• Gmina
  Zapraszamy na Przebojową Zimę w Mieście z Radiem ZET
  Czytaj więcej
 • Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych Gmina
  Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych
  Czytaj więcej
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej

Doświadczyć Dwumiasta. Włączenie tematyki Dwumiasta Słubice – Frankfurt nad Odrą do procesu kształcenia.

Dwumiasto Słubice & Frankfurt nad Odrą to dwa miasta w dwóch państwach w  samym sercu Europy, które łączy nie tylko most nad Odrą, lecz wiele aspektów  życia codziennego. My mieszkańcy Dwumiasta doświadczamy ich na co dzień,  a w ranach projektu chcemy tematykę miejsca, w którym żyjemy, włączyć do procesu kształcenia.

CEL PROJEKTU: 

 • zwiększenie identyfikacji obywateli z regionem przygranicznym;
 • zwiększenie wiedzy na temat wspólnego regionu;
 • umocnienie postrzegania Dwumiasta jako miejsca integracji europejskiej wśród obywateli;
 • poszerzenie kompetencji międzykulturowych;
 • intensyfikacja współpracy placówek oświatowych z obu miast;
 • wykorzystanie Dwumiasta jako miejsca kształcenia;

 

Grupa docelowa:

 • uczniowie i uczennice szkół podstawowych ze Słubic i Frankfurtu nad Odra;
 • kadra pedagogiczna;
 • multiplikatorzy nieformalnych instytucji kształcenia (muzea, biblioteki, stowarzyszenia, etc.);
 • osoby spoza Dwumiasta korzystające z ofert kształcenia, np. w ramach podróży/wycieczek o charakterze edukacyjnym

 

Działania projektowe:

 • polsko – niemieckie warsztaty dotyczące wypracowania pomocy dydaktycznych w obszarach: historia,   kultura, polityka & Europa, przyroda;
 • opracowanie pomocy dydaktycznych i interaktywnych formatów na temat Dwumiasta;
 • zajęcia w szkołach z wykorzystaniem opracowanych pomocy dydaktycznych i interaktywnych formatów;
 • warsztaty doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • 8 wspólnych projektów pilotażowych (wycieczek) dot. transgranicznych wizyt w pozaszkolnych miejscach nauki w regionie;
 • stworzenie aplikacji mobilnej „e-Paszport Dwumiasta”;
 • spotkania transgranicznych gremiów Rad ds. Kształcenia i Grupy Sterującej ds. Kształcenia w Dwumieście;

 

 • Okres realizacji projektu:01.2021 – 30.06.2022
 • Źródło i kwota dofinansowania: Program Współpracy INTERREG VA  Brandenburgia – Polska 2014 -2020 w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”; łączna wartość projektu: 176 442,50 euro; dofinansowanie w ramach INTERRG VA” 149 976,13 Euro.

 


Akademicka 1
69-100 Słubice

tel: 95 737 20 00

fax: 95 758 28 80
email: slubice@slubice.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

Przyjęcia interesantów:

mieszkańcy przyjmowani i obsługiwani są w poniedziałki wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8:00 – 14.00
w środy w godzinach: 10.00 – 16.00. USC i EL wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty

 • ewidencja ludności i dowodów osobistych  tel.  95 737 2071,
 • sprawy z zakresu usc
  tel. 95 737 2088 / 95 737 2089
 • umawiania wizyt w celu nadania statusu UKR nr 95/737 2071

>Klauzule informacyjne RODO<

>Deklaracja dostępności<

BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PRACOWNIKAMI URZĘDU

Pełna lista telefonów i adresów e-mail z podziałem na poszczególne wydziały i biura urzędu znajduje się w strukturze urzędu.
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ