Zamówienia publiczne

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw w Gminie Słubice, woj. lubuskie.

26 kwietnia 2022r.

Postępowanie dostępne jest na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/605369