• Otwarcie boisk w Kunowicach Dzieci
  Hura! Teren przy szkole w Kunowicach zagospodarowany. Jest gdzie poćwiczyć!
  Czytaj więcej
 • Dzieci
  Ruszyła rekrutacja do gminnych przedszkoli. Ile miejsc jest w placówkach?
  Czytaj więcej
 • Zwiedzaj z nami Dwumiasto! Gmina
  Zwiedzaj z nami Dwumiasto!
  Czytaj więcej
Gmina

Komputery z grantów PPGR! Do jutra trzeba zaktualizować dane

9 grudnia 2021r.

W związku z udziałem Gminy Słubice w konkursie “Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” oraz koniecznością weryfikacji poprawności danych złożonych w oświadczeniach informujemy, iż złożone dotychczas oświadczenia wymagają uzupełnienia o dokumenty aktów stanu cywilnego (np. kopia odpisu aktu urodzenia dziecka, odpisu aktu urodzenia rodzica składającego wniosek, odpisu aktu małżeństwa) potwierdzające pokrewieństwo między dzieckiem objętym projektem grantowym,  a krewnym pracującym w zlikwidowanym Państwowym Gospodarstwie Rolnym.

Stosowne dokumenty należy dostarczyć, w nieprzekraczalnym terminie, do 10 grudnia 2021r.  w Biurze Obsługi Interesanta UM w Słubicach.

Informujemy, że brak w/w dokumentów będzie skutkować wykluczeniem z programu Granty PPGR!

Więcej informacji pod numerem tel.: 957372064.