• Spotkanie z Krzysztofem Zanussim Gmina
  Spotkanie z Krzysztofem Zanussim w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury
  Czytaj więcej
 • Głosujmy na przedszkole Dzieci
  Głosujmy na przedszkole “Jarzębinka”! Pomóżmy przedszkolakom wygrać ogródek warzywny
  Czytaj więcej
 • Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich będzie obsługiwał interesantów w systemie kolejkowym - przez biletomat Gmina
  Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich będzie obsługiwał interesantów w systemie kolejkowym
  Czytaj więcej
 • Otwarcie boisk w Kunowicach Dzieci
  Hura! Teren przy szkole w Kunowicach zagospodarowany. Jest gdzie poćwiczyć!
  Czytaj więcej
Gmina

Jutro nasi sąsiedzi świętują 30-lecie Zjednoczenia Niemiec

2 października 2020r.

Na zaproszenie nadburmistrza Frankfurtu Martina Wilke w uroczystym spotkaniu za Odrą wezmą udział władze Słubic. – Zjednoczenie Niemiec zmieniło nasze miasta – podkreśla  burmistrz Mariusz Olejniczak.

– To co się stało 30 lat temu, w decydujący sposób wpłynęło na naszą  współpracę. Pozwoliło nam budować dwumiasto oparte na partnerstwie i wspólnych demokratycznych wartościach – mówi M. Olejniczak i dodaje, że bardzo się cieszy, że wspólnie ze swoją zastępczynią, Adrianą Dydyną – Marycką, wezmą udział w wydarzeniu, które przypomni dwa przełomowe momenty w powojennej historii Polski i Niemiec: powstanie „Solidarności” i upadek muru berlińskiego.

  Jaką drogą Niemcy szli do zjednoczenia? Przypominamy najważniejsze wydarzenia.

Sfałszowane wybory, fala uciekinierów o niespotykanym wymiarze oraz masowe demonstracje doprowadziły w roku 1989 do załamania się aparatu władzy Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD). Po ustąpieniu ze stanowiska pierwszego sekretarza partii przez Ericha Honeckera w dniu 18 października i upadku muru berlińskiego rozpoczął się w listopadzie 1989 r. proces zjednoczenia.

 • 9 listopada 1989 – Günter Schabowski, członek biura politycznego Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności (SED) wspomniał w czasie konferencji prasowej najwyraźniej przypadkiem, iż NRD w trybie natychmiastowym otwiera swoje granice. Chwilę później tysiące obywateli BRD szturmowało przejścia graniczne. Mur upadł 28 lat po jego wybudowaniu.
 • 7 grudnia 1989 – Spotyka się okrągły stół – gremium składające się z przedstawicieli starych i nowych partii oraz organizacji – moderowany przez przedstawicieli kościoła, aby zgłosić propozycje przezwyciężenia kryzysu w państwie.
 • 19 grudnia 1989 – Kanclerz Federalny Helmut Kohl (CDU) składa swoją pierwszą oficjalną wizytę w NRD. W Dreźnie jest przyjmowany z owacjami. Słychać wszędzie nawoływania „Helmut, Helmut” oraz „Deutschland einig Vaterland”.
 • 15 stycznia 1990 – 2000 demonstrantów szturmuje centralę Stasi w Berlinie Wschodnim. 100.000 osób demonstruje przed budynkiem.
 • 28 stycznia 1990 – Przedstawiciele starych i nowych ugrupowań politycznych NRD dogadują się w sprawie utworzenia rządu przejściowego. Udział w nim mają brać udział także przedstawiciele grup społecznych, którzy uczestniczyli w okrągłym stole.
 • 1 lutego1990 – Premier Hans Modrow przedkłada Izbie Ludowej koncepcję zjednoczenia Niemiec, bazujących na militarnej neutralności i strukturach federalnych.
 • 7 lutego 1990 – Rząd Federalny RFN podejmuje decyzję, o złożeniu oferty NRD w sprawie rokowań na temat unii walutowej.
 • 18 marca 1990 – W NRD mają miejsce pierwsze wolne wybory. Zdecydowanie wygrywa konserwatywna koalicja z CDU na czele.
 • 12 kwietnia 1990 – Pierwsza, wybrana w wolnych wyborach Izba Ludowa wybiera premiera. Został nim Lothar de Maiziere (CDU).
 • 5 maja 1990 – Pierwsza runda konferencji dwa plus cztery z udziałem sześciu ministrów spraw zagranicznych USA, ZSRR, Wielkiej Brytanii, Francji, RFN i NRD w Bonn. Centralnym tematem konferencji są kwestie sojuszu.
 • 18 maja 1990 – Podpisanie umowy państwowej o unii gospodarczej, walutowej i społecznej. Dla kanclerza Kohla są to „Narodziny wolnych i zjednoczonych Niemiec”.
 • 1 lipca 1990 – Unia walutowa wchodzi w życie. W NRD obowiązują marki zachodnioniemieckie. Na wewnętrznej granicy Niemiec zniesiona zostaje kontrola paszportowa.
 • 2 lipca 1990 – W Berlinie Wschodnim rozpoczynają się negocjacje na temat drugiego traktatu państwowego – traktatu zjednoczeniowego.
 • 16 lipca 1990 – Helmut Kohl oraz Michaił Gorbaczow oznajmiają przełom w rokowaniach o sojuszu. Niemcy po zjednoczeniu pozostaną członkiem NATO.
 • 31 sierpnia 1990 – W Berlinie Wschodnim podpisany zostaje niemiecko-niemiecki traktat zjednoczeniowy. Zachodnioniemiecki Bundestag oraz Izba Ludowa ratyfikują go 20 września większością 2/3 głosów.
 • 24 września 1990 – NRD występuje z Układu Warszawskiego.
 • 1 października 1990 – Niemcy uzyskują pełną sewerenność. Obostrzenia prawne aliantów dotyczące Berlina tracą moc z dniem 3 października.
 • 3 października 1990 – O północy przy dźwiękach „Pieśni o Niemczech” na maszt Reichstagu w Berlinie wciągnięta zostaje czarno-czerwono-złota flaga. Setki tysięcy świętują Zjednoczenie Niemiec na ulicach Berlina i innych miast w Niemczech.

 

Kalendarium i zdjęcie pochodzi ze strony internetowej: https://polen.diplo.de/pl