• Zdjęcie z Urzędu Miasta Szostka Gmina
  Apel o pomoc dla miasta partnerskiego Szostka na Ukrainie
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Zapraszamy na bożonarodzeniowy jarmark!
  Czytaj więcej
 • 1 grudnia rozpoczynamy Aktywny Kalendarz Adwentowy Gmina
  Ależ to będzie piękny czas. Sprawdźcie nasz Aktywny Kalendarz Adwentowy!
  Czytaj więcej
Gmina

Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wspiera polsko-niemieckie modelowe przedsięwzięcia ładu przestrzennego w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą

1 lutego 2021r.

Projekt zgłoszony przez Frankfurt nad Odrą uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na modelowe przedsięwzięcia ładu przestrzennego (MORO) spośród zgłoszonych dwunastu wniosków.

W sumie z projektem Frankfurtu dofinansowanych zostało pięć przedsięwzięć. Dofinansowanie w wysokości 50.000,00 EUR umożliwi Frankfurtowi nad Odrą i Słubicom intensywniejsze zaangażowanie mieszkańców i zewnętrznych ekspertów w proces transgranicznego, zintegrowanego rozwoju miejskiego w kierunku realizacji wizji Europejskiego Dwumiasta 2030.

Projekt MORO opiera się w znaczącej części na „Słubicko-Frankfurckim Planie Działania na lata 2020-2030”, uchwalonym przez rady miejskie obydwu miast w grudniu 2019 r., jak również na „Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań” Federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej oraz Ministerstwa Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej z grudnia 2016 r.

Słubicko-Frankfurcki projekt MORO przewiduje takie kluczowe działania jak:

– konkurs na pomysł transgranicznego rozwoju (centrów) miast,

– wprowadzenie internetowego narzędzia do komunikacji i partycypacji obywatelskiej w języku polskim i niemieckim,

– konferencja na temat przyszłości “Zintegrowanego Dwumiasta “,

– wymiana doświadczeń z innymi dwumiastami w celu porozumienia się co do najlepszych praktyk.