• Zdjęcie z Urzędu Miasta Szostka Gmina
  Apel o pomoc dla miasta partnerskiego Szostka na Ukrainie
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Zapraszamy na bożonarodzeniowy jarmark!
  Czytaj więcej
 • 1 grudnia rozpoczynamy Aktywny Kalendarz Adwentowy Gmina
  Ależ to będzie piękny czas. Sprawdźcie nasz Aktywny Kalendarz Adwentowy!
  Czytaj więcej
Gmina

Młodzi słubiczanie i frankfurtczycy pogłębią wiedzę o Dwumieście

18 grudnia 2020r.

Słubice i Frankfurt ruszają z nowym projektem ” Doświadczyć Dwumiasta”, na który przyznano nam 170 tys. euro dofinansowania. Mamy już materiały dydaktyczne dotyczące historii, kultury, polityki czy przyrody, które będą wykorzystywane m.in. podczas lekcji.

W projekcie przewidziano także wiele innych działań: między innymi gry symulacyjne, geocaching czy wycieczki tematyczne. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z  gminy Słubice i Frankfurtu nad Odrą, a także do nauczycieli i przedstawicieli  nieformalnych instytucji kształcenia, takich jak muzea, biblioteki czy stowarzyszenia o charakterze edukacyjnym.

Głównym celem jest zwiększenie identyfikacji mieszkańców z Dwumiastem oraz pogłębienie wiedzy na temat wspólnego regionu.

Projekt  „Doświadczyć Dwumiasta” będzie realizowany od stycznia 2021 roku do końca czerwca 2022 roku. Otrzymał dofinansowanie z Programu Współpracy Interreg V A  2014 – 2020 Brandenburgia – Polska, oś priorytetowa III – „Wzmocnienie transgranicznych zdolności   i kompetencji”.