• Na inwestycje w 2022 roku gmina przeznaczy ponad 29 mln zł Bez kategorii
  Na inwestycje w 2022 roku gmina przeznaczy ponad 29 mln zł
  Czytaj więcej
 • Pracujemy na bieżąco, ale są nowe zasady obsługi interesantów Gmina
  Pracujemy na bieżąco, ale są nowe zasady obsługi interesantów
  Czytaj więcej
 • Park przy alei Niepodległości zmieni się nie do poznania! Burmistrz podpisał umowę z wykonawcą Gmina
  Park przy alei Niepodległości zmieni się nie do poznania! Burmistrz podpisał umowę z wykonawcą
  Czytaj więcej
 • Mamy to! Dostaliśmy ponad 4,7 mln zł na ścieżkę rowerową od ul. Sportowej do Drzecina Gmina
  Mamy to! Dostaliśmy ponad 4,7 mln zł na ścieżkę rowerową od ul. Sportowej do Drzecina
  Czytaj więcej
 • Dwumiasto
  Dwumiasto “odpala” iluminację mostu
  Czytaj więcej
 • Do USC i wydziału spraw obywatelskich trzeba się umówić telefonicznie Gmina
  Do USC i wydziału spraw obywatelskich trzeba się umówić telefonicznie
  Czytaj więcej
 • Przypominamy, gdzie w Słubicach można to zrobić... Gmina
  Przypominamy, gdzie w Słubicach można to zrobić…
  Czytaj więcej
Przedszkole realizowane w ramach projektu „Edukacja bez Granic”
8 listopada 2014r.

Zakończony został I etap realizacji projektu budowy przedszkola 7-o oddziałowego ul. Narutowicza w Słubicach obejmujący główny obiekt przedszkola wraz z infrastrukturą. W dniu 17 marca 2014 roku komisja odbiorowa powołana przez Burmistrza Słubic odebrała obiekt od firmy realizującej przedszkole tj. Przedsiębiorstwo Budowlane MHM PAECH Spółka z o.o. z siedzibą w Międzychodzie Wartość kontraktu zgodnie z umową 5.399.350,48 zł z czego 85% sfinansowane jest z środków UE w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Dobiegają końca roboty obejmujące II etap zagospodarowanie terenu […]

Zaawansowanie robót na budowie przedszkola
8 listopada 2014r.

REALIZACJA OBIEKTÓW W RAMACH PROJEKTU PN” EDUKACJA BEZ GRANIC – STWORZENIE POLSKO – NIEMIECKIEGO SYSTEMU EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ” WESZŁA W FAZĘ ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH Budowa obiektu przedszkola przy ul. Narutowicza w Słubicach znajduje się aktualnie w fazie robót wykończeniowych Obiekt zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z wykonawcą został przygotowany do prowadzenia robót wewnętrznych wykończeniowych w okresie zimowym – do obiektu została doprowadzona energia cieplna z miejskiego systemu grzewczego. Zakres aktualnie prowadzonych robót obejmuje: – wykonanie okładzin ścian wewnętrznych płytkami ceramicznymi […]

Kursy językowe
8 listopada 2014r.

W ramach działań tzw. „miękkich” w projekcie, realizowane są szkolenia językowe dla nauczycieli polskich i niemieckich. Kurs trwa rok, a zajęcia odbywają się w przedszkolach po stronie Polskiej i Niemieckiej. W kursie udział wzięło 14 polskich oraz 7 niemieckich nauczycieli. W trakcie realizacji kursu językowego zaplanowano dwa wyjazdy edukacyjne do Berlina i Poznania których głównym celem jest próba praktycznego zastosowania języka w aglomeracji miejskiej. W ramach miękkich działań zaplanowano również szereg imprez w obu przedszkolach m.in. Dzień latawca, Andrzejki, wspólna […]

Zaawansowanie robót na budowie przedszkola
8 listopada 2013r.

Dobiega końca wykonanie tzw. „stanu surowego” obiektu przedszkola przy ulicy Narutowicza. Dobiega końca wykonanie tzw. „stanu surowego” obiektu przedszkola przy ulicy Narutowicza w Słubicach, stan zaawansowania robót na obiekcie potwierdza wykonanie zakładanego na koniec czerwca 2013 roku planu przerobu w robotach budowlano-montażowych. Zakres robót wykonanych obejmuje: – w całości wykonano roboty ziemne, fundamentowe, roboty izolacyjne – zakończono realizację ścian zewnętrznych oraz ścian działowych obiektu – prowadzone są roboty związane z więźbą dachową, gdzie elementy konstrukcyjne dachu wykonano w całości, aktualnie […]

Postępy na budowie przedszkola.
8 listopada 2013r.

Na budowie przedszkola wykonywane są roboty murowe ścian części parterowej obiektu. Wykonawca przedszkola dobrze wykorzystał okres zimowy. Na obiekcie prowadzone są roboty murowe ścian zewnętrznych i wewnętrznych, wykonana została część elementów konstrukcyjnych nadproża i podciągi w części parterowej budynku. Stan zaawansowania robót murowych na dzień 1.03.2013 roku około 75% całego elementu. Zgodnie z harmonogramem zakończenie robót murowych ścian konstrukcyjnych planowane jest na 31.03.2013 roku. Po ich zakończeniu wykonawca przystąpi do prac związanych z wykonaniem dachu obiektu. W pierwszym półroczu harmonogram […]

Roboty budowlane zgodnie z harmonogramem.
8 listopada 2012r.

Na budowie przedszkola przy ul. Narutowicza w Słubicach dobiegły końca prace związane z wykonaniem fundamentów.  W ramach w/w prac wykonano: – roboty ziemne, przygotowanie platformy roboczej pod wykonanie fundamentowania specjalnego – fundamenty specjalne głębokie w postaci kolumn przemieszczeniowych zbrojonych typu SDCØ400 w systemie Kellera w ilości 158 sztuk – płytę żelbetową rusztu fundamentowego o grubości 25 cm wraz z wypełnieniem – instalacje podposadzkową kanalizacji sanitarnej w części fundamentowej obiektu Roboty zostały wykonane zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji przewidzianym na rok […]

Budowa przedszkola
8 listopada 2012r.

Dobiegł końca okres przygotowawczy i organizacyjny placu budowy obiektu przedszkola, wykonano przyłącza wodociągowe i elektroenergetyczne dla potrzeb placu budowy, dokonano niwelacji terenu polegającej na zdjęciu warstwy humusu i przygotowaniu stabilnego poziomu roboczego umożliwiającego pracę ciężkiego sprzętu budowlanego w tym wjazd palownicy dla wykonania fundamentów specjalnych w postaci kolumn betonowych przemieszczeniowych SDC Ø 400 mm. W dniu 11.10.2012 r. rozpoczęte zostały prace budowlane fundamentowe polegające na w wierceniu w grunt 158 sztuk kolumn typu SDC Ø 400 mm betonowych zbrojonych. Łączna […]

Słubice - bez granic
8 listopada 2012r.

W dniu 24 sierpnia 2012 r. został przekazany plac budowy pod wykonanie robót budowlano montażowych obiektu przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Narutowicza w Słubicach. Zadanie realizowane jest w ramach projektu ”Edukacja bez granic- stworzenie polsko-niemieckiego systemu edukacji przedszkolnej wraz z infrastrukturą” Wykonawcą obiektu jest Przedsiębiorstwo Budowlane MHM PAECH Spółka z o.o. z siedzibą w Międzychodzie. Wartość kontraktu wynosi: 5 399 350,48 zł 85% wartości kontraktu współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo […]

Informacja o podpisaniu umowy
8 listopada 2012r.

PODPISANA ZOSTAŁA UMOWA Z WYKONAWCĄ PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ – POLSKO-NIEMIECKIE PRZEDSZKOLE RÓWNYCH SZANS UL. NARUTOWICZA W SŁUBICACH W dniu 17 sierpnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach została podpisana z Przedsiębiorstwem Budowlanym MHM PAECH Spółka z o.o. z siedzibą w Międzychodzie umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego pn” Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Narutowicza w Słubicach. W/w firma wybrana została w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego. Ze strony Gminy Słubice umowę podpisał: Burmistrz […]


Akademicka 1
69-100 Słubice

tel: 95 737 20 00

fax: 95 758 28 80
email: slubice@slubice.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

Przyjęcia interesantów:

mieszkańcy przyjmowani i obsługiwani są w poniedziałki wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8:00 – 14.00
w środy w godzinach: 10.00 – 16.00.

>Klauzule informacyjne RODO<

>Deklaracja dostępności<

BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PRACOWNIKAMI URZĘDU

Pełna lista telefonów i adresów e-mail z podziałem na poszczególne wydziały i biura urzędu znajduje się w strukturze urzędu.
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ