• Uczniowie Gmina
  Uczniowie” trójki” zachwyceni nową salą sportową!
  Czytaj więcej
 • Już można ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania uchodźców. Gmina
  Już można ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania uchodźców.
  Czytaj więcej
 • Wielka radość. Gmina zdobyła ponad 2,2 mln zł na remont ul. Kopernika! Gmina
  Wielka radość. Gmina zdobyła ponad 2,2 mln zł na remont ul. Kopernika!
  Czytaj więcej
 • Mamy to! Gmina buduje kolejną ścieżkę rowerową i drogę Gmina
  Mamy to! Gmina buduje kolejną ścieżkę rowerową i drogę
  Czytaj więcej
 • Rozpoczynamy przebudowę ulicy Kopernika. Umowa podpisana! Gmina
  Rozpoczynamy przebudowę ulicy Kopernika. Umowa podpisana!
  Czytaj więcej
 • Na inwestycje w 2022 roku gmina przeznaczy ponad 29 mln zł Bez kategorii
  Na inwestycje w 2022 roku gmina przeznaczy ponad 29 mln zł
  Czytaj więcej
 • Park przy alei Niepodległości zmieni się nie do poznania! Burmistrz podpisał umowę z wykonawcą Gmina
  Park przy alei Niepodległości zmieni się nie do poznania! Burmistrz podpisał umowę z wykonawcą
  Czytaj więcej
 • Mamy to! Dostaliśmy ponad 4,7 mln zł na ścieżkę rowerową od ul. Sportowej do Drzecina Gmina
  Mamy to! Dostaliśmy ponad 4,7 mln zł na ścieżkę rowerową od ul. Sportowej do Drzecina
  Czytaj więcej
 • Dwumiasto
  Dwumiasto “odpala” iluminację mostu
  Czytaj więcej
 • Do USC i wydziału spraw obywatelskich trzeba się umówić telefonicznie Gmina
  Do USC i wydziału spraw obywatelskich trzeba się umówić telefonicznie
  Czytaj więcej
Gmina

Gminy tworzące grupę G-7 zrobiły kolejny krok we współpracy

23 listopada 2021r.

W ramach grupy G-7 włodarze Słubic, Rzepina, Ośna Lubuskie, Cybinki, Górzycy, Słońska oraz Kostrzyna nad Odrą podpisali dziś porozumienie o opracowaniu i sfinansowaniu wspólnej Strategii Rozwoju Ponadlokalnego na lata 20220- 2030.

– Dziś zrobiliśmy kolejny krok we współpracy między gminami, w ramach porozumienia G-7 – mówi burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak. – Podjęliśmy decyzję o tym, że gmina Słubice, jako lider porozumienia, przeprowadzi procedurę wyboru wykonawcy opracowania “Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Gminy Słubice, miasta Kostrzyn nad Odrą, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie, Gminy Cybinka, Gminy Górzyca, Gminy Słońsk- Porozumienia G-7 na lata 20220- 2033”. Dokument ten wskaże nam kierunki w jakich chcemy wspólnie podążać, żeby starać się o środki unijne przewidziane dla samorządów na lata 2021-2027 – dodaje burmistrz.

W porozumieniu jest też mowa o innych celach, które wspólnie stawiają sobie gminy. To m.in promowanie partnerskiego modelu współpracy jednostek samorządu terytorialnego tworzących Porozumienie G-7, opracowanie dokumentacji obejmującej diagnozę na potrzeby zwiększenie efektywności przedsięwzięć realizowanych przez gminy oraz skuteczna realizacja zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy samorządów, wspólne diagnozowanie problemów rozwojowych oraz wypracowanie sposobów ich rozwiązywania, a także określenie praw i obowiązków oraz zasad współpracy stron porozumienia.