• Zdjęcie z Urzędu Miasta Szostka Gmina
  Apel o pomoc dla miasta partnerskiego Szostka na Ukrainie
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Zapraszamy na bożonarodzeniowy jarmark!
  Czytaj więcej
 • 1 grudnia rozpoczynamy Aktywny Kalendarz Adwentowy Gmina
  Ależ to będzie piękny czas. Sprawdźcie nasz Aktywny Kalendarz Adwentowy!
  Czytaj więcej
Gmina

Dziś żegnamy śp. prof. Stanisława Lorenca

28 stycznia 2020r.

W Poznaniu odbywają się uroczystości pogrzebowe zmarłego, 19 stycznia 2020 roku, prof. Stanisława Lorenca, rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 2002-2008. Uczestniczy w nich m.in. burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak.

– Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. Stanisława Lorenca, który w naszych sercach zajmował miejsce szczególne – podkreślił burmistrz w liście skierowanym do Senatu UAM, który dziś rano spotkał się na otwartym żałobnym posiedzeniu. Burmistrz przypomniał, że w 2005 roku, prof. Stanisław Lorenc został wyróżniony przez Radę Miejską w Słubicach tytułem Honorowego Obywatela Słubic za zasługi na rzecz powstania Collegium Polonicum. – W naszej pamięci pozostanie jako człowiek niezwykle życzliwy, pełen empatii i radości życia. Żadne słowa nie są w stanie oddać pustki jaką czujemy, bo straciliśmy prawdziwego przyjaciela naszej gminy – podkreślił Mariusz Olejniczak.

Prof. dr hab. Stanisław Lorenc był wybitnym geologiem, profesorem nauk o Ziemi, badaczem dna oceanicznego i inicjatorem polskich badań nad zjawiskiem tsunami. Współorganizator i dyrektor Instytutu Geologii UAM, od 2010 r. dyrektor Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile. Przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (2005-2008) oraz Kolegium Rektorów Miasta Poznania (2002-2008). Kontynuator dzieła poprzedników w rozbudowie Uniwersytetu w Poznaniu oraz w Słubicach, Gnieźnie, Kaliszu i Pile.

Dzięki Jego staraniom Sejm RP przyjął ustawę „O ustanowieniu Programu Wieloletniego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2004-2011”, zapewniającą finansowanie inwestycji UAM. Skutecznie zabiegał o pozyskiwanie środków
na renowację Uniwersytetu z programów Unii Europejskiej. W 2005 r. odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
za wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej.

Prof. Stanisław Lorenc odszedł po ciężkiej chorobie w wieku 76 lat.