• Lato kulturalne w Dwumieście Gmina
  To już w najbliższy weekend rozpoczynamy Miejskie Święto Hanzy!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Wiele powodów do radości. Burmistrz dostał wotum zaufania od radnych i absolutorium
  Czytaj więcej
 • Festiwal piosenki w Gmina
  Ale nam się pięknie rozśpiewała “Jarzębinka”
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Wszystkiego najlepszego kochane dzieci!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Superwiadomość! Dostaniemy prawie 15 mln zł na gminne inwestycje!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Jak ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania uchodźców.
  Czytaj więcej
 • Otwarciue sali przy SP3 Gmina
  Uczniowie” trójki” zachwyceni nową salą sportową!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Wielka radość. Gmina zdobyła ponad 2,2 mln zł na remont ul. Kopernika!
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Mamy to! Gmina buduje kolejną ścieżkę rowerową i drogę
  Czytaj więcej
 • Podpisanie umowy na przebudowę ul. Kopernika Gmina
  Rozpoczynamy przebudowę ulicy Kopernika. Umowa podpisana!
  Czytaj więcej
 • Bez kategorii
  Na inwestycje w 2022 roku gmina przeznaczy ponad 29 mln zł
  Czytaj więcej
 • Podpisanie umowy na modernizację parku przy al. Niepodległości Gmina
  Park przy alei Niepodległości zmieni się nie do poznania! Burmistrz podpisał umowę z wykonawcą
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Mamy to! Dostaliśmy ponad 4,7 mln zł na ścieżkę rowerową od ul. Sportowej do Drzecina
  Czytaj więcej
 • Dwumiasto “odpala” iluminację mostu
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Do USC i wydziału spraw obywatelskich trzeba się umówić telefonicznie
  Czytaj więcej
Gmina

Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wspiera polsko-niemieckie modelowe przedsięwzięcia ładu przestrzennego w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą

1 lutego 2021r.

Projekt zgłoszony przez Frankfurt nad Odrą uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na modelowe przedsięwzięcia ładu przestrzennego (MORO) spośród zgłoszonych dwunastu wniosków.

W sumie z projektem Frankfurtu dofinansowanych zostało pięć przedsięwzięć. Dofinansowanie w wysokości 50.000,00 EUR umożliwi Frankfurtowi nad Odrą i Słubicom intensywniejsze zaangażowanie mieszkańców i zewnętrznych ekspertów w proces transgranicznego, zintegrowanego rozwoju miejskiego w kierunku realizacji wizji Europejskiego Dwumiasta 2030.

Projekt MORO opiera się w znaczącej części na „Słubicko-Frankfurckim Planie Działania na lata 2020-2030”, uchwalonym przez rady miejskie obydwu miast w grudniu 2019 r., jak również na „Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań” Federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej oraz Ministerstwa Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej z grudnia 2016 r.

Słubicko-Frankfurcki projekt MORO przewiduje takie kluczowe działania jak:

– konkurs na pomysł transgranicznego rozwoju (centrów) miast,

– wprowadzenie internetowego narzędzia do komunikacji i partycypacji obywatelskiej w języku polskim i niemieckim,

– konferencja na temat przyszłości “Zintegrowanego Dwumiasta “,

– wymiana doświadczeń z innymi dwumiastami w celu porozumienia się co do najlepszych praktyk.