• Gmina
  Zapraszamy na Przebojową Zimę w Mieście z Radiem ZET
  Czytaj więcej
 • Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych Gmina
  Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych
  Czytaj więcej
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
Gmina

Mamy to! Kolejna wielka inwestycja za nami

6 września 2021r.

– Była to największa w historii Słubic inwestycja związana z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej – podkreślali dziś, podczas konferencji prasowej, prezes Zakładu Usług Wodno-Ściekowych Kazimierz Góra i burmistrz Mariusz Olejniczak.

Spotkanie z mediami w Urzędzie Miejskim w Słubicach było podsumowaniem 4-letniego projektu o wartości ponad 68 mln zł, który realizował Zakład Usług Wodno-Ściekowych. W tym czasie wymieniono odcinki sieci wodociągowej w ponad dwudziestu ulicach, o łącznej długości 8 km, wymieniono hydranty przeciwpożarowe, zamontowano też nowe hydranty podziemne, wymieniono zasuwy i zainstalowano nowe, które – co zaznacza prezes K. Góra- pozwalają na zamykanie poszczególnych fragmentów wodociągu bez konieczności zakręcania przysłowiowego „kurka z wodą” w całym mieście.

Ponadto uszczelniono 21,5 km sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowano oczyszczalnię ścieków, doposażono spółkę w specjalistyczne samochody oraz system informacji przestrzennej GIS. Dodatkowo objęto monitoringiem infrastrukturę spółki i zautomatyzowano część procesów technologicznych.

– Największym wyzwaniem było prowadzenie prac na „żywym organizmie wodociągowym”, a także sprawne przełączanie poszczególnych fragmentów sieci wodociągowej – wspomina prezes K. Góra. – Niemniej pracy wymagała renowacja 21,5 km sieci kanalizacji sanitarnej. Dzięki nowoczesnym technologiom możliwe było uszczelnienie systemu kanalizacji sanitarnej i ograniczenie dostawania się do niego przypadkowych wód (np. deszczowych) oraz renowacja rurociągów. Dodatkowo zainstalowano monitoring na przepompowniach ścieków, dzięki któremu na bieżąco można śledzić ich pracę i odpowiednio wcześnie reagować. Te prace nie są widoczne gołym okiem dla zwykłego mieszkańca, ale mają ogromne znaczenie dla sprawnego działania całego systemu wodno- kanalizacyjnego w naszym mieście – podkreśla prezes ZUWŚ.

Zakres prac obejmował też remont pół tysiąca studni rewizyjnych i wymianę włazów w studzienkach kanalizacyjnych. Na Stacji Uzdatniania Wody wymieniono automatykę i system monitoringu. Obecnie mamy podgląd na cały proces wydobywania i produkcji wody, na bieżąco monitorujemy pracę poszczególnych urządzeń. Ułożenie ponad 2 km linii światłowodowych, pozwoliło na wprowadzenie systemu sterowania, wizualizacji i ochrony obiektów wodociągowych. Do tego wybudowany został alternatywny wodociąg łączący Stację Uzdatniania Wody ze zbiornikami wody uzdatnionej, co zabezpiecza dodatkowo proces dostawy wody dla mieszkańców.

Burmistrz Mariusz Olejniczak przypomina, że najstarsze odcinki sieci wodociągowej w Słubicach wykorzystywane są od początku XX wieku. Dlatego rury żeliwne były już w znacznym stopniu zinkrustowane, co znacznie zmniejszało ich średnicę, utrudniając przepływ wody i tym samym wpływając na spadki ciśnienia w sieci wodociągowej. – Dodatkowo z roku na rok przybywa w Słubicach odbiorców wody, dlatego pobór wody ulega zwiększaniu. Inwestycja ta była więc bardzo potrzebna – podkreśla burmistrz.

Jej realizacja była możliwa dzięki pozyskaniu pieniędzy z budżetu Unii Europejskiej ( Fundusz Spójności – w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020), jak również pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, która stanowiła uzupełnienie wkładu własnego, niezbędnego przy ubieganiu się o unijne fundusze.  Całkowita wartość projektu wyniosła 68 555 304,01 zł, kwota dotacji NFOŚiGW: 35 114 200,55 zł, pożyczka z NFOŚiGW: 19 059 687,00 zł (jako uzupełnienie wkładu własnego).

Co dokładnie zrobiono w trakcie projektu i jakie on ma znaczenie dla naszej gminy – odpowiedzi na te pytania znajdziecie Państwo w filmie podsumowującym inwestycję.