• Uczniowie Gmina
  Uczniowie” trójki” zachwyceni nową salą sportową!
  Czytaj więcej
 • Już można ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania uchodźców. Gmina
  Już można ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania uchodźców.
  Czytaj więcej
 • Wielka radość. Gmina zdobyła ponad 2,2 mln zł na remont ul. Kopernika! Gmina
  Wielka radość. Gmina zdobyła ponad 2,2 mln zł na remont ul. Kopernika!
  Czytaj więcej
 • Mamy to! Gmina buduje kolejną ścieżkę rowerową i drogę Gmina
  Mamy to! Gmina buduje kolejną ścieżkę rowerową i drogę
  Czytaj więcej
 • Rozpoczynamy przebudowę ulicy Kopernika. Umowa podpisana! Gmina
  Rozpoczynamy przebudowę ulicy Kopernika. Umowa podpisana!
  Czytaj więcej
 • Na inwestycje w 2022 roku gmina przeznaczy ponad 29 mln zł Bez kategorii
  Na inwestycje w 2022 roku gmina przeznaczy ponad 29 mln zł
  Czytaj więcej
 • Park przy alei Niepodległości zmieni się nie do poznania! Burmistrz podpisał umowę z wykonawcą Gmina
  Park przy alei Niepodległości zmieni się nie do poznania! Burmistrz podpisał umowę z wykonawcą
  Czytaj więcej
 • Mamy to! Dostaliśmy ponad 4,7 mln zł na ścieżkę rowerową od ul. Sportowej do Drzecina Gmina
  Mamy to! Dostaliśmy ponad 4,7 mln zł na ścieżkę rowerową od ul. Sportowej do Drzecina
  Czytaj więcej
 • Dwumiasto
  Dwumiasto “odpala” iluminację mostu
  Czytaj więcej
 • Do USC i wydziału spraw obywatelskich trzeba się umówić telefonicznie Gmina
  Do USC i wydziału spraw obywatelskich trzeba się umówić telefonicznie
  Czytaj więcej

Nasi honorowi obywatele i ambasadorowie

Honorowi Obywatele Słubic

 • † Stefan Chmielewski, jeden z pierwszych mieszkańców miasta, który zakładał w Słubicach polską administrację. Społecznik, wyróżniony tytułem Honorowego Obywatela Słubic w 2005 roku. Urodził się w 1921 roku w Łodzi, skąd przyjechał w 1945 roku do Słubic. Został delegowany przez pełnomocnika Okręgu Pomorze Zachodnie do organizacji administracji państwowej w obwodzie Frankfurt nad Odrą (Słubice) – West- Sternberg (Rzepin). Jako znawca administracji był odpowiedzialny za organizację władzy cywilnej na Ziemiach Odzyskanych. W czasie prowadzenia wydziału wojskowości był odpowiedzialny za zadania związane z rozminowywaniem terenu wokół Słubic, a także przeprowadzeniem ekshumacji tymczasowych cmentarzy wojennych na terenie całego powiatu z przemieszczeniem an wyznaczone cmentarze w Cybince i Rzepinie. Do 1981 roku kierował Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słubicach, a także pracami na rzecz odbudowy osiedla tzw. Małej Moskwy. Uczestniczył w tworzeniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Miał swój niemały wkład w porozumienie z ówczesną Niemiecką Republika Demokratyczną  w dostawie gazu przewodowego do Słubic oraz wody pitnej w początkowym okresie powojennym. Odpowiadał też za porządkowanie miasta ze zniszczeń wojennych i rekultywację terenów porozbiórkowych. Jego dokumenty źródłowe stanowiły podstawę do spisania w Monografii Słubic początków dziejów administracji na terenie gminy. Za 35-letnią pracę na rzecz Słubic i regionu odznaczony był dwukrotnie orderem X i XXXV-lecia pracy w administracji  oraz medalem „Rodta”.

   

 • Stanisław Ciecierski, burmistrz Słubic w latach 1998-2002.  Uhonorowany tytułem Honorowego Obywatela Słubic pośmiertnie w 2006 roku. Urodził się w 1940 roku,  historyk , w II kadencji samorządu ( 1994-1998) pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach, w kolejnej kadencji ponownie obdarzony zaufaniem mieszkańców zdobył mandat radnego, po czym został powołany na Burmistrza Słubic.

 

 • Łukasz Fabiański,  bramkarz reprezentacji Polski, który swoją przygodę z piłką rozpoczął w Słubicach, skąd pochodzi. Grał w juniorskiej drużynie Polonii Słubice. Obecnie zawodnik w angielskim klubie West Ham United F.C. Uczestnik Mistrzostw Świata 2006, 2018 i Mistrzostw Europy 2008, 2016. Tytuł Honorowego Obywatela Słubic otrzymał w 2018 roku. Wcześniej, w 2006 roku, Rada Miejska w Słubicach uhonorowała go również tytułem Ambasadora Słubic.

 

 • prof. Jerzy Fedorowski, paleontolog, geolog, w latach 1990-1996 rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W tym okresie kontynuował rozbudowę Collegium Polonicum w Słubicach, którego był współzałożycielem. Członek Polskiej Akademii Umiejętności. Rada Miejska w Słubicach przyznała J. Fedorowskiemu tytuł Honorowego Obywatela Słubic w 2005 roku.

 

 • Zofia Góras, zakonnica  ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, która przez wiele lat służyła w parafii pw. NMP Królowej Polski w Słubicach, prowadząc działalność charytatywną. Z jej inicjatywy powstał zespół charytatywny, a osoby tam działające do dziś niosą pomoc i sprawują opiekę nad starszymi, chorymi, mieszkańcami, którzy są w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Wiele czasu poświęcała także dzieciom z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, narkomanią, rodzicom będącym w trudnej sytuacji życiowej i osobom, które były niezdolne zapewnić swoim dzieciom prawidłową opiekę. Tytuł otrzymała w 2001 roku.

 

 • prof. Stefan Jurga, fizyk, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1996- 2002. W latach 2005–2006 podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, w latach 2006–2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Twórca sieci ośrodków zamiejscowych UAM. Tytuł Honorowego Obywatela Słubic otrzymał  w 2005 roku, za swoje zaangażowanie w rozwój Collegium Polonicum. 

 

 • prof. Stanisław Lorenc, geolog,badacz dna oceanicznego i inicjator polskich badań związanych ze zjawiskiem tsunami. Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 2002-2008. Pełnił funkcję Przewodniczącego Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (2005-2008) i Kolegium Rektorów Miasta Poznania (2002-2008). Kontynuował dzieło poprzedników w rozbudowie UAM w Poznaniu oraz w Słubicach, Gnieźnie, Kaliszu i Pile. Za wkład w rozwój Collegium Polonicum w 2005 roku został uhonorowany tytułem Honorowego Obywatela Słubic.

 

 • Tadeusz Mazowiecki, pierwszy premier III RP, współtwórca i przewodniczący Unii Demokratycznej i Unii Wolności. Do połowy lat 50. działacz Stowarzyszenia Pax, poseł, a od 2010 do 2013 doradca prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ds. polityki krajowej i międzynarodowej. Kawaler Orderu Orła Białego. Laureat Nagrody Viadriny w 2009 roku, przyznanej przez Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą za wkład w polsko-niemieckie pojednanie. Rok później Rada Miejska nadała T. Mazowieckiemu tytuł Honorowego Obywatela Słubic. W Słubicach, na ścianie restauracji przy placu Przyjaźni, znajduje się tablica upamiętniająca spotkanie w tym miejscu – 8 listopada 1990 roku – ówczesnego premiera Polski Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza Niemiec Helmuta Kohla, którzy m.in. w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą omawiali ostateczny kształt porozumienia otwierającego drogę do Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec. 

 

 • † Krystyna Moczydłowska, społeczniczka, przez 18 lat była prezeską słubickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem. Udzielała się także w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, zasiadając w społecznej radzie ds. osób niepełnosprawnych. Odznaczona przez Zarząd Główny w Warszawie Złotą Odznaką Towarzystwa Walki z Kalectwem. Powtarzała, jak ważne jest, żeby osoby niepełnosprawne wyszły z domów, które są często ich samotniami. – A samotność w chorobie jest najgorsza – podkreślała. Dlatego organizowała festyny, spotkania przy kawie, zarażając innych swoją energią. Głosami mieszkańców w 2011 roku wygrała, w powiecie słubickim, plebiscyt „Lubuszanin Roku” organizowany przez Gazetę Lubuską. Tytułem Honorowy Obywatel Słubic  została uhonorowana pośmiertnie w 2014 roku.

 

 • Martin Patzelt, nadburmistrz Frankfurtu nad Odrą w latach 2002-2010, który współpracę polsko-niemiecką uczynił priorytetem swoich działań. Był m.in. wielkim zwolennikiem uruchomienia transgranicznej komunikacji publicznej między Słubicami i Frankfurtem nad Odrą. Tytuł otrzymał w 2010 roku.

 

 • prof. Waldemar Pfeiffer,  profesor zwyczajny nauk filologicznych, pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1991-1995 pełnomocnik Ministra Edukacji Narodowej ds.Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i Collegium Polonicum w Słubicach. Pomysłodawca, założyciel i pierwszy dyrektor naukowy CP. Tytuł Honorowego Obywatela Słubic otrzymał w 2005 roku.

 

 • Henryk Rączkowski, Kapitan Żeglugi Wielkiej, przez 20 lat przewodniczył słubickiemu oddziałowi Polskiego Związku Niewidomych, w 1999 roku współtworzył Polsko-Niemiecką Akademię Seniorów, jedyne w swoim rodzaju przedsięwzięcie w Europie z obszaru kształcenia w okresie trzeciego wieku. Przez wiele lat H. Rączkowski był prezesem Akademii. Wielokrotnie nagradzany za swoje zaangażowanie na rzecz polsko-niemieckiego pojednania.

 

 • Weronika Sebastianowicz, przewodnicząca Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi, ps. „Różyczka”. Żołnierz Armii Krajowej oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Uczestniczka narodowego powstania antykomunistycznego w latach 1944-53. Żołnierz Niezłomny, ofiara represji stalinowskich, sybiraczka, przewodnicząca Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi, odznaczona Orderem Odrodzenia Polski.  W 2012 powstał film dokumentalny “Pani Weronika i jej chłopcy”, Artura Pilarczyka i słubiczanina Mariusza Konopki, opowiadający historię Weroniki Sebastianowicz. Tytuł Honorowego Obywatela Słubic otrzymała w 2012 roku.

 

 • prof. Jerzy Siepak, profesor zwyczajny nauk chemicznych, pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1995 pełnomocnik rektora UAM w Collegium Polonicum w Słubicach. Ekspert Polskiej Izby Ekologii. Tytuł Honorowego Obywatela Słubic otrzymał w 2005 roku.

 

 • prof. Gesine Schwan,   w  latach 1999-2008 prezydent  Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Dzięki niej Słubice poznali tak znani ludzie kultury i polityki jak Guenter Grass, Hrabina Doenhoff, Bronisław Geremek czy Karl Dedecius. Mocno wspierała rozwój Collegium Polonicum w Słubicach. Była członkiem Rady Fundacji na Rzecz Collegium Polonicum oraz pełnomocnikiem rządu niemieckiego ds. stosunków z Polską. Dwukrotnie, w 2004 i 2009 roku, ubiegała się o prezydenturę Niemiec. Zanim podjęła się kierowania frankfurckim uniwersytetem wykładała w Berlinie nauki polityczne i filozofię. Była też wykładowczynią na kilku uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych.  Ogromnie zaangażowana społecznie. Wyniosła to z domu rodzinnego. Za czasów nazizmu jej rodzice działali w protestanckim i socjalistycznym ruchu oporu. W ostatnim roku wojny ukrywali żydowską dziewczynkę. G. Schwan została wyróżniona tytułem Honorowego Obywatela Słubic w 2008 roku.  

 

 • Stanisław Wachowiak, kanclerz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nazywany jednym z ojców Collegium Polonicum, wspólnej placówki naukowo-dydaktycznej dwóch partnerskich uniwersytetów: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.  To między innymi dzięki niemu, w 1998 roku otwarto budynek główny Collegium Polonicum, co sprawiło, że Słubice stały się najmniejszym miastem uniwersyteckim w Europie, przyciągającym studentów z całego świata, a w miejscu, gdzie dawniej stały koszary wybudowano nowoczesne akademiki . Tytuł Honorowego Obywatela Słubic Rada Miejska przyznała St. Wachowiakowi w 2017 roku.

 

Ambasadorowie Słubic

 

Paweł Czapiewski,  lekkoatleta, który w trakcie swojej kariery reprezentował klub Lubusz Słubice. Medalista mistrzostw świata i halowy mistrz Europy. Największe sukcesy odnosił w biegu na 800 m. Na Mistrzostwach Świata w Edmonton (2001 rok) zajął trzecie miejsce na tym dystansie. Jest 3-krotnym halowym mistrzem Polski w biegu na 800 m.Rada Miejska przyznała mu tytuł Ambasadora Słubic w 2005 roku. 

 

Łukasz Fabiański, bramkarz reprezentacji Polski, który swoją przygodę z piłką rozpoczął w Słubicach, skąd pochodzi. Grał w juniorskiej drużynie Polonii Słubice. Obecnie zawodnik w angielskim klubie West Ham United F.C. Uczestnik Mistrzostw Świata 2006, 2018 i Mistrzostw Europy 2008, 2016. Rada Miejska przyznała mu tytuł Ambasadora Słubic w 2006 roku. 

 

Ks. Andrzej Girej, ukończył Seminarium Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a’Paulo w Krakowie. Przez 9 lat proboszcz parafii p.w. NMP Królowej Polski w Słubicach. Dzięki jego staraniom parafia wzbogaciła się o relikwie św. Faustyny, św. Jadwigi Śląskiej i św. Jana Pawła II.Przyczynił się do powstania hospicjum domowego św. Wincentego a’Paulo. Rada Miejska przyznała mu tytuł Ambasadora Słubic w 2014 roku. 

 

Grupa Odyseusze oraz jej trenerzy. Trenerzy: Katarzyna Lica, Andżelika Szczerbo, Odyseusze: Justyna Stankiewicz, Patrycja Wydmańska, Justyna Wydmańska, Mateusz Fiszer, Weronika Chrostowska, Karolina Bechcińska. Grupa zdobyła tytuł mistrza świata w Odysei Umysłów.  Odyseja Umysłów to program edukacyjny. Przywędrował do Polski ponad 20 lat temu dzięki prof. Józefie Sołowiej, psycholog twórczości z Uniwersytetu Gdańskiego. Zachwyciło ją, że Odyseja uczy zmieniać utarte ścieżki myślenia, a przekonuje, że jedyną barierą, która nas naprawdę ogranicza jest nasza własna wyobraźnia. Na tym Odyseję oparł jej twórca Sam Micklus. Co roku bierze w niej udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata. Słubicka grupa za udział w finale Odysei została uhonorowana tytułem Ambasador Słubic w 2008 roku.

 

Klaus Baldauf, pracownik Urzędu Miejskiego we Frankfurcie nad Odrą, pełnomocnik ds. współpracy zagranicznej, zajmujący się m.in. rozwijaniem kontaktów z miastami partnerskimi, wśród których są Słubice. Rada Miejska przyznała mu tytuł Ambasadora Słubic w 2010 roku.

 

Bettina Horn, wieloletni pracownik Urzędu Miejskiego we Frankfurcie nad Odrą, odpowiedzialna przede wszystkim za kontakty międzynarodowe. Zaangażowana we współpracę pomiędzy Słubicami i Frankfurtem. Poprzez swoje codzienne działania, jak również uczestnictwo w różnorodnych konferencjach i spotkaniach promowała gminę Słubice popularyzując dobrosąsiedzkie kontakty. Rada Miejska przyznała jej tytuł Ambasadora Słubic w 2010 roku. 

 

Michael Kurzwelly, artysta plastyk, twórca i obywatel Słubfurtu, współtwórca Nowej Ameriki. M. Kurzwelly studiował malarstwo na Uniwersytecie Alanus w Alfter. Po studiach zamieszkał w Poznaniu, gdzie założył Międzynarodowe Centrum Sztuki. Od 1998 roku mieszka we Frankfurcie nad Odrą. Zwrócił na siebie międzynarodową uwagę dzięki projektowi Słubfurt, który realizuje od 1999 r. , u podstaw którego leży przekonanie artysty, że Słubice i Frankfurt to wspólne miasto „na granicy dwóch nieistniejących krajów”. W  latach 2004-2018 wykładał na Europejskim Uniwersytecie Viadrina. M. Kurzwelly jest członkiem Międzynarodowej Rady Artystów. Tytułem Ambasadora Słubic został wyróżniony w 2010 roku.

 

Marcin Kiedrowicz, pomysłodawca i współtwórca portalu internetowego  Słubice24.pl, który działa od 2006 roku. Dla wielu internautów, nie tylko ze Słubic i sąsiedniego Frankfurtu nad Odrą, jest jednym z najważniejszych źródeł informacji o mieście. Portal od wielu lat wspiera i promuje wiele lokalnych inicjatyw i projektów. Portal pełni m.in. ważną funkcję społeczną. Na stronie umieszczane są komunikaty urzędowe, policyjne, informacje praktyczne przydatne mieszkańcom. Jest też medium, które porusza ważne tematy społeczne, polityczne, gospodarcze, związane z kulturą i sportem. Tytuł Ambasadora Słubic otrzymał w 2014 roku.

 

Torsten Kleefeld, dyrektor Karl-Liebknecht-Gymnasium we Frankfurcie nad Odrą, które realizuje polsko-niemieckie projekty edukacyjne. Szkoła kierowana przez Torstena Kleefelda, do której chodzą wspólnie Polacy i Niemcy, to szczególne miejsce kształcenia europejskich postaw, nauki ukierunkowanej na poznanie języka sąsiada i jego kultury. Od przeszło 25 lat młodzi ludzie, dzięki staraniom polskich i niemieckich nauczycieli pracujących w Gimnazjum im. Karola Liebknechta, przy wsparciu polskiego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. i urzędów ds. edukacji kraju związkowego Brandenburgia, mogą się razem uczyć, w mieszanych klasach. Każdego roku do frankfurckiej szkoły przyjmowanych jest 26 polskich uczniów, którzy tam też zdają maturę. Tytuł Ambasadora Słubic otrzymał w 2017 roku.

 

Mariusz Konopka, absolwent Szkoły Filmowej we Wrocławiu, autor zdjęć do wielu filmów. Doświadczenie zdobywał na planach filmów, m.in.: „Jasminum” Jana Jakuba Kolskiego, „Fundacji” Filipa Bajona, „Sali samobójców” Jana Kamasy. Twórca znany w Polsce i zagranicą. W 2000 roku założył telewizję Horyzont TV Słubice, której działalność wyszła daleko poza ramy telewizji lokalnej. Rok później stworzył m.in. portal muzyczny Nyska TV i Metropolska TV w Berlinie. Producent filmów fabularnych, dokumentalnych i reklamowych emitowanych m.in. w Canal+ czy Planet+. Zdobywca prestiżowych nagród, m.in. na Solanin Film Festiwal (nagroda główna dla filmu „ Pani Weronika i jej chłopcy”), Grand Prix i Nagroda Specjalna Ogólnopolskiego Festiwalu Filmu Niezależnego „OKNO”  w Ełku, III miejsce na Festiwalu Niepokorni Niezłomni Wyklęci w Gdyni. Tytuł Ambasadora Słubic otrzymał w 2014 roku.

 

Anna Panek-Kusz , absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Twórca i kurator słubickiej Galerii Okno, znanej w Polsce i wielu krajach Europy, która działa w oparciu o jej autorski program wystawienniczy oraz edukacyjny o charakterze transgranicznym. Pomysłodawczyni i koordynatorka wielu lokalnych, regionalnych i międzynarodowych przedsięwzięć, warsztatów, projektów artystycznych dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz artystów, które promują Słubice. Jej rolę w kształtowaniu kultury na pograniczu polsko-niemieckim docenił m.in. Land Brandenburgia przyznając jej w 2014 roku Order Zasługi Kraju Związkowego Brandenburgia, jedno z najważniejszych odznaczeń niemieckich. Od 2010 roku współtworzy Międzynarodowy Festiwal Nowej Sztuki  lAbiRynT, odbywający się w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą. W 2013 roku festiwal został nominowany do ścisłej dziesiątki najlepszych wydarzeń kulturalnych województwa lubuskiego w plebiscycie „Ale sztuka”. Tytuł Ambasadora Słubic otrzymała w 2014 roku.

 

Marcin Przemysław Lewandowski, lekkoatleta specjalizujący się w biegach średnich, brązowy medalista mistrzostw świata z katarskiej Dohy na dystansie 1500 m. Tytuł Ambasadora Słubic otrzymał w 2008roku.

 

prof. Tadeusz Wallas, prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2008-2016 pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Tytuł Ambasadora Słubic otrzymał w 2009 roku.

 


Akademicka 1
69-100 Słubice

tel: 95 737 20 00

fax: 95 758 28 80
email: slubice@slubice.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

Przyjęcia interesantów:

mieszkańcy przyjmowani i obsługiwani są w poniedziałki wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8:00 – 14.00
w środy w godzinach: 10.00 – 16.00. USC i EL wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty

 • ewidencja ludności i dowodów osobistych  tel.  95 737 2071,
 • sprawy z zakresu usc
  tel. 95 737 2085

>Klauzule informacyjne RODO<

>Deklaracja dostępności<

BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PRACOWNIKAMI URZĘDU

Pełna lista telefonów i adresów e-mail z podziałem na poszczególne wydziały i biura urzędu znajduje się w strukturze urzędu.
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ