• Gmina
  Zapraszamy na Przebojową Zimę w Mieście z Radiem ZET
  Czytaj więcej
 • Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych Gmina
  Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych
  Czytaj więcej
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
Bez kategorii

Mamy budżet na 2022 rok. Na inwestycje gmina przeznacza ponad 29 mln zł!

23 grudnia 2021r.

Radni Rady Miejskiej w Słubicach przyjęli budżet jednomyślnie!

 – Nie zwalniamy tempa i w przyszłym roku mamy w planach inwestycje, na które wiem, że bardzo czekają mieszkańcy. Jest to m.in. przebudowa ulicy Kopernika, zagospodarowanie 2,5-hektarowego parku przy al. Niepodległości czy budowa ścieżki rowerowej ze Słubic do Drzecina – mówi burmistrz Mariusz Olejniczak.

Uchwalony dziś przez Radę Miejską budżet zakłada dochody w wysokości blisko 113 mln zł, a wydatki na łączną kwotę 137,4 mln zł. Deficyt – 24,5 mln zł pokryty zostanie ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 24,5 mln zł .

Wśród najważniejszych inwestycji zaplanowanych na 2022 rok są:

 • Przebudowa drogi przy ul. Kopernika wraz z modernizacją skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Kopernika (etap I) – 5,6 mln zł (połowę pieniędzy gmina ma otrzymać z budżetu państwa – po pozytywnej opinii wojewody czekamy na akceptację wniosku przez premiera)
 • Przebudowa parku przy al. Niepodległości, na terenie którego powstanie kilka palców zabaw i miejsce do rekreacji dla całych rodzin – 6,8 mln zł
 • Modernizacja placówek oświatowych – 1,4 mln zł
 • Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Powstańców Wlkp. do Świecka – 1 mln zł
 • Modernizacja dróg gminnych – 1 mln zł
 • Projekt energooszczędnego oświetlenia na osiedlu Zielone Wzgórza w Słubicach – 100 tys. zł
 • Doposażenie placów zabaw- 200 tys. zł
 • Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej przy ul. Akademickiej – 150 tys. zł
 • Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej – 180 tys. zł
 • Dotacja dla mieszkańców – wymiana tzw. kopciuchów na ekologiczne piece – 250 tys. zł
 • Dotacje dla mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie ścieków – 200 tys. zł
 • Dotacja dla szpitala w Słubicach – 200 tys. zł
 • Dotacja dla OSP w Słubicach na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego – 200 tys. zł
 • Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego dla powiatowej straży pożarnej w Słubicach – 150 tys. zł
 • Modernizacja mieszkań komunalnych – 350 tys. zł
 • Budowa i rozbudowa parkingów miejskich – 200 tys. zł

 

W sołectwach będą to następujące inwestycje:

 • Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy szkole w Kunowicach – 1, 6 mln zł
 • Budowa drogi przy ul. Szkolnej w Kunowicach – 800 tys. zł
 • Projekt energooszczędnego oświetlenia na osiedlu Widok w Kunowicach- 100 tys. zł
 • Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków na terenie terminala w Świecku – 600 tys. zł
 • Modernizacja świetlicy w Lisowie- 100 tys. zł
 • Dotacja dla powiatu słubickiego na przebudowę chodnika przy drodze powiatowej w Kunicach – 130 tys. zł