• Gmina
  Zapraszamy na Przebojową Zimę w Mieście z Radiem ZET
  Czytaj więcej
 • Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych Gmina
  Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych
  Czytaj więcej
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
Gmina

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego

10 sierpnia 2021r.

I B-l1.7840.49.2021 .AJan

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zmianami) zawiadamiam, że Wojewoda Lubuski w dniu 03.08.2021 r. wydał inwestorowi – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin, decyzję o pozwoleniu ha budowę dla inwestycji: budowa dalbowego stanowiska postojowa – cumowniczego dla lodołamaczy w lokalizacji. Kunice, km 572,0 rzeki Odry, w ramach zadania pn.: „1 B.3/2 Infrastruktura postojowe – cumownicza na Odrze dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego, Odra km 572,0 – Kunice”, na działce o nr ewid. gr. 162, obręb ewid. 0012 Kunice, jednostka ewid. 080505_5 Słubice – obszar wiejski.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Jagiellończyka 8 – Wydział Infrastruktury, XIV piętro, w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu takiego zamiaru – nr telefonu 957 851 750.

Treść decyzji jest także udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego (bip.lubuskie.uw.gov.pl).

 

Załączniki

Obwieszczenie
186.54 KB