• Gmina
  Zapraszamy na Przebojową Zimę w Mieście z Radiem ZET
  Czytaj więcej
 • Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych Gmina
  Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych
  Czytaj więcej
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
Gmina

Jak w czasie epidemii pomóc podopiecznym domowych hospicjów

1 kwietnia 2020r.

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca jak w stanie epidemii koronawirusa  wywołującego chorobę COVID–19 postępować z osobami, które wymagają domowej opieki paliatywnej.

Opieka paliatywna i hospicyjna (wspierająca) jest ważną dziedziną, zwłaszcza w sytuacji epidemii, ponieważ pacjenci opieki paliatywnej są najbardziej zagrożeni możliwością transmisji wirusem SARS–CoV–2.

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji wirusem SARS–CoV–2 poprzez ograniczanie kontaktów z pacjentami przebywającymi w domach należy zastosować możliwość wykonywania i rozliczania porad lekarza, pielęgniarki i psychologa, realizowanych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności, o ile czasowe zaniechanie świadczeń wykonywanych w domu pacjenta nie zagraża pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta.

Obowiązkowe i wymagane przez NFZ wizyty personelu medycznego u pacjentów w stabilnym stanie (co oznacza skuteczne leczenie objawowe) w domu należy zastąpić formami opieki, które nie są związane z ryzykiem transmisji zakażenia pomiędzy chorymi, rodzinami (opiekunami) i personelem medycznym.

Zalecenia dotyczące świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Hospicjum domowe/Zespół domowej opieki paliatywnej dla dorosłych i dla dzieci:

 1. Na podstawie oceny stanu klinicznego pacjenta określanego jako stabilny i nie wymagający interwencji personelu medycznego przy chorym, zalecane jest prowadzenie porad i konsultacji pacjentów w formie kontaktu telefonicznego z chorymi i/lub ich opiekunami.

 2. Teleporada lub telewizyta z pacjentem i/lub rodziną (opiekunem) powinna być udzielona przez pielęgniarkę i lekarza co najmniej w dniu planowej wizyty domowej z zapewnieniem całodobowego kontaktu telefonicznego przez 7 dni w tygodniu, a w razie potrzeby, wykonaniem wizyty interwencyjnej w domu chorego. Powyższe należy odnotować w dokumentacji medycznej.

 3. Jeżeli po telefonicznej konsultacji medycznej przeprowadzonej przez zespół medyczny istnieje potrzeba odbycia wizyty w domu pacjenta, należy taką wizytę odbyć z zachowaniem wszelkich warunków bezpieczeństwa pacjenta, rodziny i personelu.

 4. Przed realizacją wizyty podczas rozmowy telefonicznej należy przeprowadzić ankietę wstępnej kwalifikacji, w celu oceny ryzyka i podjęcia decyzji o odbyciu wizyty zgodnie z algorytmem postępowania w związku z zagrożeniem epidemią COViD-19 (załącznik 1).

 5. Należy sprawdzać regularnie komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia w związku ze zmienną sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (27.02.2020 r.) i postępować zgodnie z algorytmem kwalifikacji chorych do dalszego postępowania, jeżeli wystąpił kontakt z osobą z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Osoby spełniające kryterium podejrzenia przypadku należy kierować do Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej (załącznik 2).

 6. W toku sprawowanej opieki należy zapewnić dostępność recept, leków, wniosków, zwolnień i sprzętu medycznego.

 7. Poszczególne rodzaje środków ochrony indywidualnej (ŚOI) należy stosować zgodnie z zaleceniami w kontekście choroby COVID-19, z uwzględnieniem warunków, personelu i zakresu podejmowanych czynności (załącznik 3).

 8. Należy zachowywać ośrodki ostrożności i podejmować działania edukacyjne i profilaktyczne, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na COVID-19 (załącznik 4).

 9. Przed przystąpieniem do pracy personel medyczny hospicjum domowego dokonuje samokontroli w postaci pomiaru temperatury ciała, natomiast w ośrodkach stacjonarnych dokonuje pielęgniarka oddziałowa lub wyznaczona dyżurna pielęgniarka co odnotowuje w dokumentacji.

 10. Jeżeli pacjent i/lub rodzina nie wyrażają zgody na wizytę personelu medycznego w domu, należy fakt ten odnotować w dokumentacji medycznej z podaniem przyczyny i ustalić warunki prowadzenia porad i konsultacji pacjentów w formie kontaktu telefonicznego z chorymi i/lub ich opiekunami.

 11. Zalecane jest ograniczenie wizyt w domu pacjenta do niezbędnych przez psychologów, fizjoterapeutów, pracowników socjalnych, kapelanów, wolontariuszy i prowadzenie teleopieki dla chorych i ich rodzin (opiekunów).

 12. Odprawy medyczne i konsultacje pomiędzy członkami zespołu powinny odbywać się w formie telekomunikacji.

 13. Należy poinformować pacjentów i rodziny o zmianie formy sprawowanej opieki, a po wygaśnięciu epidemii, o przywróceniu normalnego trybu opieki.

 14. Należy udzielać wskazówek dotyczących opieki nad pacjentami i ich rodzinami (opiekunami), jak również reagować na potrzeby członków zespołu/personelu medycznego.Fot. Pixabay