• Dwumiasto
  Dwumiasto „odpala” iluminację mostu
  Czytaj więcej
 • Mamy w Słubicach rondo Tajnej Organizacji Nauczycielskiej Gmina
  Mamy w Słubicach rondo Tajnej Organizacji Nauczycielskiej
  Czytaj więcej
 • Inwestycji wodno-kanalizacyjnej o takim rozmiarze nie było w naszym mieście od początków jego istnienia Gmina
  Inwestycji wodno-kanalizacyjnej o takim rozmiarze nie było w naszym mieście od początków jego istnienia
  Czytaj więcej
 • To jest modelowe współdziałanie. Do gminy płyną kolejne unijne pieniądze Gmina
  To jest modelowe współdziałanie. Do gminy płyną kolejne unijne pieniądze
  Czytaj więcej
 • Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza bez głosu sprzeciwu Gmina
  Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza bez głosu sprzeciwu
  Czytaj więcej
 • Zabytkowe arkady na stadionie odzyskają blask Gmina
  Zabytkowe arkady na stadionie odzyskają blask
  Czytaj więcej
 • Do USC i wydziału spraw obywatelskich trzeba się umówić telefonicznie Gmina
  Do USC i wydziału spraw obywatelskich trzeba się umówić telefonicznie
  Czytaj więcej
 • Tu znajdziesz informacje dotyczące szczepień Gmina
  Tu znajdziesz informacje dotyczące szczepień
  Czytaj więcej
 • Wizytę w Wydziale Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich trzeba umówić telefonicznie! Gmina
  Wizytę w Wydziale Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich trzeba umówić telefonicznie!
  Czytaj więcej
 • InPost Urząd 24 – Nowa usługa Urzędu Miejskiego w Słubicach Gmina
  InPost Urząd 24 – Nowa usługa Urzędu Miejskiego w Słubicach
  Czytaj więcej
 • Przypominamy, gdzie w Słubicach można to zrobić... Gmina
  Przypominamy, gdzie w Słubicach można to zrobić…
  Czytaj więcej
 • Kto wyrzuci z domu kopciucha dostanie od gminy dotację na ekologiczny piec Gmina
  Kto wyrzuci z domu kopciucha dostanie od gminy dotację na ekologiczny piec
  Czytaj więcej
Przedszkole realizowane w ramach projektu „Edukacja bez Granic”
8 listopada 2014r.

Zakończony został I etap realizacji projektu budowy przedszkola 7-o oddziałowego ul. Narutowicza w Słubicach obejmujący główny obiekt przedszkola wraz z infrastrukturą. W dniu 17 marca 2014 roku komisja odbiorowa powołana przez Burmistrza Słubic odebrała obiekt od firmy realizującej przedszkole tj. Przedsiębiorstwo Budowlane MHM PAECH Spółka z o.o. z siedzibą w Międzychodzie Wartość kontraktu zgodnie z umową 5.399.350,48 zł z czego 85% sfinansowane jest z środków UE w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Dobiegają końca roboty obejmujące II etap zagospodarowanie terenu […]

Zaawansowanie robót na budowie przedszkola
8 listopada 2014r.

REALIZACJA OBIEKTÓW W RAMACH PROJEKTU PN” EDUKACJA BEZ GRANIC – STWORZENIE POLSKO – NIEMIECKIEGO SYSTEMU EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ” WESZŁA W FAZĘ ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH Budowa obiektu przedszkola przy ul. Narutowicza w Słubicach znajduje się aktualnie w fazie robót wykończeniowych Obiekt zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z wykonawcą został przygotowany do prowadzenia robót wewnętrznych wykończeniowych w okresie zimowym – do obiektu została doprowadzona energia cieplna z miejskiego systemu grzewczego. Zakres aktualnie prowadzonych robót obejmuje: – wykonanie okładzin ścian wewnętrznych płytkami ceramicznymi […]

Kursy językowe
8 listopada 2014r.

W ramach działań tzw. „miękkich” w projekcie, realizowane są szkolenia językowe dla nauczycieli polskich i niemieckich. Kurs trwa rok, a zajęcia odbywają się w przedszkolach po stronie Polskiej i Niemieckiej. W kursie udział wzięło 14 polskich oraz 7 niemieckich nauczycieli. W trakcie realizacji kursu językowego zaplanowano dwa wyjazdy edukacyjne do Berlina i Poznania których głównym celem jest próba praktycznego zastosowania języka w aglomeracji miejskiej. W ramach miękkich działań zaplanowano również szereg imprez w obu przedszkolach m.in. Dzień latawca, Andrzejki, wspólna […]

Zaawansowanie robót na budowie przedszkola
8 listopada 2013r.

Dobiega końca wykonanie tzw. „stanu surowego” obiektu przedszkola przy ulicy Narutowicza. Dobiega końca wykonanie tzw. „stanu surowego” obiektu przedszkola przy ulicy Narutowicza w Słubicach, stan zaawansowania robót na obiekcie potwierdza wykonanie zakładanego na koniec czerwca 2013 roku planu przerobu w robotach budowlano-montażowych. Zakres robót wykonanych obejmuje: – w całości wykonano roboty ziemne, fundamentowe, roboty izolacyjne – zakończono realizację ścian zewnętrznych oraz ścian działowych obiektu – prowadzone są roboty związane z więźbą dachową, gdzie elementy konstrukcyjne dachu wykonano w całości, aktualnie […]

Postępy na budowie przedszkola.
8 listopada 2013r.

Na budowie przedszkola wykonywane są roboty murowe ścian części parterowej obiektu. Wykonawca przedszkola dobrze wykorzystał okres zimowy. Na obiekcie prowadzone są roboty murowe ścian zewnętrznych i wewnętrznych, wykonana została część elementów konstrukcyjnych nadproża i podciągi w części parterowej budynku. Stan zaawansowania robót murowych na dzień 1.03.2013 roku około 75% całego elementu. Zgodnie z harmonogramem zakończenie robót murowych ścian konstrukcyjnych planowane jest na 31.03.2013 roku. Po ich zakończeniu wykonawca przystąpi do prac związanych z wykonaniem dachu obiektu. W pierwszym półroczu harmonogram […]

Roboty budowlane zgodnie z harmonogramem.
8 listopada 2012r.

Na budowie przedszkola przy ul. Narutowicza w Słubicach dobiegły końca prace związane z wykonaniem fundamentów.  W ramach w/w prac wykonano: – roboty ziemne, przygotowanie platformy roboczej pod wykonanie fundamentowania specjalnego – fundamenty specjalne głębokie w postaci kolumn przemieszczeniowych zbrojonych typu SDCØ400 w systemie Kellera w ilości 158 sztuk – płytę żelbetową rusztu fundamentowego o grubości 25 cm wraz z wypełnieniem – instalacje podposadzkową kanalizacji sanitarnej w części fundamentowej obiektu Roboty zostały wykonane zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji przewidzianym na rok […]

Budowa przedszkola
8 listopada 2012r.

Dobiegł końca okres przygotowawczy i organizacyjny placu budowy obiektu przedszkola, wykonano przyłącza wodociągowe i elektroenergetyczne dla potrzeb placu budowy, dokonano niwelacji terenu polegającej na zdjęciu warstwy humusu i przygotowaniu stabilnego poziomu roboczego umożliwiającego pracę ciężkiego sprzętu budowlanego w tym wjazd palownicy dla wykonania fundamentów specjalnych w postaci kolumn betonowych przemieszczeniowych SDC Ø 400 mm. W dniu 11.10.2012 r. rozpoczęte zostały prace budowlane fundamentowe polegające na w wierceniu w grunt 158 sztuk kolumn typu SDC Ø 400 mm betonowych zbrojonych. Łączna […]

Słubice - bez granic
8 listopada 2012r.

W dniu 24 sierpnia 2012 r. został przekazany plac budowy pod wykonanie robót budowlano montażowych obiektu przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Narutowicza w Słubicach. Zadanie realizowane jest w ramach projektu ”Edukacja bez granic- stworzenie polsko-niemieckiego systemu edukacji przedszkolnej wraz z infrastrukturą” Wykonawcą obiektu jest Przedsiębiorstwo Budowlane MHM PAECH Spółka z o.o. z siedzibą w Międzychodzie. Wartość kontraktu wynosi: 5 399 350,48 zł 85% wartości kontraktu współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo […]

Informacja o podpisaniu umowy
8 listopada 2012r.

PODPISANA ZOSTAŁA UMOWA Z WYKONAWCĄ PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ – POLSKO-NIEMIECKIE PRZEDSZKOLE RÓWNYCH SZANS UL. NARUTOWICZA W SŁUBICACH W dniu 17 sierpnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach została podpisana z Przedsiębiorstwem Budowlanym MHM PAECH Spółka z o.o. z siedzibą w Międzychodzie umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego pn” Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Narutowicza w Słubicach. W/w firma wybrana została w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego. Ze strony Gminy Słubice umowę podpisał: Burmistrz […]


Akademicka 1
69-100 Słubice

tel: 95 737 20 00

fax: 95 758 28 80
email: slubice@slubice.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

Przyjęcia interesantów:

mieszkańcy przyjmowani i obsługiwani są w poniedziałki wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8:00 – 14.00
w środy w godzinach: 10.00 – 16.00.

>Klauzule informacyjne RODO<

>Deklaracja dostępności<

BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PRACOWNIKAMI URZĘDU

Pełna lista telefonów i adresów e-mail z podziałem na poszczególne wydziały i biura urzędu znajduje się w strukturze urzędu.
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ