• Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych Gmina
  Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych
  Czytaj więcej
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
Gmina

Jutro poznamy szczegóły rekrutacji do przedszkoli i szkół

16 kwietnia 2020r.
Z powodu epidemii koronawirusa listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 
zostaną umieszczone na drzwiach wejściowych placówek oraz na stronach internetowych 17 kwietnia o 15.00. 

W tym roku rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów i punktów przedszkolnych oraz do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych w gminie Słubice, na rok szkolny 2021/2022,  przebiega w inny sposób niż dotychczas. Z powodu istniejącej sytuacji epidemiologicznej komisje rekrutacyjne informują, że listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do poszczególnych jednostek oświatowych zostaną umieszczone na drzwiach wejściowych do tych jednostek oraz na ich stronach internetowych w dniu 17.04.2020r. o godz. 15.00. Adresy stron internetowych poszczególnych jednostek znajdują się w załączniku nr 1.

Jednocześnie komisje przypominają, że zakwalifikowanie kandydata nie jest równoznaczne z jego przyjęciem do jednostki.

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji, rodzic/ opiekun prawny kandydata zakwalifikowanego, składa pisemnie potwierdzenie woli przyjęcia kandydata do jednej wybranej jednostki. Potwierdzenie woli należy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy jednej wybranej jednostki w terminie od 20.04.2020r. do 30.04.2020r. do godz. 15.00. Druk potwierdzenia woli znajduje się w załączniku nr 2. Brak pisemnego potwierdzenia woli oznacza rezygnację z dalszego etapu rekrutacji.

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji udzielają telefonicznie lub drogą mailową dyrektorzy jednostek oświatowych, w godzinach od 8.00 do 15.00. Dane teleadresowe znajdują się w załączniku nr 1.

 

Załączniki