• Spotkanie z Krzysztofem Zanussim Gmina
  Spotkanie z Krzysztofem Zanussim w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury
  Czytaj więcej
 • Głosujmy na przedszkole Dzieci
  Głosujmy na przedszkole “Jarzębinka”! Pomóżmy przedszkolakom wygrać ogródek warzywny
  Czytaj więcej
 • Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich będzie obsługiwał interesantów w systemie kolejkowym - przez biletomat Gmina
  Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich będzie obsługiwał interesantów w systemie kolejkowym
  Czytaj więcej
 • Otwarcie boisk w Kunowicach Dzieci
  Hura! Teren przy szkole w Kunowicach zagospodarowany. Jest gdzie poćwiczyć!
  Czytaj więcej
Gmina

Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wspiera polsko-niemieckie modelowe przedsięwzięcia ładu przestrzennego w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą

1 lutego 2021r.

Projekt zgłoszony przez Frankfurt nad Odrą uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na modelowe przedsięwzięcia ładu przestrzennego (MORO) spośród zgłoszonych dwunastu wniosków.

W sumie z projektem Frankfurtu dofinansowanych zostało pięć przedsięwzięć. Dofinansowanie w wysokości 50.000,00 EUR umożliwi Frankfurtowi nad Odrą i Słubicom intensywniejsze zaangażowanie mieszkańców i zewnętrznych ekspertów w proces transgranicznego, zintegrowanego rozwoju miejskiego w kierunku realizacji wizji Europejskiego Dwumiasta 2030.

Projekt MORO opiera się w znaczącej części na „Słubicko-Frankfurckim Planie Działania na lata 2020-2030”, uchwalonym przez rady miejskie obydwu miast w grudniu 2019 r., jak również na „Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań” Federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej oraz Ministerstwa Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej z grudnia 2016 r.

Słubicko-Frankfurcki projekt MORO przewiduje takie kluczowe działania jak:

– konkurs na pomysł transgranicznego rozwoju (centrów) miast,

– wprowadzenie internetowego narzędzia do komunikacji i partycypacji obywatelskiej w języku polskim i niemieckim,

– konferencja na temat przyszłości “Zintegrowanego Dwumiasta “,

– wymiana doświadczeń z innymi dwumiastami w celu porozumienia się co do najlepszych praktyk.