• Zdjęcie z Urzędu Miasta Szostka Gmina
  Apel o pomoc dla miasta partnerskiego Szostka na Ukrainie
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Zapraszamy na bożonarodzeniowy jarmark!
  Czytaj więcej
 • 1 grudnia rozpoczynamy Aktywny Kalendarz Adwentowy Gmina
  Ależ to będzie piękny czas. Sprawdźcie nasz Aktywny Kalendarz Adwentowy!
  Czytaj więcej
Gmina

Komputery z grantów PPGR! Do jutra trzeba zaktualizować dane

9 grudnia 2021r.

W związku z udziałem Gminy Słubice w konkursie “Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” oraz koniecznością weryfikacji poprawności danych złożonych w oświadczeniach informujemy, iż złożone dotychczas oświadczenia wymagają uzupełnienia o dokumenty aktów stanu cywilnego (np. kopia odpisu aktu urodzenia dziecka, odpisu aktu urodzenia rodzica składającego wniosek, odpisu aktu małżeństwa) potwierdzające pokrewieństwo między dzieckiem objętym projektem grantowym,  a krewnym pracującym w zlikwidowanym Państwowym Gospodarstwie Rolnym.

Stosowne dokumenty należy dostarczyć, w nieprzekraczalnym terminie, do 10 grudnia 2021r.  w Biurze Obsługi Interesanta UM w Słubicach.

Informujemy, że brak w/w dokumentów będzie skutkować wykluczeniem z programu Granty PPGR!

Więcej informacji pod numerem tel.: 957372064.