• Gmina
  Zapraszamy na Przebojową Zimę w Mieście z Radiem ZET
  Czytaj więcej
 • Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych Gmina
  Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych
  Czytaj więcej
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
Współpraca z zagranicą

Dwumiasto zorganizowało III Słubicko-Frankfurckie Forum Kształcenia

25 listopada 2019r.

O wielojęzyczności w Dwumieście, języku sąsiada w szkołach, edukacji na pograniczu i celach na kolejne lata rozmawiają dziś w Collegium Polonicum uczestnicy III Słubicko-Frankfurckiego Forum Kształcenia, które odbywa się w ramach projektu “Europejskie Modelowe Miasto Współpracy Transgranicznej Słubice- Frankfurt nad Odrą”.

Jak podkreślały zastępca burmistrza Słubic Adriana Dydyna-Marycka i zastępca nadburmistrza Frankfurtu Milena Manns, które otworzyły dzisiejsze spotkanie, transgraniczne kształcenie jest ważnym punktem w Słubicko-Frankfurckim Planie Działania na lata 2020-2030. Cel, który chce osiągnąć Dwumiasto to zlikwidowanie barier językowych, ale też poszerzenie oferty transgranicznego kształcenia, wzmocnić znaczenie wielojęzyczności oraz języków sąsiada. Nad tym pracują Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji i Biuro ds. Kształcenia.

Wykład wprowadzający miała dziś Carola Christen, dyrektorka Volkshochschule we Frankfurcie, o kształceniu zawodowym i szkoleniach w tym zakresie, jako podstawie wspólnych projektów mówiła dr Christine Eberhardt z Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego i Thomas Hetzer oraz Aneta Koppernock z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, a Katrin Becker, Iwona Karaban i Natalia Majchrzak ze Słubicko-Frankfurckiego Centrum Kooperacji przedstawiły pomysły na wielojęzyczność w Dwumieście.

W Forum Kształcenia bierze udział ponad sto osób, które obecnie pracują w grupach roboczych. Jedna z nich zajmuje się koncepcją wielojęzyczności dla Dwumiasta, której powstanie zapisano w Słubicko-Frankfurckim Planie Działania 2020-2030. Druga grupa zajmuje się językiem sąsiada w szkołach. W jaki sposób można zapewnić uczniom praktyczny dostęp do języka sąsiada i zmotywować ich do nauki, jak można uczyć kompetencji międzykulturowych, jakie instrumenty mogą to ułatwić? – na te pytania szukają odpowiedzi uczestnicy dyskusji.

Kolejny temat, który wzięto na warsztat dotyczy doradztwa i kształcenia zawodowego. Które sektory potrzebują wykwalifikowanych pracowników i jakie aspiracje zawodowe mają młodzi ludzie? – to jedno z pytań, które tam postawiono.

Włączenie tematyki Dwumiasta do procesu kształcenia – to kolejny temat, którym zajmują się uczestnicy. Szukają odpowiedzi na pytania: W jaki sposób można jeszcze lepiej wykorzystać Dwumiasto jako miejsce kształcenia? Jakie materiały i formaty interaktywne są odpowiednie do tego celu? Cel jest taki, żeby wzmocnić identyfikację obywateli z regionem przygranicznym oraz wzbogacić wiedzę na temat pogranicza.

Podczas jednego z warsztatów mowa jest też o współpracy z rodzicami imigrantów, których dzieci chodzą do słubickich i frankfurckich przedszkoli oraz szkół.