• Gmina
  Zapraszamy na Przebojową Zimę w Mieście z Radiem ZET
  Czytaj więcej
 • Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych Gmina
  Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych
  Czytaj więcej
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
Gmina

Mariusz Olejniczak i Rene Wilke apelują o liberalizację przepisów dotyczących przekraczania granicy

23 października 2020r.

 – Nie dzielmy ponownie Dwumiasta oraz całego polsko-niemieckiego pogranicza, lecz wspólnie walczmy z wirusem – zaapelowali dziś do premiera Brandenburgii burmistrzowie Słubic i Frankfurtu.

-Dwumiasto Słubice-Frankfurt nad Odrą poprzez wzajemne powiązania oddziałuje na wszystkie poziomy życia publicznego i prywatnego. Brak wyjątków w regulacjach będzie powodował dla wielu osób znaczące straty ekonomiczne i ograniczenia osobiste – napisali burmistrzowie w liście do premiera Brandenburgii Dietmara Woidke .

Burmistrzowie dodali, że w przypadku kilku regionów przygranicznych Niemiec trwają obecnie dyskusje na temat wprowadzenia odstępstw od przepisów odnoszących się do krajów sąsiednich, które zostały uznane za obszary ryzyka lub też podjęto już decyzje w tej sprawie. – Z ogromnym zadowoleniem przyjęlibyśmy regulację, która umożliwiałaby obywatelom regionów przygranicznych, po obu stronach Odry, dalsze wizyty w kraju  sąsiada z powodów prywatnych bez konieczności poddawania się izolacji. Uważamy, że taka regulacja mieściłaby się w ramach regulacji służących przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Zwracamy się do Pana z serdeczną prośbą o wsparcie w uchwaleniu takiej regulacji – podkreślili Mariusz Olejniczak i Rene Wilke.

List jest odpowiedzią na to, że rząd Brandenburgii wprowadził, od 24 października, dla osób wjeżdżających z Polski do Brandenburgii obowiązek 14-dniowej kwarantanny lub okazania się zaświadczeniem, że nie jest się zarażonym koronawirusem. 

Według rozporządzenia obowiązującego w Brandenburgii, kwarantanna nie dotyczy osób, które:

1)      wyjeżdżają do Brandenburgii w celach zawodowych codziennie lub na okres do pięciu dni z powodów absolutnie koniecznych i nie dających się odsunąć w czasie lub

2)      wjeżdżają z Polski do Brandenburgii w celach związanych z edukacją, kształceniem, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym.

Rząd Brandenburgii poinformował, że sytuacja ta ma obowiązywać dopóty, dopóki Polska nie zostanie skreślona z listy obszarów zwiększonego ryzyka zachorowania na covid-19 albo z momentem uchylenia rozporządzenia. Na razie rozporządzenie obowiązuje do 8 listopada 2020 r.