• Gmina
  Zapraszamy na Przebojową Zimę w Mieście z Radiem ZET
  Czytaj więcej
 • Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych Gmina
  Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych
  Czytaj więcej
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
Gmina

Kolejny krok w kierunku ochrony Słubic przed powodzią

4 marca 2020r.

Dziś, 4 marca w Urzędzie Miejskim w Słubicach,  burmistrz Mariusz Olejniczak spotkał się z przedstawicielami Wód Polskich,  które ogłosiły przetarg na rozbudowę u nas wałów przeciwpowodziowych. 

– Bardzo mnie cieszą zapowiedzi, że Wody Polskie chcą jak najszybciej wznowić prace w Słubicach, bo przyznaję, że obawiałem się dużego poślizgu w związku z ogłoszeniem upadłości przez poprzedniego wykonawcę – mówi burmistrz.

Od inwestora dowiedział się m.in., że przedmiotem postępowania jest wykonanie prac w ramach kontraktu pod nazwą „Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga”, w zakres którego wchodzą rozbudowa istniejącego wału rzeki Odry, budowa wału okrężnego i odbudowa Czarnego Kanału i Raczej Strugi.

Oferty można zgłaszać do 31 marca 2020 roku. Termin ten jednak może zostać wydłużony z uwagi na ewentualne zapytania oferentów. Przewidywany termin zakończenia robót to IV kwartał 2022 roku.

W ramach inwestycji przewiduje:
• wzmocnienie istniejących wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry na odcinku 5,5 km
• budowę nowego wału okrężnego o długości ok. 5,9 km chroniącego miasto wraz z terenami jego perspektywicznej rozbudowy, od strony północnej do wysoczyzny doliny Odry w okolicach Drzecina
• budowę przepustów w miejscu kolizji projektowanego wału przeciwpowodziowego z Rączą Strugą oraz Czarnym Kanałem
• odbudowę Rączej Strugi na długości około 765 m poniżej wału okrężnego oraz na długości około 1,3 km powyżej mostu na drodze Słubice – Drzecin
• odbudowę Czarnego Kanału na długości około 4156 m
• budowę 5 przepustów wałowych w miejscu kolizji projektowanego wału z istniejącymi rowami melioracyjnymi
• przebudowę sieci rowów melioracyjnych w rejonie przepustów o łącznej długości około 1,1 km.

Przypomnijmy, że Wody Polskie w sierpniu 2019 roku odstąpiły od umowy z pierwotnym wykonawcą zadania – spółką Energopol-Szczecin – z powodu braku realizacji założonego harmonogramu. Od tego momentu trwają intensywne działania, zmierzające do jak najszybszego wyłonienia nowego wykonawcy i podpisania umowy na dokończenie zadania. Dzięki temu zadanie służące ochronie przeciwpowodziowej mieszkańców całego regionu zostanie zrealizowane w całości zgodnie z pierwotnym projektem.