• Gmina
  Od 1 września Urząd Miejski w Słubicach czynny od 8.00 do 16.00
  Czytaj więcej
 • Stypendyści gminy Gmina
  Do tych uzdolnionych uczniów powędrowały nagrody i stypendia burmistrza
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Blisko 1,6 mln zł na wakacyjne remonty w placówkach oświatowych
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Gmina dostanie blisko 2 mln zł na przebudowę ul. Witosa
  Czytaj więcej
 • Przypominamy, że do do końca sierpnia Urząd Miejski w Słubicach jest otwarty od 7.00 do 15.00
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Miejskie Święto Hanzy? Bawimy się dalej!
  Czytaj więcej
 • Lato kulturalne w Dwumieście Gmina
  To już w najbliższy weekend rozpoczynamy Miejskie Święto Hanzy!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Wiele powodów do radości. Burmistrz dostał wotum zaufania od radnych i absolutorium
  Czytaj więcej
 • Festiwal piosenki w Gmina
  Ale nam się pięknie rozśpiewała “Jarzębinka”
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Wszystkiego najlepszego kochane dzieci!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Superwiadomość! Dostaniemy prawie 15 mln zł na gminne inwestycje!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Jak ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania uchodźców.
  Czytaj więcej
 • Otwarciue sali przy SP3 Gmina
  Uczniowie” trójki” zachwyceni nową salą sportową!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Wielka radość. Gmina zdobyła ponad 2,2 mln zł na remont ul. Kopernika!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Mamy to! Gmina buduje kolejną ścieżkę rowerową i drogę
  Czytaj więcej
 • Podpisanie umowy na przebudowę ul. Kopernika Gmina
  Rozpoczynamy przebudowę ulicy Kopernika. Umowa podpisana!
  Czytaj więcej
 • Bez kategorii
  Na inwestycje w 2022 roku gmina przeznaczy ponad 29 mln zł
  Czytaj więcej
 • Podpisanie umowy na modernizację parku przy al. Niepodległości Gmina
  Park przy alei Niepodległości zmieni się nie do poznania! Burmistrz podpisał umowę z wykonawcą
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Mamy to! Dostaliśmy ponad 4,7 mln zł na ścieżkę rowerową od ul. Sportowej do Drzecina
  Czytaj więcej
 • Dwumiasto “odpala” iluminację mostu
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Do USC i wydziału spraw obywatelskich trzeba się umówić telefonicznie
  Czytaj więcej
Gmina

Gmina Słubice z własnym programem dotacji celowych na wymianę źródeł ciepła!

4 maja 2020r.

– Gmina Słubice niestety nie otrzymała dofinansowania do „kopciuchów” w ramach RPO – Lubuskie 2020, ale tworzymy właśnie regulamin własnego programu, który pozwoli nam pozbyć się części nieekologicznych pieców – zapowiada burmistrz Mariusz Olejniczak.  

Warunkiem dofinansowania w ramach RPO – Lubuskie 2020 była konieczność zabezpieczenia środków w budżecie na sfinansowanie wkładu własnego. – Gmina w ramach walki ze smogiem postanowiła w całości przeznaczyć go na sfinansowanie wymiany źródeł ciepła według regulaminu opracowywanego na potrzeby naszych mieszkańców – mówi burmistrz i dodaje, że wkrótce podamy mieszkańcom szczegóły. 

Gmina Słubice, jesienią ubiegłego roku,  złożyła wniosek o dofinansowanie działań związanych z wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w ramach RPO – Lubuskie 2020 w działaniu 3.2. Efektywność energetyczna. W ramach tego projektu można było uzyskać do 50% dofinansowania wszystkich kosztów kwalifikowanych. Pomimo uzyskania 40,5 pkt po ocenie merytorycznej (28 punktów stanowił limit uzyskania pozytywnej oceny projektu), wniosek gminy został odrzucony. Powodem było niespełnienie tzw. kryterium specyficznego dopuszczającego „Dostęp do lokalnej sieci ciepłowniczej”.

11 marca tego roku, Gmina Słubice złożyła protest w związku z odrzuceniem wniosku, który nie został jednak uwzględniony przez Zarząd Województwa Lubuskiego. Zarząd wskazał, że gmina we wniosku aplikacyjnym nie przedstawiła analizy „czy dla konkretnych mieszkań zachodzi bądź nie zachodzi możliwość podłączenia do lokalnej sieci ciepłowniczej lub podłączenie to nie jest uzasadnione ekonomicznie.”

Należy podkreślić, że tego typu analizę gmina przeprowadziła na etapie przygotowania dokumentacji i dlatego zaplanowała podłączenie tylko jednego obiektu do sieci ciepłowniczej (w pozostałych przypadkach technicznie lub ekonomicznie byłoby to nieuzasadnione). We wniosku znalazły się więc 63 obiekty na wymianę źródła ciepła na opalane gazem, 3 obiekty na opalane biomasą i 1 przewidywał ogrzewanie elektryczne.

Na 82 gminy w województwie lubuskim zaledwie 9 złożyło wnioski w tym projekcie.