• Otwarcie boisk w Kunowicach Dzieci
  Hura! Teren przy szkole w Kunowicach zagospodarowany. Jest gdzie poćwiczyć!
  Czytaj więcej
 • Dzieci
  Ruszyła rekrutacja do gminnych przedszkoli. Ile miejsc jest w placówkach?
  Czytaj więcej
 • Zwiedzaj z nami Dwumiasto! Gmina
  Zwiedzaj z nami Dwumiasto!
  Czytaj więcej
Gmina

Most w Słubicach tylko dla pieszych, w Świecku ruch samochodowy

14 marca 2020r.

Z powodu koronawirusa  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 13 marca 2020 r. przywróciło tymczasowo kontrole graniczne. Most łączący Słubice i Frankfurt będzie otwarty dla pieszych, a samochodem przekroczymy granicę w Świecku.

W okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 24 marca 2020 r. przywraca się tymczasowo kontrolę graniczną osób.

*Przejście graniczne Słubice – Frankfurt
Rodzaj ruchu: pieszy
Czas otwarcia: całodobowo
Zasięg terytorialny: Droga krajowa nr 29. Kontrola jest prowadzona w kierunku wjazdowym na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 490 na moście granicznym w odległości 100 m w kierunku miasta Słubice (ul. 1-go Maja). Kontrola jest prowadzona w kierunku wyjazdowym na odcinku 200 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 490 na moście granicznym Słubice – Frankfurt nad Odrą do działki nr 672 (ul. Jedności Robotniczej).

*Przejście graniczne Świecko – Frankfurt
Rodzaj ruchu: osobowy i towarowy, zgodnie
z parametrami drogi
Czas otwarcia: całodobowo
Zasięg terytorialny: Droga krajowa nr 2. Kontrola drogowa jest prowadzona w kierunku wjazdowym na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 481 w odległości 800 m w kierunku miasta Poznań, wraz z działką nr 3/7. Kontrola jest prowadzona w kierunku wyjazdowym na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 481 w odległości 800 m w kierunku miasta Poznań wraz z działką nr 3/6.

Ograniczenia dla cudzoziemców przy wjeździe do Polski

Na przejściach granicznych – zarówno na granicy wewnętrznej, jak i zewnętrznej – przy wjeździe do Polski wprowadzane zostają ograniczenia dla cudzoziemców.

Od 15 marca br. w zakresie ruchu osobowego na kierunku wjazdowym do Polski na lądowych przejściach granicznych oraz w lotniczych i morskich przejściach granicznych przekraczać granicę państwową będą mogli:

➡️obywatele RP;
➡️cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP;
➡️cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;
➡️szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno- konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;
➡️cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP;
➡️cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy,
➡️posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP;
➡️w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody komendanta głównego Straży Granicznej może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium RP, w trybie określonym w ustawie z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

Źródło: MSWiA,GOV.PL