• Spotkanie z Krzysztofem Zanussim Gmina
  Spotkanie z Krzysztofem Zanussim w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury
  Czytaj więcej
 • Głosujmy na przedszkole Dzieci
  Głosujmy na przedszkole “Jarzębinka”! Pomóżmy przedszkolakom wygrać ogródek warzywny
  Czytaj więcej
 • Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich będzie obsługiwał interesantów w systemie kolejkowym - przez biletomat Gmina
  Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich będzie obsługiwał interesantów w systemie kolejkowym
  Czytaj więcej
 • Otwarcie boisk w Kunowicach Dzieci
  Hura! Teren przy szkole w Kunowicach zagospodarowany. Jest gdzie poćwiczyć!
  Czytaj więcej
Gmina

Naukowcy dyskutują w Słubicach o Europie XXI wieku

23 czerwca 2022r.

Dziś w Collegium Polonicum rozpoczęła się 22. międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Europa XXI wieku” z udziałem m.in. naukowców i dziennikarzy zainteresowanych problemami Europy i Unii Europejskiej. Powitał ich m.in. burmistrz Mariusz Olejniczak.

W otwarciu konferencji uczestniczyli także m.in.: prof. Tadeusz Wallas, prorektor UAM, prof. Julia von Blumenthal, prezydentka Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą , prof. Andrzej Stelmach, Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM i prof. Arkadiusz Żukowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

Organizatorami konferencji są Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, Collegium Polonicum w Słubicach, Centrum Doskonałości im. Jeana Monneta oraz Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

– Gdy czytałem program tegorocznej konferencji trudno mi było oderwać się od myśli, że mierzymy się dziś z wyzwaniami trudniejszymi niż kiedykolwiek wcześniej: napaść Rosji na Ukrainę, popandemiczne i geopolityczne problemy, energetyczna transformacja, która do 2050 roku ma doprowadzić do neutralności klimatycznej Europy, sceptyczne, a nawet wrogie nastroje niektórych narodowych ugrupowań politycznych wobec integracji europejskiej – to tylko niektóre z tych wyzwań – mówił burmistrz Mariusz Olejniczak. Jak zaznaczył sytuacja Europy diametralnie zmieniła się po wybuchu wojny w Ukrainie. – Na naszych oczach rozgrywa się dziś dramat milionów obywateli Ukrainy, zarówno tych, którzy zostali w kraju, jak również tych, którzy z dnia na dzień stali się uchodźcami. Wraz z początkiem inwazji nastąpił też gwałtowny wzrost światowych cen najważniejszych towarów, zwłaszcza paliw. Zaczęły się też pogłębiać obawy o podaż energii i żywności, zarówno w Unii Europejskiej, jak i na świecie – mówił burmistrz.

Jednym z tematów dyskusji jest też Europejski Zielony Ład. – Badania Eurobarometru na temat wyzwań, przed którymi stoi Unia Europejska pokazały, że niemal co drugi młody Europejczyk jako największe wyzwanie dla przyszłości Europy postrzega zmianę klimatu – przytoczył te dane M. Olejniczak. – Wprawdzie badania te pochodzą z początku roku i były przeprowadzone przez napaścią Rosji na Ukrainę, to jednak pokazują jak ważne dla młodych Europejczyków są cele środowiskowe Europejskiego Zielonego Ładu – dodał.
– Gdy mówimy o przyszłości Unii Europejskiej fundamentalne jest też dziś pytanie dotyczące wartości, na jakich Unia ma być oparta. I chociaż zostały one wyrażone na poziomie traktatowym, coraz częściej są podważane działaniami podejmowanymi przez poszczególne państwa członkowskie. To pokazuje, że pewna formuła współdziałania wyczerpuje się i bez nowych impulsów dalszy rozwój Unii może być zagrożony. Tym bardziej więc dziś, nikt nie powinien mieć wątpliwości, w obliczu wyzwań, które stoją przed Europą, że współdziałanie państw unijnych ma kolosalne znaczenie dla przyszłości starego kontynentu – uważa M. Olejniczak.

W trakcie konferencji uczestnicy przedstawią wyniki badań naukowych na temat aktualnych problemów starego kontynentu, a przede wszystkim niezmiernie istotny i aktualny cel dla mieszkańców Europy jakim jest strategia UE zmierzająca w stronę pierwszego kontynentu neutralnego dla klimatu. Ważnym tematem konferencji będzie także odbudowa UE oparta na prawach podstawowych i pełnym poszanowaniu praworządności w ramach unijnej wspólnoty wartości.

W trakcie kilkunastu paneli uczestnicy poruszą następujące zagadnienia:

• Europa i Unia Europejska wobec agresji Rosji na Ukrainę;
• polityczne, gospodarcze i społeczne okoliczności ustanowienia strategii Zielonego Ładu dla Europy;
• wewnętrzne oraz zewnętrzne polityczne, ekonomiczne, socjalne, kulturowe, mentalnościowe i inne czynniki warunkujące realizację idei kontynentu neutralnego dla klimatu;
• efekty dotychczasowej polityki UE w zakresie minimalizowania skutków zjawisk kryzysowych;
• szanse i zagrożenia dla rozwoju Europy, a w szczególności UE, mających swe źródło w jej otoczeniu;
• rola tradycyjnych i nowych środków komunikowania masowego w popularyzacji idei integracji i współpracy europejskiej oraz przezwyciężaniu uprzedzeń, stereotypów oraz sytuacji kryzysowych.