• W czasie wakacji nasz urząd czynny od 7.00 do 15.00 Gmina
  W czasie wakacji nasz urząd czynny od 7.00 do 15.00
  Czytaj więcej
 • Radni pochwalili burmistrza i udzielili mu absolutorium Bez kategorii
  Radni pochwalili burmistrza i udzielili mu absolutorium
  Czytaj więcej
 • Gmina daje pieniądze na wymianę kopciuchów! Gmina
  Gmina daje pieniądze na wymianę kopciuchów!
  Czytaj więcej
 • Sala sportowa przy Gmina
  Sala sportowa przy „dwójce”? Już ją prawie mamy!
  Czytaj więcej
 • Tego placu zabaw dzieci z ul. Konstytucji 3 Maja nie mogą się już doczekać! Gmina
  Tego placu zabaw dzieci z ul. Konstytucji 3 Maja nie mogą się już doczekać!
  Czytaj więcej
 • Od 4 maja zmiany w przyjęciu interesantów w Urzędzie Miejskim w Słubicach Gmina
  Od 4 maja zmiany w przyjęciu interesantów w Urzędzie Miejskim w Słubicach
  Czytaj więcej
 • Od czwartku będziemy musieli zakrywać usta i nos! Gmina
  Od czwartku będziemy musieli zakrywać usta i nos!
  Czytaj więcej
 • Segregacja odpadów komunalnych? Czekają nas wielkie zmiany! Gmina
  Segregacja odpadów komunalnych? Czekają nas wielkie zmiany!
  Czytaj więcej
 • Co trzeba wiedzieć o koronawirusie? Gmina
  Co trzeba wiedzieć o koronawirusie?
  Czytaj więcej
 • Blisko 900 tys. zł dostaną od gminy organizacje pozarządowe na projekty służące mieszkańcom! Gmina
  Blisko 900 tys. zł dostaną od gminy organizacje pozarządowe na projekty służące mieszkańcom!
  Czytaj więcej
 • Jakub Czak ze stypendium marszałka województwa. Wyróżnienie dostała też gmina! Gmina
  Jakub Czak ze stypendium marszałka województwa. Wyróżnienie dostała też gmina!
  Czytaj więcej
Budowa polsko-niemieckiego przedszkola

Informacja o podpisaniu umowy

8 listopada 2012r.

PODPISANA ZOSTAŁA UMOWA Z WYKONAWCĄ PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ – POLSKO-NIEMIECKIE PRZEDSZKOLE RÓWNYCH SZANS UL. NARUTOWICZA W SŁUBICACH

W dniu 17 sierpnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach została podpisana z Przedsiębiorstwem Budowlanym MHM PAECH Spółka z o.o. z siedzibą w Międzychodzie umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego pn” Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Narutowicza w Słubicach.
W/w firma wybrana została w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego.
Ze strony Gminy Słubice umowę podpisał: Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Słubice Rafała Dydaka, ze strony Wykonawcy umowę podpisał Prezes Zarządu Spółki Henryk Paech.
Wartość kontraktu wynosi 5.399.350,48 złotych
Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 – wysokości dofinansowania 85% wartości inwestycji.
Termin zakończenia realizacji przedszkola 31.03.2014 r.
Zakres przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmuje budowę przedszkola 7-oddziałowego wraz z infrastrukturą na działce przy ul. Narutowicza w Słubicach
Budynek przedszkola zaprojektowany jest jako jednokondygnacyjny. Obiekt zostanie wyposażony w instalacje wewnętrzne w zakresie pełnym przewidzianym dla tego typu inwestycji oraz niezbędne przyłącza do zewnętrznych sieci zasilających.
W budynku znajdować się będzie 7 sal do zajęć z dziećmi, sale wyposażone w indywidualne węzły sanitarne, sala widowiskowa z salką korekcyjną, gabinet lekarski, szatnie, pomieszczenia biurowe oraz zaplecze kuchenno magazynowe.
Charakterystyka budynku:
– powierzchnia zabudowy -1686,85 m2
– powierzchnia użytkowa – 1389,40m2
– kubatura – 9934,50m3

W ramach zagospodarowania terenu wykonane zostaną chodniki, drogi wewnętrzne oraz parkingi z kostki brukowej, elementy małej architektury, plac zabaw dla dzieci oraz zieleń.
Po stronie niemieckiej w ramach w/w projektu zrealizowany zostanie remont przedszkola „Eurokita” we Frankfurcie n/O.


Akademicka 1
69-100 Słubice

tel: 95 737 20 00

fax: 95 758 28 80
email: slubice@slubice.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

Przyjęcia interesantów:

mieszkańcy przyjmowani i obsługiwani są w poniedziałki wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8:00 – 14.00
w środy w godzinach: 10.00 – 15.00.

>Klauzule informacyjne RODO<

>Deklaracja dostępności<

BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PRACOWNIKAMI URZĘDU

Pełna lista telefonów i adresów e-mail z podziałem na poszczególne wydziały i biura urzędu znajduje się w strukturze urzędu.
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ