• Otwarcie boisk w Kunowicach Dzieci
  Hura! Teren przy szkole w Kunowicach zagospodarowany. Jest gdzie poćwiczyć!
  Czytaj więcej
 • Dzieci
  Ruszyła rekrutacja do gminnych przedszkoli. Ile miejsc jest w placówkach?
  Czytaj więcej
 • Zwiedzaj z nami Dwumiasto! Gmina
  Zwiedzaj z nami Dwumiasto!
  Czytaj więcej
Gmina

Jaka przyszłość czeka Europę? Dyskutują o tym w Słubicach naukowcy z kilkunastu krajów

6 lutego 2020r.

W Collegium Polonicum trwa konferencja z cyklu „Europa XXI wieku”. Wśród uczestników są m.in. były komisarz UE Guenter Verheugen i Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Gości przywitał m.in. burmistrz Mariusz Olejniczak.

W swoim wystąpieniu burmistrz odniósł się m.in. do słów prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który kilka dni temu podczas spotkania ze studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego powiedział, że  Unia Europejska to szalony projekt, bo ci, którzy wcześniej wypowiadali sobie wojny, postanowili stworzyć konstrukcję polityczną i pokojową. 

– My w Słubicach tę konstrukcję zaczęliśmy budować  na długo przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej zdając sobie sprawę, że historii nie można bez końca tylko rozpamiętywać. To u nas w grudniu 1993 roku powstał Euroregion Pro Europa Viadrina, zrzeszający polskie i niemieckie gminy oraz powiaty. Jego filarem była właśnie współpraca Słubic i Frankfurtu służąca innym za przykład. To u nas w 1998 roku, dwa uniwersytety: polski UAM i niemiecka Viadrina stworzyły wspólnie Collegium Polonicum, które jeszcze bardziej otworzyło nas na Europę – mówił burmistrz.    

Organizatorami konferencji, której istotą jest dyskusja o przyszłości Europy i Unii Europejskiej w obliczu starych i nowych wyzwań, są Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej oraz Collegium Polonicum w Słubicach. W konferencji biorą udział naukowcy reprezentujący polskie i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze, dziennikarze, politycy oraz  zainteresowani problemami Unii Europejskiej. Wśród nich są przedstawiciele: Niemiec, Hiszpanii, Cypru, Czech, Słowacji, Turcji, Rosji, Kazachstanu, Ukrainy, Białorusi, Izraela, Palestyny i Szwecji.

-Konferencja jest płaszczyzną prezentacji wyników badań naukowych na temat współczesnych problemów starego kontynentu, w tym przede wszystkim istniejących i spodziewanych zjawisk i procesów determinujących dalszy jego rozwój – podkreśla prof. Magdalena Musiał-Karg, prodziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM oraz organizatorka konferencji.

W trakcie dwudniowej konferencji zaplanowano kilkanaście paneli dyskusyjnych. Uczestnicy będą rozmawiać m.in. o kryzysie demokracji liberalnej, Brexicie, migracjach, rozwoju skrajnych ruchów społecznych, zagrożeniach klimatycznych. Dyskusje toczyć się też będą wokół tematów: zagrożeń dla rozwoju Europy, a w szczególności UE, mających swe źródło w jej otoczeniu (m.in. Bliski Wschód, Afryka Północna, obszar państw postsowieckich), znaczenia współpracy UE z jej otoczeniem (m.in. z USA, Kanadą, Rosją, państwami Azji Centralnej, innymi państwami postsowieckimi, Chinami, Turcją i Iranem) w celu zapewnienia warunków do rozwoju, roli tradycyjnych i nowych środków komunikowania masowego w popularyzacji idei integracji i współpracy europejskiej oraz przezwyciężaniu uprzedzeń, stereotypów oraz sytuacji kryzysowych.

Konferencję otworzył prof. Tadeusz Wallas, prorektor UAM, a także m.in. prof. Arkadiusz Żukowski , prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz prof. Julia von Blumenthal, prezydent Europejskiego Uniwersytetu Viadrina.