• Gmina
  Zapraszamy na Przebojową Zimę w Mieście z Radiem ZET
  Czytaj więcej
 • Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych Gmina
  Sprawdźcie, jakie darmowe atrakcje dla dzieci przygotowała gmina Słubice na czas ferii zimowych
  Czytaj więcej
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
Gmina

Dlaczego są przerwy w dostawach wody? ZUWŚ wyjaśnia

21 sierpnia 2020r.

Zakład Usług Wodno-Ściekowych przygotował obszerne wyjaśnienie dla mieszkańców, tłumacząc dlaczego w ostatnim czasie tak często występują przerwy w dostawie wody. Ma to związek z remontem miejskich wodociągów.

 

Od ponad roku w Słubicach, w ramach realizowanego przez ZUWŚ Sp. z o.o. projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice”, współfinansowanego ze środków unijnych, trwa remont miejskich wodociągów.

Na jakim etapie są prace?

Po wybudowaniu 8 kilometrów nowej sieci wodociągowej, prace weszły w finalny etap, który polega na sukcesywnym wyłączaniu z użytku fragmentów starej sieci, przełączaniu nowych fragmentów sieci do całej infrastruktury wodociągowej oraz  przyłączaniu budynków do nowej sieci wodociągowej. Do wykonania jest w sumie ponad 300 przyłączy.

Dlaczego dochodzi do okresowych przerw w dostawie wody?

Prace prowadzone są na funkcjonującej sieci wodociągowej, potocznie mówiąc „żywym organizmie”. Większość z nich wiąże się z koniecznością okresowego wstrzymania dostaw wody dla mieszkańców. Dlatego, że często dopiero w trakcie robót można stwierdzić, czy ograniczenie dostaw wody obejmie wcześniej planowane ulice w mieście, czy też większy obszar. Stąd pojawiające się w komunikatach informacje, że przerwy w dostawie wody będą dotyczyły konkretnych ulic, ale w miarę postępu prac
i niespodziewanych sytuacji również innych miejsc w mieście. Ze względu na newralgiczne obiekty, np. szpital, a także sytuację epidemiczną, okres letni, wodociągowcy wykonują część prac w porze nocnej (od 22.00 do 4.00-5.00), by zminimalizować utrudnienia. Przy zmniejszonym zakresie robót (małej ilości ulic do wyłączenia) prace prowadzone są też w ciągu dnia.

Gdzie można się dowiedzieć o planowanych pracach?

Mieszkańcy są informowani o planowanych pracach modernizacyjnych z wyprzedzeniem (minimum 1-dniowym, najczęściej jednak na kilka dni przed planowanymi pracami) głównie za pomocą: komunikatów umieszczonych na stronie internetowej spółki www.zuws.pl – na stronie głównej oraz
w zakładce „Aktualności”, komunikatów wysyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej do zarządców nieruchomości działających na terenie miasta, mediów lokalnych (telewizja HTS, portale internetowe: naszeslubice.pl, slubice24.pl, iloveslubice.pl), rzecznika prasowego gminy Słubice, sołtysów z terenu gminy Słubice, placówek oświatowych oraz szpitala. W szczególnych przypadkach pracownicy Spółki kontaktują się również telefonicznie. Dzięki zaangażowaniu m.in. urzędników, mediów oraz zarządców budynków informacje te są rozpowszechniane również za pośrednictwem portali społecznościowych.

Kiedy można spodziewać się utrudnień?

Prace na sieci wodociągowej i związane z nimi utrudnienia, w tym przerwy w dostawach wody, są wykonywane zgodnie z ogólnym harmonogramem, przygotowanym przez wykonawcę. Znajduje się on na stronie internetowej spółki www.zuws.pl (na głównej stronie w zakładce „Zmiana barwy wody”). Wyszczególnione są tam ulice, na których prace będą prowadzone do listopada 2020 roku. Ze względu na dynamikę prowadzonych prac, warunki ich prowadzenia, uzgodnienia z różnymi instytucjami oraz władzami gminy, harmonogram jednak ulega modyfikacjom.

Gdzie prace będą prowadzone w sierpniu i wrześniu?

W sierpniu i wrześniu planowane prace obejmą ulice: Chrobrego, Chopina, Seelowską, Wawrzyniaka, Daszyńskiego, Sienkiewicza. Mieszkańcy tych ulic w najbliższym czasie mogą spodziewać się utrudnień. Poszczególne budynki będą przyłączane do nowej sieci wodociągowej. W jakich terminach będą one występowały będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej www.zuws.pl.

 

Awarie sieci wodociągowej są, były i będą … niezaplanowane

Oprócz robót prowadzonych w ramach projektu, związanych z budową nowej sieci wodociągowej
i przyłączeniami, na sieci wodociągowej występują niezaplanowane, nagłe awarie i inne zdarzenia związane z działaniem systemu wod-kan. Sieć wodociągowa w całej gminie liczy 108 km. Na częstotliwość i terminy występowania awarii niestety Spółka nie ma wpływu.

Jakie działania są podejmowane w przypadku wystąpienia zdarzeń nagłych?

W momencie pojawienia się awarii, natychmiast jej lokalizacja i zakres są diagnozowane. Jeżeli usuwanie awarii wiąże się z ograniczeniem w dostawie wody, od razu komunikat pojawia się na stronie internetowej www.zuws.pl i jest przekazywany zarządcom nieruchomości oraz mediom. Jednocześnie wykonywane są również prace naprawcze. W przypadkach, kiedy np. z pękniętej pod ziemią rury wydobywa się woda pod wysokim ciśnieniem, konieczne jest wstrzymanie dostaw wody w całym systemie. Wówczas dopiero można prowadzić prace. Cały zespół niezwłocznie przeprowadza usunięcie usterek, by jak najszybciej woda znów była dostępna dla mieszkańców.

Dlaczego wcześniej nie ma informacji o awarii czy niezdatności wody do spożycia?

Jeżeli dochodzi do awarii Spółka nie jest w stanie uprzedzić mieszkańców (kilka dni lub godzin wcześniej) o ograniczeniu w dostawie wody. Informacja pojawia się najszybciej, jak jest to tylko możliwe, w tym czasie awaria jest już najczęściej usuwana. Celem Spółki jest jak najszybsze uporanie się z awarią i przywrócenie dostaw wody.

Podobnie jest w przypadku wprowadzonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach komunikatów o warunkowej przydatności wody do bezpośredniego spożycia przez ludzi. Informacje  przekazywane są najszybciej jak to jest możliwe do wszystkich wcześniej wymienionych adresatów, ale dopiero po decyzji wydanej przez sanepid. W takich sytuacjach bezwzględnie obowiązują wskazania sanitarne. Ich odwołanie następuje również poprzez komunikat wydany przez sanepid. ZUWŚ Sp. z o.o., oprócz prowadzenia prac naprawczych, badania parametrów wody i monitorowania sieci wodociągowej, nie ma wpływu na treść komunikatu sanepidu, zawarte w nim zalecenia, zakazy, czy też termin ich odwołania.

Zabarwienie wody

Woda dostarczana mieszkańcom gminy ma odpowiednie parametry, długotrwała zmiana jej barwy nie wynika z celowych działań słubickich wodociągów, braku przydatności do spożycia czy niewłaściwych parametrów. Jednak po przerwie w dostawach wody, m.in. spowodowanej awarią, może dochodzić do krótkotrwałej zmiany ciśnienia wody, a także jej barwy. Pomocne w ograniczeniu tego zjawiska jest np. tuż po pracach na sieci wodociągowej spuszczenie wody czy oczyszczenie z osadu perlatorów, sitek zamocowanych w kranach. Jeżeli barwa wody wzbudza wątpliwości w dłuższym okresie, to warto sprawdzić również stan instalacji wewnętrznych wod-kan, które są własnością np. wspólnot mieszkaniowych. Często przyczyną bywają przestarzałe, niekonserwowane instalacje zamontowane bezpośrednio w budynkach.

Modernizacja słubickich wodociągów to jedno z zadań realizowanych w ramach  projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice”. Obejmuje ono modernizację 8 km sieci wodociągowej. Inwestycja jest na ukończeniu, głównym wykonawcą robót jest firma Gorem Sp. z o.o. z Gdańska. Ze względu na stan epidemiczny czas na ukończenie zadania został wydłużony do listopada 2020 roku. Koszt modernizacji sieci wodociągowej to ponad 7 mln złotych.

Za wszelkie związane z tym utrudnienia serdecznie przepraszamy.