przyłbicy. Osoby, które nie będą miały przysłoniętych ust oraz nosa, nie zostaną wpuszczone do zakładu. Wyjątek stanowić będą interesanci, którzy z przyczyn zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa oraz dzieci do ukończenia 4 roku życia, jednakże z uwagi na obecne zagrożenie apeluję
  o rozsądek i zachęcam rodziców / prawnych opiekunów do pozostawienia dzieci
  w domach pod opieką dorosłych na czas wizyty w Zakładzie.
 3. Każdy z interesantów zobowiązany jest do zdezynfekowania rąk środkiem dezynfekcyjnym, który umieszczony jest w specjalnie do tego przeznaczonych dozownikach tuż przy drzwiach wejściowych do Zakładu.

Jeżeli z przyczyn zdrowotnych interesant nie może korzystać ze środka dezynfekującego, zobowiązany jest on nosić jednorazowe rękawiczki podczas wizyty w zakładzie, których Zakład Administracji Mieniem Komunalnym nie zapewnia. Osoby, które nie mogą zakładać lub zdejmować rękawiczek z powodu stanu zdrowia stanowić będą wyjątek od wyżej wymienionej zasady.

 1. W siedzibie zakładu przebywać może jednocześnie:
 • po jednej osobie na każde stanowisko pracy, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów;
 • pozostałe osoby oczekujące na wejście do poszczególnych biur (maksymalna liczba osób oczekujących: 1 osoba) zobowiązane są do oczekiwania na korytarzu przed biurem;
 • w przypadku, gdy liczba interesantów będzie większa, zobowiązani oni będą do oczekiwania na wejście do zakładu na klatce schodowej bądź przed budynkiem,
  z zachowaniem bezpiecznej odległości pomiędzy sobą, tj. nie mniej niż 2 m.

Wyjątek stanowić będą przypadki, w których nie jest możliwe zachowanie odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie tj. ze względu na:

– opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13 roku życia,
– opiekę nad osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności,

– opiekę nad osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie. Informuję, że powyższe zasady mają na celu zminimalizowanie rozprzestrzeniania się wirusa.

 1. Interesanci wpuszczani będą do biura bezpośrednio przez pracownika, zaraz po zwolnieniu się miejsca przy danym stanowisku obsługi, po wcześniejszym zdezynfekowaniu rąk oraz przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa opisanych powyżej.
 2. Interesanci, przebywający w biurze zobowiązani są do nieprzekraczania żółto – czarnych linii ostrzegawczych, usytuowanych na podłodze, pozwalających zachować bezpieczną odległość.
 3. Wszelka korespondencja pozostawiona przez interesantów ze względów bezpieczeństwa zabezpieczona jest do dnia następnego, po czym otwierana jest o godzinie 12:00.

Zachęcam do korzystania z elektronicznej formy korespondencji poprzez portal ePUAP, dzięki któremu można przesłać dokumenty, pisma do Zakładu bez konieczności bezpośredniej wizyty w siedzibie.


Akademicka 1
69-100 Słubice

tel: 95 737 20 00

fax: 95 758 28 80
email: slubice@slubice.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

Przyjęcia interesantów:

mieszkańcy przyjmowani i obsługiwani są w poniedziałki wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8:00 – 14.00
w środy w godzinach: 10.00 – 15.00.

>Klauzule informacyjne RODO<

>Deklaracja dostępności<

BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PRACOWNIKAMI URZĘDU

Pełna lista telefonów i adresów e-mail z podziałem na poszczególne wydziały i biura urzędu znajduje się w strukturze urzędu.
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ