• Gmina
  Od 1 września Urząd Miejski w Słubicach czynny od 8.00 do 16.00
  Czytaj więcej
 • Stypendyści gminy Gmina
  Do tych uzdolnionych uczniów powędrowały nagrody i stypendia burmistrza
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Blisko 1,6 mln zł na wakacyjne remonty w placówkach oświatowych
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Gmina dostanie blisko 2 mln zł na przebudowę ul. Witosa
  Czytaj więcej
 • Przypominamy, że do do końca sierpnia Urząd Miejski w Słubicach jest otwarty od 7.00 do 15.00
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Miejskie Święto Hanzy? Bawimy się dalej!
  Czytaj więcej
 • Lato kulturalne w Dwumieście Gmina
  To już w najbliższy weekend rozpoczynamy Miejskie Święto Hanzy!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Wiele powodów do radości. Burmistrz dostał wotum zaufania od radnych i absolutorium
  Czytaj więcej
 • Festiwal piosenki w Gmina
  Ale nam się pięknie rozśpiewała “Jarzębinka”
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Wszystkiego najlepszego kochane dzieci!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Superwiadomość! Dostaniemy prawie 15 mln zł na gminne inwestycje!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Jak ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania uchodźców.
  Czytaj więcej
 • Otwarciue sali przy SP3 Gmina
  Uczniowie” trójki” zachwyceni nową salą sportową!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Wielka radość. Gmina zdobyła ponad 2,2 mln zł na remont ul. Kopernika!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Mamy to! Gmina buduje kolejną ścieżkę rowerową i drogę
  Czytaj więcej
 • Podpisanie umowy na przebudowę ul. Kopernika Gmina
  Rozpoczynamy przebudowę ulicy Kopernika. Umowa podpisana!
  Czytaj więcej
 • Bez kategorii
  Na inwestycje w 2022 roku gmina przeznaczy ponad 29 mln zł
  Czytaj więcej
 • Podpisanie umowy na modernizację parku przy al. Niepodległości Gmina
  Park przy alei Niepodległości zmieni się nie do poznania! Burmistrz podpisał umowę z wykonawcą
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Mamy to! Dostaliśmy ponad 4,7 mln zł na ścieżkę rowerową od ul. Sportowej do Drzecina
  Czytaj więcej
 • Dwumiasto “odpala” iluminację mostu
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Do USC i wydziału spraw obywatelskich trzeba się umówić telefonicznie
  Czytaj więcej
Gmina

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu ofert dla nauczycieli i instruktorów zajęć pozalekcyjnych na rok szkolny 2020/2021.

29 września 2020r.

Jednym z głównych zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice uchwalanego corocznie przez Radę Miejską w Słubicach, jest podejmowanie oddziaływań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży poprzez ich aktywizowanie i uczenie konstruktywnego spędzania czasu wolnego. Jednym z tych przedsięwzięć realizowanych od wielu lat jest prowadzenie autorskich kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży z gminy Słubice.

W związku z tym, 7 września 2020 roku Burmistrz Słubic ogłosił konkurs ofert dla nauczycieli i instruktorów zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z Gminy Słubice w roku szkolnym 2020/2021 a 28 września 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach odbyło się posiedzenie komisji w celu jego rozstrzygnięcia.

W skład komisji weszli: Katarzyna Mintus – Trojan – Sekretarz Gminy, Jolanta Skręty – Dyrektor Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach oraz Sabina Matkowska – Kierownik Biura Spraw Społecznych.

W tym roku nauczyciele i instruktorzy złożyli 13 ofert autorskich zajęć pozalekcyjnych dla 15 grup uczestników liczących po 15-20 osób. Proponowane zajęcia obejmowały dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzież zamieszkującą teren gminy Słubice.

Komisja szczegółowo zapoznała się ze wszystkimi ofertami. Po debacie postanowiono, że najważniejszymi kryteriami wyboru będą: zgodność zapisów w ofercie z ogłoszeniem o konkursie, spójność zaproponowanego tematu z treścią programu, pomysł  i sposób realizacji wychodzący poza ramy podstawy programowej odpowiadający potrzebom grupy odbiorców oraz aktywizowanie młodych ludzi w przedsięwzięcia o charakterze prozdrowotnym, profilaktycznym.

W związku z powyższym, komisja zgodnie postanowiła, że w tym roku do realizacji przyjmuje się wszystkie przedstawione oferty.

Zatem od października 2020 roku do czerwca 2021 roku na terenie gminy będą realizowane następujące projekty:

 

 1. Piotr Janoś „Szachy. Myśl szachami, ale nigdy nie zamatuj własnego myślenia” w Szkole Podstawowej Nr 2 im. T. Kościuszki w Słubicach;
 2. Piotr Janoś „Szachy. Myśl szachami, ale nigdy nie zamatuj własnego myślenia” w Szkole Podstawowej Nr 1 im. M. Kopernika w Słubicach;
 3. Dorota Bąbka „ Teatr uczy, teatr bawi, teatr humor ci poprawi” w Szkole Podstawowej nr 3 im. S. Czarnieckiego w Słubicach;
 4. Krzysztof Rzóska „ Lubię szachy” w Szkole Podstawowej nr 3 im. S. Czarnieckiego w Słubicach;
 5. Dorota Pawłowska „Niemiecki też może być czaderski” w Szkole Podstawowej Nr 2 im. T. Kościuszki w Słubicach;
 6. Wioleta Szaniawska „ Aktywnie spędzam czas. Kreatywny przedszkolak” w Szkole Podstawowej w Golicach;
 7. Elżbieta Kusz „Maskarada” w Szkole Podstawowej w Golicach;
 8. Joanna Żak „Zajęcia czytelniczo-artystyczne. W bibliotece nie jest nudno” w Szkole Podstawowej w Golicach;
 9. Tatiana Uwarkin „Poznaję, doświadczam i tworzę” w Szkole Podstawowej Nr 1 im. M. Kopernika w Słubicach;
 10. Mirosław Dębiec „Znamy się z piłki” w Szkole Podstawowej nr 3 im. S. Czarnieckiego w Słubicach;
 11. Mirosław Dębiec „palant powraca” w Szkole Podstawowej nr 3 im. S. Czarnieckiego w Słubicach;
 12. Izabela Lewicka „Sportowe przedszkole” w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kunowicach;
 13. Dorota Pawłowska „Niemiecki też może być czaderski” w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kunowicach.

 

Wybrane przez komisję oferty cechowały się spójnością celów, tematyki, form realizacji oraz doboru grupy docelowej, innowacyjnością lub kontynuacją przedsięwzięć cieszących się dużą popularnością w latach poprzednich połączoną z otwartością na nowych uczestników. Wszystkie przyjęte projekty zawierają elementy nauki umiejętności społecznych wspomagających harmonijny rozwój młodych ludzi a także zawierają opis prezentacji pracy grupy w środowisku lokalnym.

 

 

Burmistrz Słubic

(-) Mariusz Olejniczak