• Spotkanie z Krzysztofem Zanussim Gmina
  Spotkanie z Krzysztofem Zanussim w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury
  Czytaj więcej
 • Głosujmy na przedszkole Dzieci
  Głosujmy na przedszkole “Jarzębinka”! Pomóżmy przedszkolakom wygrać ogródek warzywny
  Czytaj więcej
 • Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich będzie obsługiwał interesantów w systemie kolejkowym - przez biletomat Gmina
  Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich będzie obsługiwał interesantów w systemie kolejkowym
  Czytaj więcej
 • Otwarcie boisk w Kunowicach Dzieci
  Hura! Teren przy szkole w Kunowicach zagospodarowany. Jest gdzie poćwiczyć!
  Czytaj więcej
Gmina

Koronawirus: wsparcie z ZUS dla przedsiębiorców

12 marca 2020r.

Przedsiębiorcy, którzy z powodu koronawirusa mają problemy z płynnością finansową mogą liczyć na pomoc ZUS. Istnieje możliwość odroczenia terminu płatności składek a nawet w szczególnych przypadkach umorzenie płatności składek na własne ubezpieczenia.

Gdy z powodu koronawirusa doszło np. do braku dostaw, opóźnień w płatnościach przez kontrahentów bądź nieobecności pracowników, przez co firma straciła płynność finansową, przedsiębiorca może złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności składek lub umorzenie płatności składek na własne ubezpieczenie. Gdy ZUS zgodzi się na warunki umowy, przedsiębiorca będzie mógł uregulować składki później. Nie zapłaci z tego powodu odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną. Co ważne, ZUS może odroczyć tylko składki bieżące lub przyszłe, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Jeśli przedsiębiorca ma zadłużenie z tytułu składek i nie jest w stanie go spłacić jednorazowo, może złożyć wniosek o jego rozłożenie na dogodne dla siebie raty.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca poniósł straty materialne w wyniku nadzwyczajnego zdarzenia, które powodują, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić go możliwości dalszego prowadzenia firmy, może złożyć wniosek o ich umorzenie. Umorzeniu podlegają wtedy wyłącznie składki na jego własne ubezpieczenia. Nie można umorzyć składek za pracowników.

W placówkach ZUS pracują doradcy do spraw ulg i umorzeń, którzy udzielą informacji o pomocy o jaką można się ubiega oraz pomogą skompletować i wypełnić dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

Informacja prasowa ZUS