• Otwarcie boisk w Kunowicach Dzieci
  Hura! Teren przy szkole w Kunowicach zagospodarowany. Jest gdzie poćwiczyć!
  Czytaj więcej
 • Dzieci
  Ruszyła rekrutacja do gminnych przedszkoli. Ile miejsc jest w placówkach?
  Czytaj więcej
 • Zwiedzaj z nami Dwumiasto! Gmina
  Zwiedzaj z nami Dwumiasto!
  Czytaj więcej
Gmina

Jest nowe zarządzenie związane z przekraczaniem granicy!

19 marca 2021r.
 
Nadburmistrz Frankfurtu Rene Wilke wydał dziś zarządzenie związane z zasadami przekraczania granicy jeśli Polska zostanie uznana za  obszar o wysokiej zachorowalności na COVID-19.
 

Ważne jest to, że przed wjazdem do Brandenburgii dwa testy tygodniowo (a nie co 48 h) będą musieli wykonać:

– pracownicy przygraniczni świadczący pracę na podstawie umowy o pracę w Brandenburgii lub mieszkający w Brandenburgii i pracujący w Polsce,
– uczniowie i studenci szkół w Brandenburgii,
– osoby odwiedzające członków rodziny pierwszego stopnia, małżonków lub partnerów w Brandenburgii lub wyjeżdżające w tym celu z Brandenburgii do Polski.
 
Osoby przyjeżdżające raz na tydzień do Brandenburgii na maksymalnie 48 h wykonują jeden test PRZED wjazdem.
 
Jeżeli nie jest możliwe wykonanie testu PRZED wjazdem do Brandenburgii wyjątkowo można wykonać test PO wjeździe, ale PRZED podjęciem pracy lub nauki albo przed odwiedzinami u rodziny. Do czasu uzyskania negatywnego wyniku, nie wolno świadczyć pracy ani pobierać nauki ani spotykać się z rodziną.
 
* Wszystkie w/w osoby muszą posiadać dowód na zatrudnienie lub pobieranie nauki w Brandenburgii lub w Polsce. Ze sobą należy również nosić dowód negatywnego wyniku testu.
Pozostałe osoby (nie wymienione powyżej) są zobowiązane posiadać negatywny wynik testu PRZED wjazdem do Brandenburgii, nie starszy niż 48 h albo poddać się kwarantannie stosownie do regulacji obowiązujących dla przyjeżdżających z krajów o wysokiej zachorowalności.
 
* Z posiadania negatywnego wyniku testu zwolnione są wyłącznie (na podstawie federalnego rozporządzenia):
– dzieci do szóstego roku życia,
– osoby, które ze względów zawodowych transportują przez granicę osoby, rzeczy, towary lub pocztę, o ile przebywają w Niemczech nie więcej niż 72 h,
– osoby przejeżdżające tranzytem przez Brandenburgię lub które jechały przez Polskę jedynie tranzytem.
 
Źródło: Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji
Fot. Artur Kozłowski