• Sala sportowa przy Gmina
  Sala sportowa przy „dwójce”? Już ją prawie mamy!
  Czytaj więcej
 • Tego placu zabaw dzieci z ul. Konstytucji 3 Maja nie mogą się już doczekać! Gmina
  Tego placu zabaw dzieci z ul. Konstytucji 3 Maja nie mogą się już doczekać!
  Czytaj więcej
 • Od 4 maja zmiany w przyjęciu interesantów w Urzędzie Miejskim w Słubicach Gmina
  Od 4 maja zmiany w przyjęciu interesantów w Urzędzie Miejskim w Słubicach
  Czytaj więcej
 • Od czwartku będziemy musieli zakrywać usta i nos! Gmina
  Od czwartku będziemy musieli zakrywać usta i nos!
  Czytaj więcej
 • Segregacja odpadów komunalnych? Czekają nas wielkie zmiany! Gmina
  Segregacja odpadów komunalnych? Czekają nas wielkie zmiany!
  Czytaj więcej
 • Co trzeba wiedzieć o koronawirusie? Gmina
  Co trzeba wiedzieć o koronawirusie?
  Czytaj więcej
 • Blisko 900 tys. zł dostaną od gminy organizacje pozarządowe na projekty służące mieszkańcom! Gmina
  Blisko 900 tys. zł dostaną od gminy organizacje pozarządowe na projekty służące mieszkańcom!
  Czytaj więcej
 • Jakub Czak ze stypendium marszałka województwa. Wyróżnienie dostała też gmina! Gmina
  Jakub Czak ze stypendium marszałka województwa. Wyróżnienie dostała też gmina!
  Czytaj więcej
W Kunowicach będzie nowa szkoła. I to jaka!
10 stycznia 2020r.

Nowoczesny budynek, w którym oprócz ośmioklasowej szkoły będzie też punkt przedszkolny  pomieści 250 dzieci. Gdyby w przyszłości okazał się za mały będzie go można rozbudować. – Mamy już koncepcję, w przyszłym roku ruszamy z budową – zapowiada burmistrz Mariusz Olejniczak.

Ptasia grypa? Tych zasad trzeba przetrzegać!
9 stycznia 2020r.

Urząd Wojewódzki opracował ulotkę na temat profilaktyki związanej z ptasią grypą. Hodowcy i osoby trzymające drób powinny zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa do gospodarstwa. Szczegóły –  ulotka_grypa_ptakow_

11 grudnia 2019r.

Załączniki do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu nr BZP 635176-N-2019 (276.16 kb) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (532.84 kb) zał. 1-formularz oferty (80.00 kb) zał. 2-oświadczenie o spełnianiu warunków (22.86 kb) zał. 3-oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (25.31 kb) zał. 4-oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (59.00 kb) zał. 5-wzór umowy (268.71 kb) zał. 6-wykaz usług (30.50 kb) zał. 7-wykaz wyposażenia (30.00 kb)

9 grudnia 2019r.

Załączniki do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu (291.64 kb) Specyfikacja istotnych waunków zamówienia (579.46 kb) zał. 1-formularz oferty (81.00 kb) zał. 2-oświadczenie o spełnianiu warunków (22.82 kb) zał. 3-oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (25.28 kb) zał. 4-oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (59.50 kb) zał. 5a-wzór umowy część I (87.42 kb) zał. 5b-wzór umowy część II (61.48 kb) zał. 6-wykaz wyposażenia (30.00 kb) zał. 7-wykaz wykonanych usług (30.50 kb) Informacja z otwarcia ofert z 17.12.2019 r (28.80 kb)

4 grudnia 2019r.

Załączniki do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu nr BZP 631926 (351.44 kb) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (529.33 kb) zał. 1-formularz oferty (80.00 kb) zał. 2-oświadczenie o spełnianiu warunków (23.05 kb) zał. 3-oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (25.36 kb) zał. 4-oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (59.50 kb) zał. 5-wzór umowy (147.63 kb) zał. 6-wykaz usług (30.50 kb) Informacja z otwarcia ofert (22.93 kb) Zawiadomienie o wyborze oferty z 17.12.2019 r. (31.68 kb)


Akademicka 1
69-100 Słubice

tel: 95 737 20 00

fax: 95 758 28 80
email: slubice@slubice.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

Przyjęcia interesantów:

mieszkańcy przyjmowani i obsługiwani są w poniedziałki wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8:00 – 14.00
w środy w godzinach: 10.00 – 16.00.

>Klauzule informacyjne RODO<

>Deklaracja dostępności<

BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PRACOWNIKAMI URZĘDU

Pełna lista telefonów i adresów e-mail z podziałem na poszczególne wydziały i biura urzędu znajduje się w strukturze urzędu.
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ