• Gmina
  Zapraszamy na Przebojową Zimę w Mieście z Radiem ZET
  Czytaj więcej
 • Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych Gmina
  Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych
  Czytaj więcej
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
Gmina

Gminy tworzące grupę G-7 zrobiły kolejny krok we współpracy

23 listopada 2021r.

W ramach grupy G-7 włodarze Słubic, Rzepina, Ośna Lubuskie, Cybinki, Górzycy, Słońska oraz Kostrzyna nad Odrą podpisali dziś porozumienie o opracowaniu i sfinansowaniu wspólnej Strategii Rozwoju Ponadlokalnego na lata 20220- 2030.

– Dziś zrobiliśmy kolejny krok we współpracy między gminami, w ramach porozumienia G-7 – mówi burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak. – Podjęliśmy decyzję o tym, że gmina Słubice, jako lider porozumienia, przeprowadzi procedurę wyboru wykonawcy opracowania “Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Gminy Słubice, miasta Kostrzyn nad Odrą, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie, Gminy Cybinka, Gminy Górzyca, Gminy Słońsk- Porozumienia G-7 na lata 20220- 2033”. Dokument ten wskaże nam kierunki w jakich chcemy wspólnie podążać, żeby starać się o środki unijne przewidziane dla samorządów na lata 2021-2027 – dodaje burmistrz.

W porozumieniu jest też mowa o innych celach, które wspólnie stawiają sobie gminy. To m.in promowanie partnerskiego modelu współpracy jednostek samorządu terytorialnego tworzących Porozumienie G-7, opracowanie dokumentacji obejmującej diagnozę na potrzeby zwiększenie efektywności przedsięwzięć realizowanych przez gminy oraz skuteczna realizacja zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy samorządów, wspólne diagnozowanie problemów rozwojowych oraz wypracowanie sposobów ich rozwiązywania, a także określenie praw i obowiązków oraz zasad współpracy stron porozumienia.