• Uczniowie Gmina
  Uczniowie” trójki” zachwyceni nową salą sportową!
  Czytaj więcej
 • Już można ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania uchodźców. Gmina
  Już można ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania uchodźców.
  Czytaj więcej
 • Wielka radość. Gmina zdobyła ponad 2,2 mln zł na remont ul. Kopernika! Gmina
  Wielka radość. Gmina zdobyła ponad 2,2 mln zł na remont ul. Kopernika!
  Czytaj więcej
 • Mamy to! Gmina buduje kolejną ścieżkę rowerową i drogę Gmina
  Mamy to! Gmina buduje kolejną ścieżkę rowerową i drogę
  Czytaj więcej
 • Rozpoczynamy przebudowę ulicy Kopernika. Umowa podpisana! Gmina
  Rozpoczynamy przebudowę ulicy Kopernika. Umowa podpisana!
  Czytaj więcej
 • Na inwestycje w 2022 roku gmina przeznaczy ponad 29 mln zł Bez kategorii
  Na inwestycje w 2022 roku gmina przeznaczy ponad 29 mln zł
  Czytaj więcej
 • Park przy alei Niepodległości zmieni się nie do poznania! Burmistrz podpisał umowę z wykonawcą Gmina
  Park przy alei Niepodległości zmieni się nie do poznania! Burmistrz podpisał umowę z wykonawcą
  Czytaj więcej
 • Mamy to! Dostaliśmy ponad 4,7 mln zł na ścieżkę rowerową od ul. Sportowej do Drzecina Gmina
  Mamy to! Dostaliśmy ponad 4,7 mln zł na ścieżkę rowerową od ul. Sportowej do Drzecina
  Czytaj więcej
 • Dwumiasto
  Dwumiasto “odpala” iluminację mostu
  Czytaj więcej
 • Do USC i wydziału spraw obywatelskich trzeba się umówić telefonicznie Gmina
  Do USC i wydziału spraw obywatelskich trzeba się umówić telefonicznie
  Czytaj więcej

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Słubice

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa miejscowego, służącymi ustaleniu przeznaczenia terenu, rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz określeniu sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu, kształtującymi wraz z innymi przepisami sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. Poniżej przedstawiono wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących obecnie na terenie Gminy Słubice, a także wersje cyfrowe przedmiotowych dokumentów (numer w tabeli odpowiada numerom poszczególnych folderów). Informuję ponadto, że miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w wersji elektronicznej sporządzane były od 2005 r. W związku z tym, wcześniejsze dokumenty dostępne są w formie skanów, co znacznie obniża ich jakość. W razie problemów z odczytaniem ustaleń, proszę o kontakt pod nr 95-737-2059.

Zapraszamy do odwiedzenia poniższej strony:

            Mapa Gminy – System Informacji Przestrzennej              Mapa Gminy Słubice

Tab. Zestawienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (symbole omówione są na końcu tabeli):

Lp

Nazwa planu

Nr Uchwały

Główna funkcja*

Pow.

[ha]

1.

Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko

Uchwała Nr XXVII/237/97 z dnia 28.02.1997 r.

N

1,8

2.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla „Północnego” w Słubicach

Uchwała Nr XLI/258/97 z dnia 23.05.1997 r.

MN, MW, U

46,0

3

Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko, dla potrzeb K-SSSE (uwaga: dokument zmieniany w kolejnych latach)

Uchwała Nr LVI/358/98 z dnia 18.06.1998 r.

P

136,0

4.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla „Zielone Wzgórza” w Słubicach

Uchwała Nr III/24/98 z dnia 22.12.1998 r.

zmieniona

Uchwałą NR XXIV/236/2020
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia 24 września 2020 r. (poz. 49)

MN

100,9

5.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla ekstensywnej zabudowy jednorodzinnej z urządzeniami infrastruktury technicznej i usługami towarzyszącymi w Kunowicach, Gmina Słubice

Uchwała Nr V/63/99 z dnia 25.03.1999 r.

MN

26,7

6.

Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko

Uchwała Nr XIV/146/2000 z dnia 27.01.2000 r.

MN, U

12,6

7.

Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko

Uchwała Nr XIV/147/2000 z dnia 27.01.2000 r.

Z

196,7

8.

Zmiana w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice dla obszaru obejmującego korytarz techniczny gazociągu wysokiego ciśnienia

Uchwała Nr XXI/208/2000 z dnia 24.08.2000 r.

N

11,8

9.

Zmiana w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice dla obszaru obejmującego korytarz techniczny gazociągu wysokiego i średniego ciśnienia

Uchwała Nr XXI/207/2000 z dnia 24.08.2000 r.

N

15,8

10.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kunice,

Uchwała Nr XXVI/258/2001 z dnia 22.02.2001 r.

MN

51

11.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „centrum Miasta Słubice” (uwaga: dokument zmieniany w kolejnych latach)

Uchwała Nr XXVII/265/2001 z dnia 29.03.2001 r.

MW, U

56

12.

Zmiana w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice obejmującego korytarz techniczny gazociągu wysokiego ciśnienia

Uchwała Nr XXVIII/271/01 z dnia 26.04.2001r.

N

18,8

13.

Zmiana w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice obejmującego korytarz techniczny gazociągu wysokiego ciśnienia

Uchwała Nr XXVIII/270/01 z dnia 26.04.2001 r.

N

35,8

14.

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko (część dz. o nr ewid. 374).

Uchwała Nr XXXIX/358/02 z dnia 23.05.2002 r.

N

0,02

15.

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko (obejmująca tereny przyległe do ulic Mieszka I
i Konstytucji 3-go Maja w Słubicach)

Uchwała Nr XLI/375/02 z dnia 29.08.2002 r.

MN

1,7

16.

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Słubice, w zakresie działki o nr ewid. 199/4 obręb Nowy Lubusz

Uchwała Nr VIII/83/03 z dnia 24.06.2003 r.

MU, UA

2,5

17.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Zielone Wzgórza” w Słubicach (ul. Sportowa i ul. Obozowa)

Uchwała Nr X/99/03 z dnia 27.08.2003 r.

MN

0,3

18.

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko (działki 102 i 103 obręb Świecko).

Uchwała Nr X/100/03 z dnia 27.08.2003 r.

U

0,6

19.

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko dla terenu położonego w Słubicach w obrębie ulic Poniatowskiego, Łokietka, Krzywoustego i Krótkiej”

Uchwała Nr IV/42/03 z dnia 07.02. 2003 r.

MN

6,0

20.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Kunowicach, Gmina Słubice

Uchwała Nr X/98/03 z dnia 27.08.2003 r.

MN

5,6

21.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Słubice, obręb Świecko, dla terenu inwestycyjnego przy terminalu

Uchwała Nr XXVII/266/05 z dnia 22.02.2005 r.

P

152,8

22.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Kunowice, Gmina Słubice

Uchwała Nr XLV/441/06 z dnia 30.06.2006 r.

MN

7,9

23.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu  w obrębie Stare Biskupice,

Uchwała Nr XLV/440/06 z dnia 30.06.2006 r.

MN

28,2

24.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Słubice w obrębie miejscowości Golice i Lisów

Uchwała Nr V/40/07 z dnia 28.03.2007 r.

N

409,2

25.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice, dla terenu w Słubicach w obrębie ulic: Poniatowskiego, Łokietka, Krzywoustego i Krótkiej

Uchwała Nr XI/83/07 z dnia 26.09.2007 r.

U

0,1

26.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Biskupice (uwaga – dokument zmieniony, zmiana pod pozycją 35 !!!)

Uchwała Nr XXIV/218/08 z dnia 27.08.2008 r.

MN, MA

179,8

27.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Transportowa”, Gmina Słubice

Uchwała Nr XXIV/217/08 z dnia 27.08.2008 r.

P, U

25,5

28.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Transportowej i K-SSSE w Słubicach

Uchwała Nr XLV/219/08 z dnia 27.08.2008 r.

P, U

26,8

29.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w Słubicach pomiędzy ul. Nocznickiego, Drzymały i ul. Konstytucji 3-go Maja

Uchwała Nr XXXI/293/09 z dnia 12.02.2009 r.

MN

61,60

30.

Zmiana do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko dla terenu w Słubicach w obrębie ulic Poniatowskiego, Łokietka, Krzywoustego i Krótkiej,

Uchwała Nr XLI//398/09 z dnia 26.11.2009 r.

U, MN

0,3

31.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla potrzeb Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach

Uchwała Nr XLI/397/09 z dnia 26 listopada 2009 r.

P

14,0

32.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowo – wschodniej części miejscowości Kunowice, Gmina Słubice

Uchwała Nr XLV/440/10 z dnia 25 lutego 2010 r.

N

59

33.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów wałów przeciwpowodziowych w Słubicach, Nowym Lubuszu, Drzecinie i Świecku

Uchwała Nr XI/83/2011 Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 30/06/2011 r.

NWP

50

34.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla potrzeb Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Uchwała Nr XXV/203/2012 Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 31 maja 2012 r.

P

1,1

35.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Biskupice

Uchwała Nr XXXII/248/2012 Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 25 października 2012 r.

MN

180

36.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w południowej części miasta Słubice

Uchwała Nr LV/443/2014 Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 27 czerwca 2014 r.

 UT, ZP  8,3
37.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Konopnickiej oraz przy ul. Nadodrzańskiej w Słubicach,

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim

Uchwała Nr LIV/433/2014 Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 12 czerwca 2014 r.

Wyrok sygn. Akt. II SA/GO 218/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.

 U / MW  0,05
38. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Słubice dla terenu przy ul. Jedności Robotniczej

Uchwała Nr XXI/195/2016 Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 21 czerwca 2016 r.

U / MW 0,24
 39. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu dla potrzeb Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach

Uchwała Nr XXI/196/2016 Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 21 czerwca 2016 r.

 P / U 18,3
 40. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Słubice dla terenu przy ul. Daszyńskiego

Uchwała Nr XXII/207/2016 Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

  U / MW 0,52
41. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Słubice, dla terenu przy ul. Wojska Polskiego/Chopina

Uchwała nr XXXIII/274/2017 Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 23 marca 2017 r.

 U / MW

0,18

42. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Konopnickiej w Słubicach

Uchwała nr XXXVI/296/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 maja 2017r.

 MW, UK 0,54
43. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w gminie Słubice w miejscowości Kunice

Uchwała nr XXXVI/297/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 maja 2017 r.

MN

0,79

44. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Słubicach przy ul. 1 Maja

Uchwała nr XXXVII/307/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 czerwca 2017r.

MN 0,24

45.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący część działek o nr ewid. 66/7 oraz 474/3 w Drzecinie

Uchwała nr XXXIX/329/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 września 2017r.

US

0,68

46. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla powiększenia terenu inwestycyjnego o obszar leżący w granicach obrębu Rybocice, gmina Słubice

Uchwała nr V/30/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019r.

KOW 0,06
47.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach

Uchwała Nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29.08.2019 r.

P,U ok. 23,9 ha
48.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul.Wawrzyniaka w Słubicach.

UCHWAŁA NR XXII/200/2020
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia 25 czerwca 2020 r.

MW/U ok. 0,01 ha
49.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla
“Zielone Wzgórza” w Słubicach

UCHWAŁA NR XXIV/236/2020
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia 24 września 2020 r.

MN, U 100,9 ha
50.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum miasta
Słubice dla terenu przy ul. Kościuszki

UCHWAŁA NR XXXI/323/2021
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia 25 marca 2021 r.

UC, U, MW

2,7 ha

51.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów miasta Słubice

UCHWAŁA NR XL/436/2021
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia 23 grudnia 2021 r.

UO, U

 

52.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych
w miejscowościach Golice i Lisów, gmina Słubice

UCHWAŁA NR XLIII/486/2022
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

MN, RM, U, P

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentów Urzędu Miejskiego w Słubicach.
MN – tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego

MA – tereny zabudowy agroturystycznej

MW – tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego

MU – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej

RM – teren zabudowy zagrodowej

UA – tereny usługowo – administracyjne

U – tereny usług

UC – tereny usług – teren rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2

UT – teren usług turystyki

US – teren usług sportu i rekreacji

UO – teren usług oświaty

UK – teren usług kultu religijnego

P – tereny przemysłowe

Z – tereny zieleni

ZP – teren zieleni urządzonej

N – tereny rozwoju infrastruktury

NWP – tereny wałów przeciwpowodziowych

KOW – teren obsługi komunikacji

Załączniki do pobrania:

Załączniki

UCHWAŁA NR XXII-200-2020-ul. Wawrzyniaka
879.38 KB
UCHWAŁA NR XXIV-236-2020-zmiana Zielone Wzgórza
430.14 KB
UCHWAŁA NR XXXI-323-2021-ul. Kościuszki
16.89 MB

Akademicka 1
69-100 Słubice

tel: 95 737 20 00

fax: 95 758 28 80
email: slubice@slubice.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

Przyjęcia interesantów:

mieszkańcy przyjmowani i obsługiwani są w poniedziałki wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8:00 – 14.00
w środy w godzinach: 10.00 – 16.00. USC i EL wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty

 • ewidencja ludności i dowodów osobistych  tel.  95 737 2071,
 • sprawy z zakresu usc
  tel. 95 737 2085

>Klauzule informacyjne RODO<

>Deklaracja dostępności<

BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PRACOWNIKAMI URZĘDU

Pełna lista telefonów i adresów e-mail z podziałem na poszczególne wydziały i biura urzędu znajduje się w strukturze urzędu.
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ