• Spotkanie z Krzysztofem Zanussim Gmina
  Spotkanie z Krzysztofem Zanussim w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury
  Czytaj więcej
 • Głosujmy na przedszkole Dzieci
  Głosujmy na przedszkole “Jarzębinka”! Pomóżmy przedszkolakom wygrać ogródek warzywny
  Czytaj więcej
 • Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich będzie obsługiwał interesantów w systemie kolejkowym - przez biletomat Gmina
  Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich będzie obsługiwał interesantów w systemie kolejkowym
  Czytaj więcej
 • Otwarcie boisk w Kunowicach Dzieci
  Hura! Teren przy szkole w Kunowicach zagospodarowany. Jest gdzie poćwiczyć!
  Czytaj więcej
Budowa polsko-niemieckiego przedszkola

Informacja o podpisaniu umowy

8 listopada 2012r.

PODPISANA ZOSTAŁA UMOWA Z WYKONAWCĄ PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ – POLSKO-NIEMIECKIE PRZEDSZKOLE RÓWNYCH SZANS UL. NARUTOWICZA W SŁUBICACH

W dniu 17 sierpnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach została podpisana z Przedsiębiorstwem Budowlanym MHM PAECH Spółka z o.o. z siedzibą w Międzychodzie umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego pn” Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Narutowicza w Słubicach.
W/w firma wybrana została w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego.
Ze strony Gminy Słubice umowę podpisał: Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Słubice Rafała Dydaka, ze strony Wykonawcy umowę podpisał Prezes Zarządu Spółki Henryk Paech.
Wartość kontraktu wynosi 5.399.350,48 złotych
Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 – wysokości dofinansowania 85% wartości inwestycji.
Termin zakończenia realizacji przedszkola 31.03.2014 r.
Zakres przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmuje budowę przedszkola 7-oddziałowego wraz z infrastrukturą na działce przy ul. Narutowicza w Słubicach
Budynek przedszkola zaprojektowany jest jako jednokondygnacyjny. Obiekt zostanie wyposażony w instalacje wewnętrzne w zakresie pełnym przewidzianym dla tego typu inwestycji oraz niezbędne przyłącza do zewnętrznych sieci zasilających.
W budynku znajdować się będzie 7 sal do zajęć z dziećmi, sale wyposażone w indywidualne węzły sanitarne, sala widowiskowa z salką korekcyjną, gabinet lekarski, szatnie, pomieszczenia biurowe oraz zaplecze kuchenno magazynowe.
Charakterystyka budynku:
– powierzchnia zabudowy -1686,85 m2
– powierzchnia użytkowa – 1389,40m2
– kubatura – 9934,50m3

W ramach zagospodarowania terenu wykonane zostaną chodniki, drogi wewnętrzne oraz parkingi z kostki brukowej, elementy małej architektury, plac zabaw dla dzieci oraz zieleń.
Po stronie niemieckiej w ramach w/w projektu zrealizowany zostanie remont przedszkola „Eurokita” we Frankfurcie n/O.