• Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic Gmina
  Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla burmistrza Słubic
  Czytaj więcej
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Gmina
  Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędą się w Słubicach!
  Czytaj więcej
 • Funał WOŚP - aukcje Gmina
  Tych licytacji podczas WOŚP nie można przegapić!
  Czytaj więcej
Gmina

Co powinny wiedzieć osoby, które chcą pracować w komisji wyborczej

26 marca 2020r.

Możesz być kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej, jeżeli jesteś ujęty w stałym rejestrze wyborców w jednej z gmin na obszarze województwa, w którym znajduje się gmina właściwa dla tej komisji, oraz masz prawo do głosowania – czyli:

 • jesteś obywatelem polskim,
 • najpóźniej w dniu zgłoszenia kończysz 18 lat,
 • nie jesteś pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie jesteś pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • nie jesteś ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

Chęć udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej powinieneś zgłosić:

 • bezpośrednio do pełnomocnika wyborczego wybranego komitetu wyborczego, uczestniczącego w wyborach,
 • albo w urzędzie gminy – (zgłoszenia wyborców przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy).

Wykaz wszystkich pełnomocników wyborczych komitetów, utworzonych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich adresy znajdziesz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej: www.pkw.pl

Uwaga!  Wyborcy, którzy samodzielnie zgłoszą swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, mogą być powołani w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców (gdy liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż minimalny skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej lub gdy liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż ustawowy skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej).

Ponadto należy zauważyć, że:

 • samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji.

UWAGA !

Termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w 30 dniu przed dniem wyborów, czyli 10 kwietnia 2020 r.

 Wobec ogłoszonego stanu epidemii  (Wirus SARS-CoV-2) – oraz ze względu na ograniczony tryb pracy Urzędu Miejskiego w Słubicach – zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane w formie skanu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. do godz. 16.00), na adres wybory@slubice.pl , natomiast oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (termin 10 kwietnia 2020 r. nie musi zostać zachowany) na adres:  Urząd Miejski w Słubicach, 69-100 Słubice, ul. Akademicka 1.

W zakresie zgłoszeń kandydatów do OKW informacji udziela naczelnik Wydziału Administracyjnego – Barbara Banaśkiewicz – tel. kom. 605 242 023.

W pozostałych sprawach z zakresu organizacji i przeprowadzenia wyborów informacji udziela urzędnik wyborczy – Monika Bojarska – tel. kom. 889 056 911   oraz koordynator wyborczy sekretarz gminy – Katarzyna Mintus-Trojan – tel. kom. 605 569 410.