• Gmina
  Blisko 1,6 mln zł na wakacyjne remonty w placówkach oświatowych
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Gmina dostanie blisko 2 mln zł na przebudowę ul. Witosa
  Czytaj więcej
 • Przypominamy, że do do końca sierpnia Urząd Miejski w Słubicach jest otwarty od 7.00 do 15.00
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Miejskie Święto Hanzy? Bawimy się dalej!
  Czytaj więcej
 • Lato kulturalne w Dwumieście Gmina
  To już w najbliższy weekend rozpoczynamy Miejskie Święto Hanzy!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Wiele powodów do radości. Burmistrz dostał wotum zaufania od radnych i absolutorium
  Czytaj więcej
 • Festiwal piosenki w Gmina
  Ale nam się pięknie rozśpiewała “Jarzębinka”
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Wszystkiego najlepszego kochane dzieci!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Superwiadomość! Dostaniemy prawie 15 mln zł na gminne inwestycje!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Jak ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania uchodźców.
  Czytaj więcej
 • Otwarciue sali przy SP3 Gmina
  Uczniowie” trójki” zachwyceni nową salą sportową!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Wielka radość. Gmina zdobyła ponad 2,2 mln zł na remont ul. Kopernika!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Mamy to! Gmina buduje kolejną ścieżkę rowerową i drogę
  Czytaj więcej
 • Podpisanie umowy na przebudowę ul. Kopernika Gmina
  Rozpoczynamy przebudowę ulicy Kopernika. Umowa podpisana!
  Czytaj więcej
 • Bez kategorii
  Na inwestycje w 2022 roku gmina przeznaczy ponad 29 mln zł
  Czytaj więcej
 • Podpisanie umowy na modernizację parku przy al. Niepodległości Gmina
  Park przy alei Niepodległości zmieni się nie do poznania! Burmistrz podpisał umowę z wykonawcą
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Mamy to! Dostaliśmy ponad 4,7 mln zł na ścieżkę rowerową od ul. Sportowej do Drzecina
  Czytaj więcej
 • Dwumiasto “odpala” iluminację mostu
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Do USC i wydziału spraw obywatelskich trzeba się umówić telefonicznie
  Czytaj więcej
Budowa polsko-niemieckiego przedszkola

Informacja o podpisaniu umowy

8 listopada 2012r.

PODPISANA ZOSTAŁA UMOWA Z WYKONAWCĄ PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ – POLSKO-NIEMIECKIE PRZEDSZKOLE RÓWNYCH SZANS UL. NARUTOWICZA W SŁUBICACH

W dniu 17 sierpnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach została podpisana z Przedsiębiorstwem Budowlanym MHM PAECH Spółka z o.o. z siedzibą w Międzychodzie umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego pn” Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Narutowicza w Słubicach.
W/w firma wybrana została w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego.
Ze strony Gminy Słubice umowę podpisał: Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Słubice Rafała Dydaka, ze strony Wykonawcy umowę podpisał Prezes Zarządu Spółki Henryk Paech.
Wartość kontraktu wynosi 5.399.350,48 złotych
Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 – wysokości dofinansowania 85% wartości inwestycji.
Termin zakończenia realizacji przedszkola 31.03.2014 r.
Zakres przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmuje budowę przedszkola 7-oddziałowego wraz z infrastrukturą na działce przy ul. Narutowicza w Słubicach
Budynek przedszkola zaprojektowany jest jako jednokondygnacyjny. Obiekt zostanie wyposażony w instalacje wewnętrzne w zakresie pełnym przewidzianym dla tego typu inwestycji oraz niezbędne przyłącza do zewnętrznych sieci zasilających.
W budynku znajdować się będzie 7 sal do zajęć z dziećmi, sale wyposażone w indywidualne węzły sanitarne, sala widowiskowa z salką korekcyjną, gabinet lekarski, szatnie, pomieszczenia biurowe oraz zaplecze kuchenno magazynowe.
Charakterystyka budynku:
– powierzchnia zabudowy -1686,85 m2
– powierzchnia użytkowa – 1389,40m2
– kubatura – 9934,50m3

W ramach zagospodarowania terenu wykonane zostaną chodniki, drogi wewnętrzne oraz parkingi z kostki brukowej, elementy małej architektury, plac zabaw dla dzieci oraz zieleń.
Po stronie niemieckiej w ramach w/w projektu zrealizowany zostanie remont przedszkola „Eurokita” we Frankfurcie n/O.