• Gmina
  Od 1 września Urząd Miejski w Słubicach czynny od 8.00 do 16.00
  Czytaj więcej
 • Stypendyści gminy Gmina
  Do tych uzdolnionych uczniów powędrowały nagrody i stypendia burmistrza
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Blisko 1,6 mln zł na wakacyjne remonty w placówkach oświatowych
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Gmina dostanie blisko 2 mln zł na przebudowę ul. Witosa
  Czytaj więcej
 • Przypominamy, że do do końca sierpnia Urząd Miejski w Słubicach jest otwarty od 7.00 do 15.00
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Miejskie Święto Hanzy? Bawimy się dalej!
  Czytaj więcej
 • Lato kulturalne w Dwumieście Gmina
  To już w najbliższy weekend rozpoczynamy Miejskie Święto Hanzy!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Wiele powodów do radości. Burmistrz dostał wotum zaufania od radnych i absolutorium
  Czytaj więcej
 • Festiwal piosenki w Gmina
  Ale nam się pięknie rozśpiewała “Jarzębinka”
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Wszystkiego najlepszego kochane dzieci!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Superwiadomość! Dostaniemy prawie 15 mln zł na gminne inwestycje!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Jak ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania uchodźców.
  Czytaj więcej
 • Otwarciue sali przy SP3 Gmina
  Uczniowie” trójki” zachwyceni nową salą sportową!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Wielka radość. Gmina zdobyła ponad 2,2 mln zł na remont ul. Kopernika!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Mamy to! Gmina buduje kolejną ścieżkę rowerową i drogę
  Czytaj więcej
 • Podpisanie umowy na przebudowę ul. Kopernika Gmina
  Rozpoczynamy przebudowę ulicy Kopernika. Umowa podpisana!
  Czytaj więcej
 • Bez kategorii
  Na inwestycje w 2022 roku gmina przeznaczy ponad 29 mln zł
  Czytaj więcej
 • Podpisanie umowy na modernizację parku przy al. Niepodległości Gmina
  Park przy alei Niepodległości zmieni się nie do poznania! Burmistrz podpisał umowę z wykonawcą
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Mamy to! Dostaliśmy ponad 4,7 mln zł na ścieżkę rowerową od ul. Sportowej do Drzecina
  Czytaj więcej
 • Dwumiasto “odpala” iluminację mostu
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Do USC i wydziału spraw obywatelskich trzeba się umówić telefonicznie
  Czytaj więcej
Gmina

Gmina wesprze finansowo organizację zajęć pozalekcyjnych

8 września 2021r.

 Burmistrz Mariusz Olejniczak ogłosił Konkurs na Organizację Autorskich Zajęć Pozalekcyjnych  dla dzieci i młodzieży w Gminie Słubice.

 

Opis zadania: zaplanowanie i przeprowadzenie nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych organizowanych w różnych formach, odbywających się w godzinach popołudniowych tj. po godz. 14.30 w publicznych jednostkach oświatowych lub w Placówce Wsparcia Dziennego, skierowanych do dzieci i młodzieży z gminy Słubice, opartych o program autorski, których celem będzie rozwój zainteresowań i różnorodnych aktywności uczniów poprzez uczestnictwo w pracy grupy, ukierunkowanie na rozwój i integrację, naukę języków obcych oraz uczenie umiejętności społecznych. Program zajęć powinien wykraczać poza ramy nauczania szkolnego, tak aby zachęcić uczestników do dalszego rozwijania nabytych umiejętności i wiedzy. Preferowane będą oferty zajęć promujących wolontariat oraz artystyczne (muzyczne, teatralne, taneczne, wokalne), sportowe oraz językowe dla grup liczących minimum 12 uczestników. Program powinien zawierać opis prezentacji pracy grupy w środowisku lokalnym, co najmniej dwa razy w ciągu jego realizacji.

Oferenci: nauczyciele, instruktorzy lub inne osoby posiadające odpowiednie, udokumentowane przygotowanie pedagogiczne zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  (Dz. U. z 2020 poz. 1289).

Warunki niezbędne do realizacji zadania:

 1. nieprzekraczalny termin składania ofert przez zainteresowane osoby do 21 września 2021 r., Urząd Miejski w Słubicach,   Akademicka 1,  Biuro Obsługi Interesanta (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Słubicach);
 2. oferta powinna zawierać:
  • nazwę zadania,
  • krótką charakterystykę zadania,
  • opis grupy docelowej (w tym: wiek, liczba odbiorców, zasady rekrutacji uczestników zajęć),
  • zakładane cele zadania i sposób ich realizacji,
  • miejsce realizacji zadania,
  • szczegółowy program zajęć z uwzględnieniem tematyki profilaktycznej i prozdrowotnej,
  • imię, nazwisko, telefon i adres korespondencyjny oferenta;
  • opis prezentacji pracy grupy zawierający mi. formę, miejsce, przybliżony termin;
 3. program musi również zawierać rekomendację wystawioną przez dyrektora jednostki, w której będą odbywać się zajęcia;
 4. termin realizacji zadania powinien obejmować okres od 10.2021 r. do 10.06.2022 r., po 120 minut tygodniowo;
 5. tematyka i formy zajęć powinny być dostosowane do potrzeb dzieci w różnych przedziałach wiekowych.

Oferty nie spełniające powyższych warunków nie będą podlegały ocenie.

Wyniki konkursu: zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.slubice.pl w zakładce aktualności oraz na stronie www.edukacja.slubice.pl do dnia 27.09.2021r.

Oferenci, których oferty zostaną przyjęte do realizacji podpiszą stosowną umowę i za wykonane zlecenie otrzymają wynagrodzenie (60 zł. brutto za 60 minut zajęć).

Informacji o konkursie udzielają :

Pani Sabina Matkowska –  Kierownik Biura Spraw Społecznych,  tel. 957372008;

Pani Jolanta Skręty – Dyrektor Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach, tel. 957372052.