• Gmina
  Zapraszamy na Przebojową Zimę w Mieście z Radiem ZET
  Czytaj więcej
 • Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych Gmina
  Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych
  Czytaj więcej
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej

Język sąsiada w Dwumieście

To projekt pilotażowy realizowany przez Gminę Słubice w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Demokracja i Integracja z siedzibą w Poczdamie oraz miastem Frankfurt nad Odrą w ramach programu INTERREG VA.

„Język sąsiada w Dwumieście” powstał w odpowiedzi na potrzebę posiadania kompetencji językowych i używania języka sąsiada mieszkańców Słubic i Frankfurtu nad Odrą.

Głównym celem projektu jest nauka języka sąsiada w szkołach. W gminie Słubice jest to nauka języka niemieckiego, natomiast w mieście Frankfurt nad Odrą – nauka języka polskiego. Projekt skierowany jest do uczniów klas 5 i 6 z gminnych szkół podstawowych (około 400 osób). Zajęcia odbywają się od początku roku szkolnego 2020/2021 w wymiarze 2 godzin tygodniowo. We Frankfurcie nad Odrą języka polskiego docelowo uczyć się będzie ok. 300 uczniów ze szkół podstawowych i średnich. Lekcje odbywają się w ramach kółek zainteresowań.

 

Do innych ważnych celów projektu zaliczamy:

– wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami oraz zachęcanie ich do realizowania wspólnych projektów,

– nauka języka sąsiada poprzez spotkania i wspólne projekty, a także wycieczki integracyjne dla uczniów, tak aby uczniowie mieli  kontakt z żywym językiem,

– stworzenie i wykorzystanie systemu technicznego do nauki E-Learningowej. Dostęp do systemu będą mieć uczniowie z obu miast – i za jej pośrednictwem będą mogły odbywać się wspólne lekcje online. Będzie to miało na celu usprawnienie nauczania zdalnego oraz utrzymanie kontaktów online pomiędzy szkołami,

– dokształcanie nauczycieli w zakresie dydaktyki nauki języka sąsiada i innowacyjnych metod nauki języków obcych. Poprawa znajomości języka sąsiada wśród kadry pedagogicznej: kursy języka polskiego i niemieckiego, jak również kursy w zakresie korzystania z E-Learningu i kompetencji w obszarze interkulturowym.

Projekt to nie tylko nauka języka sąsiada, spotkania i warsztaty, ale także doradztwo ze strony lokalnych uczelni wyższych.

 

Okres realizacji projektu:  od 1 stycznia 2020 r. do 30.06.2022 r.

Budżet projektu to 820 tys. euro, z czego 85 proc. (696 tys. euro) to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 w ramach celu “Europejska Współpraca Terytorialna”.

 


Akademicka 1
69-100 Słubice

tel: 95 737 20 00

fax: 95 758 28 80
email: slubice@slubice.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

Przyjęcia interesantów:

mieszkańcy przyjmowani i obsługiwani są w poniedziałki wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8:00 – 14.00
w środy w godzinach: 10.00 – 16.00. USC i EL wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty

 • ewidencja ludności i dowodów osobistych  tel.  95 737 2071,
 • sprawy z zakresu usc
  tel. 95 737 2088 / 95 737 2089
 • umawiania wizyt w celu nadania statusu UKR nr 95/737 2071

>Klauzule informacyjne RODO<

>Deklaracja dostępności<

BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PRACOWNIKAMI URZĘDU

Pełna lista telefonów i adresów e-mail z podziałem na poszczególne wydziały i biura urzędu znajduje się w strukturze urzędu.
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ