• Gmina
  Zapraszamy na Przebojową Zimę w Mieście z Radiem ZET
  Czytaj więcej
 • Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych Gmina
  Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych
  Czytaj więcej
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
Gmina

Koronawirus? ZUS wyjaśnia, co z zasiłkiem w czasie kwarantanny

9 marca 2020r.

 Z powodu zagrożenia COVID-19, ZUS informuje jakie uprawnienia przysługują w wypadku kwarantanny, izolacji bądź zamknięcia placówki, do której uczęszcza dziecko.

 

Gdy istnieje podejrzenie o zakażeniu, chorobie zakaźnej bądź styczność z czynnikiem chorobotwórczym państwowy inspektor sanitarny może wydać decyzję o poddaniu kwarantannie lub izolacji. Jest to podstawą do wypłaty świadczeń z tytułu choroby. Dotyczy to wynagrodzenia chorobowego, które wypłaca pracodawca oraz zasiłku chorobowego, wypłacanego przez ZUS. Taki dokument może być dostarczony do pracodawcy bądź ZUS po okresie kwarantanny lub izolacji.

Te same świadczenia będą przysługiwały, gdy decyzje o kwarantannie oraz niezbędnych badaniach podejmie lekarz. Dokument państwowego inspektora sanitarnego można w tym wypadku otrzymać później. Gdy lekarz uzna, że w trakcie izolacji bądź hospitalizacji ze względu na stan zdrowia potrzebne jest orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy, to może wystawić zwolnienie lekarskie.

Jeśli zachodzi konieczność sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny i lekarz wystawił takie zaświadczenie, to także przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego. Rodzic ma do niego prawo również wtedy, gdy powiatowy inspektor sanitarny wydał decyzję o konieczności kwarantanny dziecka oraz gdy doszło do nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko do 8. roku życia. Tzw. specustawa przewiduje, że w tej sytuacji rodzicom będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Można go pobierać maksymalnie przez 14 dni, na takich samych zasadach jak zasiłek opiekuńczy. Co ważne, nie wlicza się go do limitu 60 dni pobierania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym.