• Gmina
  Zapraszamy na Przebojową Zimę w Mieście z Radiem ZET
  Czytaj więcej
 • Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych Gmina
  Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych
  Czytaj więcej
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
Gmina

Gmina Słubice z własnym programem dotacji celowych na wymianę źródeł ciepła!

4 maja 2020r.

– Gmina Słubice niestety nie otrzymała dofinansowania do „kopciuchów” w ramach RPO – Lubuskie 2020, ale tworzymy właśnie regulamin własnego programu, który pozwoli nam pozbyć się części nieekologicznych pieców – zapowiada burmistrz Mariusz Olejniczak.  

Warunkiem dofinansowania w ramach RPO – Lubuskie 2020 była konieczność zabezpieczenia środków w budżecie na sfinansowanie wkładu własnego. – Gmina w ramach walki ze smogiem postanowiła w całości przeznaczyć go na sfinansowanie wymiany źródeł ciepła według regulaminu opracowywanego na potrzeby naszych mieszkańców – mówi burmistrz i dodaje, że wkrótce podamy mieszkańcom szczegóły. 

Gmina Słubice, jesienią ubiegłego roku,  złożyła wniosek o dofinansowanie działań związanych z wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w ramach RPO – Lubuskie 2020 w działaniu 3.2. Efektywność energetyczna. W ramach tego projektu można było uzyskać do 50% dofinansowania wszystkich kosztów kwalifikowanych. Pomimo uzyskania 40,5 pkt po ocenie merytorycznej (28 punktów stanowił limit uzyskania pozytywnej oceny projektu), wniosek gminy został odrzucony. Powodem było niespełnienie tzw. kryterium specyficznego dopuszczającego „Dostęp do lokalnej sieci ciepłowniczej”.

11 marca tego roku, Gmina Słubice złożyła protest w związku z odrzuceniem wniosku, który nie został jednak uwzględniony przez Zarząd Województwa Lubuskiego. Zarząd wskazał, że gmina we wniosku aplikacyjnym nie przedstawiła analizy „czy dla konkretnych mieszkań zachodzi bądź nie zachodzi możliwość podłączenia do lokalnej sieci ciepłowniczej lub podłączenie to nie jest uzasadnione ekonomicznie.”

Należy podkreślić, że tego typu analizę gmina przeprowadziła na etapie przygotowania dokumentacji i dlatego zaplanowała podłączenie tylko jednego obiektu do sieci ciepłowniczej (w pozostałych przypadkach technicznie lub ekonomicznie byłoby to nieuzasadnione). We wniosku znalazły się więc 63 obiekty na wymianę źródła ciepła na opalane gazem, 3 obiekty na opalane biomasą i 1 przewidywał ogrzewanie elektryczne.

Na 82 gminy w województwie lubuskim zaledwie 9 złożyło wnioski w tym projekcie.